SV/Prabhupada 0852 - I kärnan av ditt hjärta finns Herren

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

I kärnan av ditt hjärta finns Herren
- Prabhupāda 0852


750306 - Lecture SB 02.02.06 - New York

Herren är I centrum av ditt hjärta. Så materiellt liv betyder bara upptagen med fyra saker: hur man äter, hur man sover och hur man har fint sex och hur man försvarar sig. Āhāra-nidrā-bhaya-maithuna ı ca sāmānyam etat paśubhir narāṇām (Hitopadeśa). Men dessa saker löser inte våra problem. Det är det vi inte förstår. Problemen är där. Inte att vi indier har kommit till Amerika för att se den mycket rika nationen, om de har löst sina problem. Nej, det finns problem. Fler problem än Indien. Indien kanske bara har ett problem, att det finns ... Egentligen finns det inget, men vi annonseras att indierna svälter. Men jag har inte sett någon svälta. Hur som helst, så är problemet där. Materiellt liv betyder problem, och om du vill lösa problemen, då är receptet här: taṁ nirvṛto niyatārtho bhajeta. Taṁ betyder Guds Högsta Personlighet.

Då kan frågan vara: "Nu har du bett mig ge upp alla försök att försörja dig själv, Śukadeva Gosvāmī. Du har ordinerat att för din mat väntar du bara under trädet, och han kommer att ge dig lite frukt; du kan äta. För vatten går du till floden och dricker så mycket vatten som du vill. " Sedan, före den här versen, sa han: "För att sova finns det en mycket fin madrass i gräset. Jag behöver inte någon kudde. Nu har du en naturlig kudde den här; du har fått din hand Ligg ner. "Så, āhāra-nidrā-bhaya-maithunaṁ ca. Men om du vill gå vidare i andligt liv, måste du helt enkelt ge upp den här sinnesnjutningen. Och kärnan i sinnesnjutning är sexlivet. Annars finns det fullt arrangemang för ditt ätande, sovande, lägenhet. Allt är där. Tempel, har du också. "Var är templet? Jag vill dyrka Gud. Var är kyrkan? Var är templet? Om jag bor i grottan, måste jag få reda på ett annat sätt att gå till templet. " Därför råder Śukadeva Gosvāmī, "Nej" Eva sva-citte svata eva siddha. "Din, i kärnan av ditt hjärta, Herren är där. Du sitter ner var som helst - i grottan, i djungeln eller någonstans. Om du vill kan du ta reda på att Herren finns där i ditt hjärta " īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61).

Kṛṣṇa säger att den Högste Herren - det betyder Han - Han är i allas hjärta. Om vi ​​är uppriktiga ... "Vi" betyder dessa levande varelser. Vi lever också inuti denna kropp. Asmin dehe, dehino "smin, dehino" smin dehe (BG 2.13). Vi är inte den här kroppen. Jag är, du är, vi finns också inuti denna kropp, och Kṛṣṇa finns också i denna kropp. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe (BG 18.61). Det är inte så att han finns i en hindus hjärta och inte hos de andra. Nej. Alla. Sarva-bhūtānāṁ. Han finns även inne i hjärtat av katter och hundar och tigrar och andra. Alla. Det är īśvaraḥ. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe. Denna vers vi har upprepade gånger diskuterat - det är väldigt viktigt - att den här kroppen är precis som en bil, yantra. Māyayā ... Bhrāmayan sarva-bhūtāni yantrā rūḍhāni māyayā (BG 18.61).. Māyayā. Genom māyā's makt, den materiella energin, Detta fordon, maskin, har givits mig. Varför? Eftersom jag ville vandra genom universum, precis som de kommer till månen. Så alla har det här. Detta kallas filosofiska idéer. Alla, varje människa, om han alls är människa, funderar han. Det är filosofiskt sinne. Han funderar, "Åh, det finns så många stjärnor. Om ... Vad gör de? Hur många män är där? Oavsett om det finns bil? Oavsett om det finns berg, hav? " Dessa frågor kommer automatiskt till en intelligent man. Det är början på filosofin. Naturligt.