SV/Prabhupada 0939 - Ingen vill gifta sig med en man som har varit gift sextiofyra gånger

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0938
Nästa Sida - Video 0940 Go-next.png

Ingen vill gifta sig med en man som har varit gift sextiofyra gånger
- Prabhupāda 0939


730427 - Lecture SB 01.08.35 - Los Angeles

Hängiven: Översättning: "Men andra säger att Du uppenbarades för att förnya den hängivna tjänsten att höra, komma ihåg, dyrka och så vidare, så att de betingade själarna som lider av materiella kval. kan utnyttja och få befrielse. "(SB 1.8.35)

Prabhupāda: Så, asmin bhave. Asmin betyder "detta". Skapelse, bhave betyder skapelse. Bhava, Bhava betyder "du blir". "Du blir" betyder att du försvinner också. Så snart det är fråga om du blir, blir du också försvunnen. Allt som föds måste dö. Detta är naturens lag. De så kallade forskarna försöker att stoppa döden genom sitt vetenskapliga forskningsarbete, men de vet inte att allt som fötts måste dö. Janma-mṛtyu. Detta är relativt. Och allt som inte är fött, det kommer inte att dö. Materia är född. Allting som är materiellt, det är fött. Men ande är inte född. Därför sägs i Bhagavad-gītā, na jāyate na mriyate vā kadācin (BG 2.20). Själen är aldrig född, och dör därför aldrig.

Nu, bhave 'smin. Bhava, denna bhava betyder denna materiella värld, kosmisk manifestation. Bhave 'smin kliśyamānānām. Alla som är inom denna materiella värld måste arbeta. Detta är materiella världen. Precis som i fängelset är det inte möjligt att han sätter sig ner och han kommer att hedras precis som svärsonen. Nej. I vårt land är svärsonen mycket dyrkad. Dyrkad betyder smickrad. Får inte skiljas från dottern. Därför borde ingen förvänta sig ... Vi kan tala något humoristiskt om svärsonen i Indien. Tidigare ... Det är fortfarande systemet att dottern måste gifta sig. Det är faderns ansvar. Det kallas kanyā-dāna. En far kanske inte får sin son gift. Det är inte särskilt stort ansvar. Men om det finns en dotter, måste fadern se att hon är gift. Tidigare var det tio år, tolv år, tretton år. Inte mer än det. Det är systemet. Det var det Vediska systemet. Kanya. Kanyā betyder innan hon uppnått puberteten. Kanya. Så kanyā-dāna. Hon måste ges i välgörenhet till någon. Så, i pulina brāhmaṇa, brāhmaṇa, mycket respektabelt samhälle, så det var väldigt svårt att hitta en lämplig svärson. Därför kan en gentleman tidigare bli affärsman genom att gifta sig. I min barndom , när jag var student, en skolstudent, så jag hade en klassvän, han tog mig till sitt hem. Så jag såg en gentleman röka, och han berättade för mig, "Känner du den här gentleman?" Så jag frågade, "Åh, hur kan jag veta?" Att "Han är min moster man, och min moster är den sextiofjärde hustrun till den här gentlemannen." Sextiofjärde. Så, dessa pulina brāhmaṇas, de, deras verksamhet var så. Gifta någonstans, stanna där några dagar, gå igen till en annan fru, gå igen till en annan fru, gå igen till en annan. Helt enkelt går till frun, det är affärer. Detta var ett socialt system vi har sett. Nu är dessa saker borta. Ingen kommer att gifta sig med mannen som har gift sig sextiofyra gånger. (skratt) Men det var där. Så, svärsonen var i dessa fall mycket hedrad. Det finns många historier. Vi borde inte slösa bort vår tid på det sättet. (skratt)