TR/Prabhupada 0020 - Krişna'yı Anlamak Çok Kolay Bir Şey Değil

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krişna'yı Anlamak Çok Kolay Bir Şey Değil
- Prabhupāda 0020


Arrival Lecture -- Miami, February 25, 1975

Kṛṣṇa'yı anlamak çok kolay bir şey değil.

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścid vetti māṁ tattvataḥ
(BG 7.3)

Binlerce milyonlarca insan içinden sadece biri hayatını başarılı kılmak için endişe duyar. Kimse ilgilenmiyor. Neredeyse hayatın başarısının gerçekte ne olduğunu bilmiyorlar. Modern medeniyet, herkes şöyle düşünüyor, "Eğer iyi bir karım, güzel bir arabam ve evim olursa, bu başarı." Bu başarı değildir. Bu geçicidir. Gerçek başarı māyā'nın pençelerinden kurtulmaktır, bu da bu doğum, ölüm, yaşlılık ve hastalıkla dolu maddi koşullu hayat demektir. Bir çok faklı yaşam çeşitliliğinden geçiyoruz, ve bu insan yaşam formu bir biri ardına gelen bu beden değiştirme zincirinden kurtulmak için iyi bir fırsattır. Ruh ebedi ve mutluluk dolulur çünkü Kṛṣṇa'nın, Tanrı'nın önemli küçük bir parçasıdır, sac-cid-ānanda, ebedi, mutluluk dolu, bilgi dolu. Ne yazık ki, bu maddi koşullu hayatta farklı bedenler değiştiriyoruz, ama tekrardan doğumun ve ölümün olmadığı spiritüel düzlemde konumlanamıyoruz. Bilim yok. Geçen gün bir psikiyatrist beni görmeye geldi. Ve senin ruhu ve onun yapısal konumunu anlamak için eğitimin nerde kaldı? Dolayısıyla neredeyse tüm dünya karanlıkta. Elli, altmış, yüz yıllık yaşam süresini umursuyorlar, ama ebedi, mutluluk ve bilgi dolu olduğumuzu, ve bu maddi beden sebebiyle doğum, ölüm, yaşlılık ve hastalığa maruz kaldığımızı bilmiyorlar. Ve bu sürekli devam ediyor.

Śrī Çaitanya Mahāprabhu, düşmüş ruhlara olan yüksek merhametinden dolayı belirdi. Kṛṣṇa da gelir. Ama Kṛṣṇa o kadar liberal değil. Kṛṣṇa koşul koyar "Öncelikle teslim ol. Sonra Ben senin sorumluluğunu alırım." Ama Çaitanya Mahāprabhu Kṛṣṇa'dan daha merhametli, Kṛṣṇa ve Çaitanya Mahāprabhu aynı olmasına rağmen. Çaitanya Mahāprabhu'nun merhameti ile Kṛṣṇa'yı kolayca anlıyoruz. Caitanya Mahāprabhu burada mevcut. Siz O'na ibadet edin. Çok zor değil. Yajñaiḥ saṅkīrtanaiḥ prāyair yajanti hi su-medhasaḥ. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam, yajñaiḥ saṅkīrtanam (SB 11.5.32). Sadece Hare Kṛṣṇa mantrasını söyleyin, ve ne sunabilirseniz Çaitanya Mahāprabhu'ya sunun. O çok merhametli. Ona karşı kabahatlere gücenmez. Rādhā-Kṛṣṇa ibadeti biraz zordur. O'na saygı ve hürmet ile ibadet etmek zorundayız. Ama Çaitanya Mahāprabhu Kendi rızasıyla düşmüş ruhları kurtarmak için geldi. O azcık hizmet ile tatmin olacaktır. Tatmin olacaktır. Ama ihmal etmeyin. O çok ince ve merhemetli diye, bu O'nun konumunu unutacağız anlamına gelmez. O Tanrı'nın Yüce Şahsı'dır. Biz de O'na mümkün olduğunca saygılarımızı sunmalıyız... Ama avantajı şu ki Çaitanya Mahāprabhu'ya kabahatlere gücenmiyor. Ve O'na ibadet etmek, Onu memnun etmek çok kolay. Yajñaiḥ saṅkīrtanaiḥ prāyair yajanti hi su-medhasaḥ. Sadece Hare Kṛṣṇa mahā-mantra'sını söyleyin ve dans edin, Çaitanya Mahāprabhu çok memnun olacaktır. O bu dans etmeyi va mantra söylemeyi tanıttı, ve bu da Tanrı farkındalığı için en kolay süreçtir. Mümkün olduğunca... Eğer mümkünse yirmi dört saat. Eğer mümkün değilse, en azından dört kez, altı kez, Çaitanya Mahāprabhu'nun önünde Hare Kṛṣṇa mantrasını söyleyin, ve hayatınızda başarı elde edeceksiniz. Bu bir gerçek.