TR/Prabhupada 0040 - İşte Tek Yüce Kişi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

İşte Tek Yüce Kişi
- Prabhupāda 0040


Lecture on BG 16.8 -- Tokyo, January 28, 1975

Milyonlarca milyonlarca ve trilyonlarca canlı varlık var ve her bir kalpte, O orada oturuyor. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). O bu şekilde idare ediyor. Yani eğer biz Onun bizim gibi bir idareci olduğunu düşünürsek, bu bizim yanlış anlamamızdır. Kontrol eden O'dur. Bir idareci var. Sınırsız bilgiyle ve sayısız yardımcılarıyla, sınırsız potansiyelleriyle, O yönetiyor. Bu gayrişahsiyetçiler, onlar bir kişinin bu kadar sınırsızca güçlü olabileceğini düşünemezler. Bu yüzden gayrişahsiyetçi olurlar. Onlar bunu düşünemezler. Gayrişahsiyetçiler , hayal edemezler... Onların hayalinde, "Birisi kişiyse, o da benim gibi bir kişidir. Ben bunu yapamıyorum. O halde O da yapamaz." Bu nedenle onlar mūḍha. Avajānanti māṁ mūḍhāḥ (BG 9.11). Onlar Kṛṣṇa'yı kendileriyle kıyaslıyorlar. Kendisinin kişi olması gibi, benzer bir şekilde Kṛṣṇa da bir kişi. O bilmiyor. Vedalar şu bilgiyi verirler "O bir kişi olmasına rağmen, tüm sınırsız sayıdaki kişileri idame ettirir." Onlar bunu bilmiyorlar. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. O tek bir kişi, O milyonlarca, milyonlarca, trilyonlarca kişiye bakıyor. Biz her birimiz kişiyiz. Ben bir kişiyim. Sen bir kişisin. Karınca bir kişi. Kedi bir kişi. Köpek bir kişi ve böcek bir kişi. Ağaçlar kişiler. Herkes bir şahıs. Herkes bir kişi. Ve de diğer bir kişi daha var. O da Tanrı, Kṛṣṇa'dır. O tek kişi tüm bu farklı milyonlarca, trilyonlarca sayıdaki kişiyi idame ettiriyor. Bu Vedik.. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Bilgi budur.

Yani Kṛṣṇa Bhagavad-gītā' da ayrıca der ki, ahaṁ sarvasya prabhavo, mattaḥ sarvaṁ pravartate, iti matvā bhajante māṁ... (BG 10.8). Bu nedenle bir adanan bunu iyice anladığında "İşte lider olan, kontrol eden, herşeyin devamlılığını sağlayan tek Yüce Şahıs burada," o zaman O'na teslim olur ve O'nun adananı olur.