TR/Prabhupada 0281 - İnsan Hayvandır, Ama Rasyonel Bir Hayvan

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0280
Sonraki Sayfa - Video 0282 Go-next.png

İnsan Hayvandır, Ama Rasyonel Bir Hayvan
- Prabhupāda 0281


Lecture on BG 7.2 -- San Francisco, September 11, 1968

Yaj jñātvā neha bhūyo 'nyaj jñātavyam avaśiṣyate. Bhūyo anlayacak bir şey kalmaması demek Herşey tamamen biliniyor. O zaman soru insanların Kṛṣṇa'yı neden anlamadığı olabilir. Bu tabi ki konuyla ilgili bir sorudur, ve bu soru bir sonraki kıtada Kṛṣṇa. tarafından cevaplanıyor.

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ
(BG 7.3)

Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Çeşit çeşit insan var. Diğer gezegenlerden ayrı, sadece bu gezegende yüzlerce binlerce çeşit insan var. Burada bile bu kadar kadın erkek oturuyoruz ve bir çok çeşit var. Dışarı çıkarsanız, farklı çeşit insanlar var. Hindistan, Japonya, Çin gibi başka ülkelere giderseniz, orada da farklı. Bu yüzden şöyle denir, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu (BG 7.3), bir çok insan çeşidi içinden, kaścid yatati siddhaye, sadece çok azı hayatın felsefesini anlamaya karar verir. Çünkü insan akılcı bir hayvandır. İnsan akılcıdır. İnsan hayvandır ama akılcı bir hayvandır. İnsanın özel yeteneği neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verebilmesidir. Hayvanlardan daha fazla bilgiye sahiptir. Şu anda eğitim sistemi o kadar kötü ki bu pratik olarak sadece hayvan eğitimi. Hayvan eğitimi daha çok yemek, uyumak, çiftleşmek ve savunmak ile ilgilenmek demektir. Hayvan eğitimi budur. Yemek, uyumak, çiftleşmek ve savunmak, bunu hayvanlarda da görürsünüz. Arada fark yok. Onların kendi savunma yöntemleri, kendi uyuma yöntemleri ve kendi çiftleşme yöntemleri vardır. Siz eşinizle saklı, güzel ve dekorlu bir odada çiftleşiyorsunuz, ama bir köpek sokakta çiftleşiyor, ama sonuç aynı. Çiftleşme metodunu geliştirmek uygarlığın ilerlemesi değildir. Bu cilalanmış hayvan uygarlığıdır, hepsi bu. Köpek de kendini diğer köpeklerden korur. Ve siz de kendinizi korumak için atom enerjisini keşfettiğinizi düşünüyorsanız, bu da insan uygarlığının ilerlemesi değildir. Savunma yöntemi, hepsi bu. Benzer şekilde analiz etmeye devam edin. İnsanın analizi kendi yapısal konumunu araştırdığında mükemmeldir. " Ben neyim? Ben neyim? Ben bu beden miyim? Neden bu dünyaya geldim? " Bu sorgulayıcılık gereklidir. Bu insanoğlunun özel ayrıcalığıdır. Kişi " Ben neyim?"i sorgulamaya başlar başlamaz, ve araştırmaya devam ederse, o zaman Tanrı'ya gelir. Çünkü Tanrı'nın ayrılmaz parçasıdır. Tanrı'nın numunesidir. Bu sebeple manuṣyāṇāṁ sahasreṣu (BG 7.3). Binlerce çeşit insan içinden sadece bir kaçı Tanrı'yı bilmek ile ilgilienir. sadece bilmek değil... Tanrı'yı bilmek değil, kendini bilmek. Eğer kendini bilmek istiyorsa, zamanla Tanrı'ya gelecektir.