TR/Prabhupada 0325 - Bu Krişna Bilinci Hareketini Yaymaya Çalışın ve Sizin Sadhananız Bu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0324
Sonraki Sayfa - Video 0326 Go-next.png

Bu Krişna Bilinci Hareketini Yaymaya Çalışın ve Sizin Sadhananız Bu
- Prabhupāda 0325


Class in Los Angeles -- Los Angeles, November 15, 1968

Dolayısıyla bu Kṛṣṇa bilinci hareketi çok güzel. Test budur. Tüm bu oğlanlar, herhangi bir adam gelip onlara nasıl hissettiklerini sorabilir. Ruhsal bir tatmin hissetmeselerdi, nasıl herşeyden vazgeçip bu Kṛṣṇa bilinçli mantranın söylenmesiyle meşgul olabilirlerdi ki? O yüzden test budur. Naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghrim. Matis tāvad. Matis tāvad urukramāṅghrim. Urukramāṅghrim. Urukrama, Kṛṣṇa'nın diğer bir adı Urukrama'dır. Urukrama demek... Uru çok zor demektir, ve krama da adımlar anlamına gelir. Tıpkı Vāmana-avatāra'da ki Kṛṣṇa gibi, O adımlarını gökyüzüne doğru yönlendirmişti. Bu yüzden Onun adı Urukrama'dır. Dolayısıyla kişi zihnini Kṛṣṇa'nın lotus ayaklarına veremez, ta ki mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekaṁ niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat. Fırsatı olmadağı sürece bu mümkün değil. niṣkiñcana olan bir kişinin lotus ayaklarının tozuna değmedikçe mümkün değil, maddi özlemleri olmayan bir kişinin; mahīyasām ve hayatı yalnızca Kṛṣṇa'ya adanmış bir kişinin. Kişi böyle bir şahsiyetle temesa geçer geçmez, bu şeye, Kṛṣṇa bilincine onun lütfuyla erişilebilir. Başka bir yöntemle değil. Naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghrim (SB 7.5.32). Test şu olacak, spṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ mahīyasāṁ pādo-rajo-'bhiṣekaṁ niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat. Test budur, ve hakiki bir kişiye yaklaşmanın ve onun merhametiyle, onun lütfuyla ondan bu Kṛṣṇa bilincini almanın yolu budur. Lakin kişi buna erişir erişmez, maddi karışıklıklardan kurtuluşu hemen başlar. Hemen, derhal. Ve sonrasında daha çok ilerleme,ilerleme, ilerleme kaydettikçe hayatı son derece mükemmelleşir. Şimdi bir şey... Kişi sorgulayabilir, farzedin ki birisi hissiyattan ötürü Kṛṣṇa bilincine başlamış, fakat tamamlayamamış. Sonuç ne olur? Bu da Śrīmad-Bhāgavatam'da söylenir. Tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer (SB 1.5.17). Sva-dharmam.

Sva-dharma herkesin belli bir vazifesi, işi olduğu anlamına gelir. Herkesin. Eğer bir kimse meşgul olduğu belli bir görevinden vazgeçerse, tyaktvā sva-dharmam... Buraya gelen çoğu oğlan ve kız gibi. Onlar da başka birşeyle meşguldü, fakat birden bire bırakıp bu Kṛṣṇa bilinci hareketine katıldılar. Dolayısıyla onlar için, Bhāgavata der ki, tyaktvā sva-dharmam... Sva kendi mesleği, dharması anlamına gelir. Şimdi buradaki dharma din değildir. Mesleki vazife. Tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer. Farzedin ki bu Kṛṣṇa bilinci hareketinin bazı söylevlerini duyduktan sonra karar varıp, "Şimdi Kṛṣṇa bilincine başlayayım," der ve belirlenmiş vazifelerini ya da mesleki vazifesini bırakır. Tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer bhajann apakvo 'tha patet tato yadi (SB 1.5.17). Bhajann. Şimdi mantra söylemeye ya da düzenleyici ilkelere başlar, fakat birden bire düşer. Düşer. İlerletemez. Bir sebepten ya da bazı koşullardan ötürü düşer. Bu yüzden Bhāgavata der ki, "Düşse bile onda ne kusur var ki?" Şuna bir bakın. Kṛṣṇa bilincindeki olgunlaşmamış gelişiminden ötürü düşse bile yine de mağlup değildir. Ve Bhāgavata, "ko vārtha āpto 'bhajatāṁ sva-dharmataḥ" der. Ve hiç şaşmadan mesleki vazifesiyle meşgul olan bir kimsenin kazancı ne olacak? O mağlup bir kişiden başka birşey değildir çünkü hayatının amacının ne olduğunu bilmez. Fakat burada, Kṛṣṇa bilincine gelen bir kişi birkaç günlüğüne de olsa eğer bizimleyse, Kṛṣṇa bilincine bulaşır ki böylece sonraki yaşamında tekrar, tekrar, tekrar başlayacaktır. Yani mağlup değildir. Bir zerk Kṛṣṇa bilinci onu bir gün Kṛṣṇa bilincinde mükemmel yapacaktır, ve Tanrılığa, eve döneceği kesindir. O yüzden bu Kṛṣṇa bilinci hareketini yaymaya çalışın. Ve bu sizin sādhananızdır, sadeliğin, kefaretin icrası. Çünkü birçok muhalif unsurla karşılaşmak zorundasınız. Onlarla savaşmak zorundasınız. Bu tapasyadır. Bir çok aşağılanmaya, bir çok sıkıntıya ve bir çok zahmete tolere ediyorsunuz, kişisel rahatsızlığa, herşey feda edilmiş, para - fakat boşa gitmeyecek. Bundan emin olun. Boşa gitmeyecek. Demek istediğim, Kṛṣṇa sizi yeterli derecede ödüllendirecek. Siz bu Kṛṣṇa bilincini yerine getirmeye devam edin.

Çok teşekkürler.