TR/Prabhupada 0420 - Bu Dünyanın Baş Hizmetkarı Olduğunuzu Düşünmeyin

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0419
Sonraki Sayfa - Video 0421 Go-next.png

Bu Dünyanın Baş Hizmetkarı Olduğunuzu Düşünmeyin
- Prabhupāda 0420


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Prabhupāda: ( Ateş adağı içim mantraları söyler, adananlar cevap verir) Teşekkürler. Şimdi bana tesbihi ver. Tesbih. Biri... ( Prabhupāda tesbih ile mantra söyler , adananlar japa yapar) Adın ne?

Bill: Bill.

Prabhupāda: Spiritüel ismin Vilāsa-vigraha. Vilāsa-vigraha. V-i-l-a-s v-i-g-r-a-h-a. Vilāsa-vigraha. Buradan başla, büyük boncuktan: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Bu parmak dokunmamalı. Benzer şekilde sıradaki. Bu şekilde bu tarafa geliyorsun, yine buradan buraya devam ediyorsun. Tanrıkardeşlerin sana öğretirler. Kaçınman gerekn on çeşit kabahat var. Bunları anlatacağım. Kağıdın var mı on kabahat için?

Adanan: Evet.

Prabhupāda: Selam ver. ( Vilāsa-vigraha kelime kelime tekrar eder)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Hare Kṛṣṇa mantrasını söyleyin ve mutlu olun. Teşekkürler. Hare Kṛṣṇa. ( Adananlar japa yapar ) İsmin?

Rob: Rob.

Prabhupāda: Rob. Spiritüel ismin Revatīnandana. R-e-v-a-t-i, Revatī, nandana, n-a-n-d-a-n. Revatīnandana, Revatī'nin oğlu demektir. Revatī Vasudeva'nın eşlerinden biridir, Kṛṣṇa'nın üvey annesi. Ve Balarāma onun oğludur. Revatīnandana, Balarāma demektir. Revatīnandana dāsa brahmacārī, senin ismin. Buradan söylemeye başla ve sonra da böyle. Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Sonra sıradaki. Bu şekilde bu tarafa geliyorsun, yine buradan buraya devam ediyorsun. Tanrıkardeşlerin öğretecek sana. Selam ver. Selam ver. ( kelime kelime Revatīnandana tekrar eder )

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Şimdi tesbihini al. Başla. Mantra söyle. ( Adananlar japa söyler) Bu neden yapılmış? Metal? Neden bu kadar ağır?

Genç adam: Bu bir tohum. Prabhupāda: Oh, tohum mu? Ne tohumu?

Genç adam: Bilmiyorum. Büyük bir tohum.

Prabhupāda: Çok ağır. Mermi gibi. Kṛṣṇa mermisi. (gülüşme) ( Adananlar japa yapar) Senin spiritüel ismin Śrīmatī dāsī. Śrīmatī. S-r-i-m-a-t-i. Śrīmatī dāsī. Śrīmatī means Rādhārāṇī.

Śrīmatī: Anlamı nedir?

Prabhupāda: Śrīmatī, Rādhārāṇī demektir. Rādhārāṇī dāsī, Rādhārāṇī'nin baş hizmetkarı demektir. Bu dünyanın baş hizmetkarı olduğunu düşünme. (kıkırdar) Rādhārāṇī2nin baş hizmetkarı olmak çok talihlidir. Evet. Śrīmatī dāsī senin adın. Buradan mantra söylemeye başlayacaksın, Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Sonra sıradaki. Bu şekilde bu tarafa geliyorsun ve sonra tekrar başla. En az onaltı tur. ( Śrīmatī kelime kelime tekrar eder)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Peki. Al. mutlu ol.

Śrīmatī: Hare Kṛṣṇa.

Prabhupāda: Nerede o kağıt, on kabahat? O kağıt nerede? Üç aşama mantra söyleme vardır. Nedir o?

Genç adam: Onun çizdiği bir resim.

Prabhupāda: Oh, bunu sen mi çizdin? İyi. Çok hoş. Çok teşekkür ederim.

Jāhnavā: Rahmetinizle bunu Sharon'a verir misiniz? Rahmetinizle bunu Sharon'a verir misiniz?

Genç adam: Śrīmatī dāsī.

Prabhupāda: Oh. Bu bir sunum.

Śrīmatī: Teşekkü ederim.