TR/Prabhupada 0473 - Darwin Evrim Fikrini Bu Padma Purana'dan Almıştır

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0472
Sonraki Sayfa - Video 0474 Go-next.png

Darwin Evrim Fikrini Bu Padma Purana'dan Almıştır
- Prabhupāda 0473


Lecture -- Seattle, October 7, 1968

Darwin evrim fikrini bu Padma Purāṇa'dan almıştı. Dünyada Vedik literatürde yer almayan hiç bir felsefe, hiç bir öğreti bulamazsınız. O kadar mükemmel ki, herşey orada. Yani insan biçimcilik ya da nasıl denirdi, antropoloji? Darwin'in antropolojisi Padma Purāṇa'da vardır. Çok güzelce açıklanır. Darwin farklı olan türlerin sayısını açıklayamaz ama Padma Purāṇa uda, okyanusta 900,000 yaşam türü olduğunu ifade eder. Ve okyanusun üzerinde, okyanus suyu kurur kurumaz, kara belirir, hemen bitki örtüsü başlar. Farkılı türde bitkiler ve ağaçlar ortaya çıkar. Yani jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati. İki milyon, lakṣa-viṁśati,, iki yüz bin. İki yüz milyon ne? Herneyse... Sthāvarā lakṣa. Sthāvarā hareket edemeyenler demektir. Farklı türde canlı varlıklar vardır. Ağaçlar, bitkiler, hareket edemezler. Diğer canlı varlık tipleri, tıpkı kuşlar, hayvanlar, insan gibi hareket edebilir. Yani sthāvarā ve jaṅgama. Jaṅgama hareket edebilenler demektir ve sthāvarā hareket edemeyenler demektir. Tepeler, dağlar, onlar da sthāvarālar arasındadır. ONlar da canlı varlıktır. Büyüyen bir sürü tepe vardır. Bu da hayat olduğu, ama en düşük -taş- aşamasında olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla bu şekilde ilerleme kaydediyoruz. Sthāvarā lakṣa-viṁśati kṛmayo rudra-saṅkhyakāḥ. Sürüngenler ve kurtçuklar. Rudra-saṅkhyakāḥ bir milyar yüz bin demektir. Sürüngenlerden, kurtlardan, kanatlar büyür - kuşlar. Kanatlardan büyüyen... Sonra kuşların hayatına gelr. Pakśiṇāṁ daśa-lakṣaṇam: bir milyar kuş. Ve sonra paśavaḥ triṁśal-lakṣāṇi, dört bacaklı hayvanlar, otuz milyar vardır. Yani dokuz ve yirmi, yirmi dokuz, sonrada on bir ve kırk. Ve sonra kuşlar, on, elli, hayvanlar, otuz, seksen- sekiz milyar. Ve sonra... Sekiz milyon - dört yüz bin insan türü. İnsan yaşamı müktarca fazla değildir. Bunlar arasından çoğunluğu medeni değildir, ve bir kaç tanesi Aryan ailesidir. Aryan ailesi - Hint-Avrupa ailesi, onlar da Aryandır - çok azlardır. Avrupalılar, onar Hint-Avrupa grubuna aittir. Amerikalılar, onlar da Avrupa'dan gelir. Dolayısıyla insan toplumunun bu grubu çok azdır. Bir sürü başka medeni olmayan gruplar vardır. Bu yüzden Vedānta atha ataḥ, der: artık gelişmiş insan yaşam formuna, medeni hayata sahipsin, rahat yaşamın için iyi bir ayarlamaya sahipsin. Özellikle de Amerika'da her maddi rahata sahipsiniz. Arabalarınız var, iyi yollarınız, iyi yiyecekleriniz, güzel binalarınız, güzel elbiseleriniz, güzel bedensel özellikleriniz var. Tanrı herşeyi size çok güzel vermiş.