TR/Prabhupada 0503 - Guru Kabul Etmek Demek Ondan Mutlak Gerçek Hakkında Soruşturmak Demektir

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0502
Sonraki Sayfa - Video 0504 Go-next.png

Guru Kabul Etmek Demek Ondan Mutlak Gerçek Hakkında Soruşturmak Demektir
- Prabhupāda 0503


Lecture on BG 2.15 -- Hyderabad, November 21, 1972

Vedānta-sūtra'nın doğal yorumu Śrīmad-Bhāgavatam'dır. Jīvasya tattva-jijñāsā, jīvasya tattva-jijñāsā. Bu bizim hayatımız. Jīvasya, her canlının. Her canlı demek özellikle insanoğlu demektir. Çünkü kediler ve köpekler Brahman'ı ya da Mutlak Gerçeği arayamazlar. Bu yüzden sonuç bu insan suretinde hayatında kişinin hayatın hayvansal eğilimleri ile meşgul olmaması gerekir. Bu zaman kaybıdır. Kişi Mutlak Gerçeği araştırmalıdır. Athāto brahma jijñāsā. Ve anlamaya çalışmalıdır. Tad viddhi, tattva-darśibhiḥ. tattva-darśī'dan. Jñāninaḥ, tattva-darśinaḥ, kelimeler bunlar. İnsan suretinde hayatta, yani her toplumda, sistem her çocuğun anlaması için okula koleje gönderilmesidir. Benzer şekilde, spiritüel anlama için de tad-vijñānārthaṁ sa gurum eva abhigacchet (MU 1.2.12). Abhigacchet demek zorunlu demektir. Alternatif yoktur. " Belki gitmem" diyemezsiniz. Hayır. Eğer gitmezseniz, kandırılırsınız. Vaiṣṇava sistemimiz budur. Ādau gurvāśrayam. İlk şey hakiki bir manevi öğretmene sığınmaktır. Ādau gurvāśrayaṁ sad-dharma-pṛcchā. Bu bir sitem olduğu için değil: " Bir guru bulayım. Şimdi işim bitti. Artık gurum var." Hayır. Tattva-jijñāsā. Jīvasya tattva-jijñāsā. Guru demek, bir guru kabul etmek demek ona Mutlak Gerçeği sormak demektir. Jijñāsuḥ śreya uttamam. Bunlar Vedik emirlerdir. Jijñāsu olan kişi sorgular. Jijñāsuḥ śreya uttamam. Śreyaḥ. Śreyaḥ faydalı demektir. Uttamam, önemli fayda. hayatın mühim faydasının ne olduğunu sorgulayan kişinin bir guru kabul etmesi gerekir.

tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātaṁ
brahmaṇy upaśamāśrayam
(SB 11.3.21)

Bizim Krşna bilinci hareketimiz budur. İnsanlara hayatın önemini anlamaları için eğitmeye çalışıyoruz, özellikle spiritüel hayatın değerini, Bhāgavata. Dharmān bhāgavatān iha. Spiritüel hayatı anlayarak, kişinin esas yapısal konumunu anlayarak, kişi aydınlanabilir, hayatın anlamını, hayatın görevini, hayatın amacını bilir. Krşna bilinci hareketi budur.

Çok teşekkür ederim. Hare Kṛṣṇa.