TR/Prabhupada 0519 - Krişna Bilinçli Kişiler Aldatıcı Görüntü Oyunları Peşinde Değildir

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0518
Sonraki Sayfa - Video 0520 Go-next.png

Krişna Bilinçli Kişiler Aldatıcı Görüntü Oyunları Peşinde Değildir
- Prabhupāda 0519


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Herkes Tanrı ne, Tanrı'nın doğası ne, bunun özlemi içinde. Biri diyor ki Tanrı yok, Biri Tanrı öldü diyor. Tüm bunlar şüpheler. Ama Krşna der ki, asaṁśaya. Şüphesiz olacaksınız. Tanrı'nın Krşna'nın orada olduğunu hissedecek, mükemmel şekilde bileceksiniz. Ve O tüm enerjilerin kaynağıdır. O en başta var olan Rabdır. Bunları hiç şüphesiz öğreneceksiniz. İlk şey şudur, şüpheler oradayken aşkın bilgi konusunda ilerleyemeyiz. Bu şüpheler gerçek bilgi kültürü ile, gerçek yakınlık ile, gerçek yöntemleri takip ederek ortadan kaldırılabilir. Krşna bilincindeki kişiler ufak görüntü oyunları peşinde değiller. Hayır. Tanrı'nın Yüce Şahsı'na doğru ilerliyorlar.

Brahma-saṁhitā'da belirtildiği üzere, cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam (Bs. 5.29). Cintāmaṇi-dhāma, Goloka Vṛndāvana denen bir gezegen vardır. O dhāma'da... Bhagavad-gītā'da belirtildiğine göre, mad dhāma. Dhāma O'nun meskeni demektir. Kṛṣṇa der ki " Benim belli bir meskenim var." Biz nasıl inkar edebiliriz? Bu mesken nasıl? Bu da Bhagavad-gītā ve diğer bir çok vedik literatürde betimleniyor. Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Burada, herhangi bir dhāma, gideceğiniz herhangi bir gezegen... Sputnik ile değil, doğal doğumla bile. Gideceğiniz bir gezegen... Bu gezegende olduğu gibi. Ama bu gezegenden gitmemiz gerekecek. Burada kalmanıza izin verilmeyecek. Amerikalısınız, peki; ama daha ne kadar Amerikalı kalacaksınız? Bu insanlar anlamıyorlar bunu. Başka bir gezegene başka bir yere gitmeniz gerekecek. " Hayır burada kalacağım. Vizem ve kalıcı vatandaşlığım var" diyemezsiniz. Hayır. Buna izin yok. Bir gün Ölüm gelecek, " Lütfen çıkın." " Hayır efendim çok işim var." " Hayır, başlatma işine. Hadi." Görüyorsunuz ya? Ama eğer Krşnaloka'ya giderseniz. Krşna der ki, yad gatvā na nivartante, bir daha geri gelmenize gerek yok. Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6).

Bu da Krşna'nın dhāma'sıdır, çünkü her şey Krşna'ya aittir. Kimse sahip değildir. " Bu toprak bize, Birleşik Devletler'e aittir" iddiası yanlış bir iddiadır. Size ya da başka birineait değildir. Bir kaç yıl önce, dört yüz yıl önce Yerlilere aitti, Kızıl Yerlilere, bir şekilde siz işgal ettiniz. Kim diyebilir ki başkaları gelip işgal etmeyecek? Bu yanlış bir iddiadır. Aslına her şey Krşna'ya aittir. Krşna der ki, sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29): " Tüm gezegenlerin yüce sahibi ve yöneticisi Ben'im" Her şey O'na aittir. Krşna her şeyin O'na ait olduğunu söyler. Her şey O'nun dhāma'sıdıri O'nun yeridir, O'nun meskenidir. Biz bunu neden değiştirelim? O der ki, yad gatvā na nivartante tad dhāma paramam (BG 15.6).