TR/Prabhupada 0584 - Biz Cyuta Olur, Düşeriz, Ama Krişna Acyuta

From Vanipedia


Biz Cyuta Olur, Düşeriz, Ama Krişna Acyuta'dır- Prabhupāda 0584


Lecture on BG 2.20 -- Hyderabad, November 25, 1972

Ruh öldürülemez. Na hanyate hanyamāne śarīre. Ve ruhun doğumu yoktur, ölümü yoktur. Kṛṣṇa ebedi olduğu gibi, Kṛṣṇa'nın doğumu ve ölümü olmadığı gibi... Ajo 'pi sann avyayātmā. Kṛṣṇa Dördüncü Bölümde söyler. Aja. Kṛṣṇa'nın diğer bir ismi Aja'dır. Ya da viṣṇu-tattva. Aja. Bizler de ajayız. Aja doğmayan demektir. Dolayısıyla hem Kṛṣṇa ya da Tanrı, hem de canlı varlıklar ebedidir. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Tek fark biz küçük parçacıklar olduğumuz için, bu sebeple maddi enerjiyle örtülmeye yatkın oluşumuzdur. Fark budur. Biz cyuta oluruz, düşeriz. Ama Kṛṣṇa Acyuta'dır. O asla düşmez. Fark budur. Yani tıpkı bulut gibi. Bulut güneş ışığının bir kısmını örtebilir. Bulut güneş ışığının hepsini kaplayacak değil. Bu mümkün değil. Bu gökyüzünün şimdi belki yüz mil, iki yüz mil ya da beş yüz il bulutla kaplandığını farzedin. Ama milyarlarca ve trilyonlarca uzunlukta olan güneşe kıyasla beş yüz mil nedir ki? O halde bulut gözlerimizi örter, güneşi değil. Benzer şekilde māyā da canlı varlığın gözlerini kapatabilir. Māyā Yüce Kişi'yi örtmez. Hayır. Bu mümkün değildir. O halde bu sözde doğum ve ölüm māyānın örtüsünden kaynaklanır. Marjinal potansiyel. Biz... Kṛṣṇa'nın bir sürü potansiyeli var. Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (CC Madhya 13.65, açıklama). Vedik talimat budur. Mutlak Gerçeğin çoklu*enerjileri vardır. Her ne görüyorsak... Parasya brahmaṇaḥ śaktis tathedam akhilaṁ jagat. Küçük her ne görüyorsak, bu sadece Yüce olanın enerjisinin dağılımıdır. Tam olarak aynı şekilde: güneş ışığı ve güneş küresi ve güneş-tanrısı. Güneş-tanrısından, ondan... Sadece güneş tanrısı da değil, bir sürü başka canlı varlık da vardır. Onların bedenleri parıldar. Ateşten bedenlieri vardır. Bizim topraktan bedenimiz olduğu gibi... Bu gezegende toprak öne çıkar. Benzer şekilde güneş gezegenin de de ateş öne çıkar. Toprak beş elementten biri olduğu gibi, ateş de beş elementten bir diğeridir. Ruhun asla ateş tarafından yanmadığı gibi bu şeyler açıklanacak.