TR/Prabhupada 0616 - Brāhmaṇa, Kṣatriya, Vaiśya, Sūdra — Bu Doğal Bölümlerdir

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0615
Sonraki Sayfa - Video 0617 Go-next.png

Brāhmaṇa, Kṣatriya, Vaiśya, Sūdra — Bu Doğal Bölümlerdir
- Prabhupāda 0616


Lecture at World Health Organization -- Geneva, June 6, 1974

İnsan toplumu, ācāryaların ayak izlerini takip etmezse, büyük aziz kimseler, o zaman sıkıntı olacaktır. Ve gerçekten oluyor. Bhagavad-gītā'da, ne zaman Kṛṣṇa..., Kṛṣṇa ve Arjuna konuşurken, Arjuna savaşın sonraki etkilerini sundu, öyle ki kadınlar dul kalacaktı ve karakterlerini koruyamayacaklardı, ve sonradan adharma, dine aykırı prensipler başlayacaktı. Bu şekilde dedi... O böyle iddia ederken,

adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ
(BG 1.40)

Vedik medeniyet varṇāśrama-dharmadır. Varṇāśrama-dharma düzgün bir şekilde korunmazsa, o zaman varṇa-saṅkara denilen karışık bir popülasyon olacaktır. Brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra - bu doğal bölümlerdir. Toplum bölümlere ayrılmalıdır ... Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13) (yan tarafa:) Gerek yok. Doğal bölümler... Bedeninizde doğal bölümler olmasına benzer: baş, kollar, karın ve bacaklar, benzer şekilde sosyal bölümler vardır. Bazıları çok akıllı insanlardır, insan sınıfı ve bazıları savaşçı ruhlu insanlardır, ve bazıları da ticaret ve endüstriyle ilgilidir, ve bazıları da karınlarını doyurmakla ilgilidir. Dolayısıyla bu doğal bölümlenmedir. Bu yüzden Kṛṣṇa der ki, cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam. Eğer bu cātur-varṇyaṁ, bu bölüm... En akıllı insan sınıfı, brāhmaṇa olarak eğitilmelidir. Śamo damo titikṣa ārjava jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ brahma-karma svabhāva-jam (BG 18.42). Sosyal bölünme olmalıdır. En entellektüel insan sınıfı, Vedaları çalışmakla ve bilgi edinmekle ve onu insan toplumuna yaymakla meşgul olmalıdır, ki böylece yönlendirilebilsinler ve toplumun huzurlu hali için gerekeni yapabilsinler. Rehberlik budur. Kṣatriyalar toplumu korumak için askeri güçtür ya da savaşçı ruhludur. Tehlike, saldırı olduğunda koruma sağlarlar. Benzer şekilde, yiyecek tahılları üreten ve ineklere koruma sağlayan bir insan sınıfı olmalıdır. Kṛṣi-go-rakṣya vāṇijyaṁ vaiśya-karma svabhāva-jam (BG 18.44). Ve entellektüel ya da savaşçı ruhlu kimseler olarak çalışamayacak insanların geri kalanı, ya da yiyecek üretimine başlayamayacak olanlar tüm bu üç insan sınıfına yardımcı olmalıdır. Ve onlara da śūdralar denir. Toplumsal bölünme budur. Buna varṇāśrama-dharma denir. Dharma keslimesi kullanılır. Dharma mesleki vazife anlamına gelir. Dharma bir takım dini hissiyat değildir. Hayır. Doğal bölüm ve mesleki vazife.