TR/Prabhupada 0626 - Bir Şeyleri Gerçekten Öğrenmek İstiyorsanız Acaryalara Gitmelisiniz

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bir Şeyleri Gerçekten Öğrenmek İstiyorsanız Acaryalara Gitmelisiniz
- Prabhupāda 0626


Lecture on BG 2.13 -- Pittsburgh, September 8, 1972

Duyma süreci çok önemli. Bizim bu Kṛṣṇa bilinci hareketinin propogandası şudur: " Otoriteden, Kṛṣṇa'dan duyarsınız." Kṛṣṇa Tanrı'nın Yüce Şahsı'dır. Şimdiki çağ ve önceki çağlarda da kabul edilmiştir. Önceki çağlarda, Nārada, Vyāsa, Asita, Devala gibi azizler, çok yüce sadık bilgeler kabul etti. Ortaçağ'da, 1500 yıl önce diyelim, Śaṅkarācārya, Rāmānujācārya, Madhvācārya, Nimbārka gibi ācāryalar... Pratik olarak Vedik medeniyet hala bu ācāryaların otoritesi ile var. Ve Bhagavad-gītā'da tavsiye edilen de ācāryopāsanam (BG 13.8). Gerçekleri öğrenmek isityorsanız, ācārya'ya gitmelisiniz. Ācāryavān puruṣo veda, " ācārya kabul eden kişi, şeyleri oldukları gibi bilir." Ācāryavān puruṣo veda. ācāryalar aracılığı ile bilgi alıyoruz. Kṛṣṇa Arjuna'ya söyledi, Arjuna Vyāsadeva'ya. Aslında Arjuna Vyāsadeva'ya söylemedi ama Vyāsadeva duydu Kṛṣṇa konuşurken ve Mahābhārata kitabına yazdı. Bu Bhagavad-gītā, Mahābhārata'nın içindedir. Vyāsa'nın otoritelerini kabul ederiz. Vyāsa'dan sonra, Madhvācārya; Madhvācārya'dan sonra Mādhavendra Purī'ye dek bir zincir. Sonra Mādhavendra Purī Īśvara Purī'ye; Īśvara Purī'den Lord Caitanyadeva'ya Lord Caitanyadeva'den altı Gosvāmī'ye; altı Gosvāmī'den Kṛṣṇadāsa Kavirāja'ya; ondan Śrīnivāsa Ācārya'ya; ondan Viśvanātha Cakravartī'ye; ondan Jagannātha dāsa Bābājī'ye; sonra Gaura Kiśora dāsa Bābājī; Bhaktivinoda Ṭhākura; benim manevi öğretmenim. Aynı şey, biz de vaaz veriyoruz. Bu Kṛṣṇa bilinci hareketidir. Yeni bir şey değil. Orjinal anlatandan gurular zinciri bile bize gelir. Bu Bhagavad-gītā'yı okuyoruz. Ben kendim bir kitap ürettim ve bunu vaaz veriyor değilim. Hayır. Ben Bhagavad-gītā'yı vaaz veriyorum. Kırk milyon yıl önce güneş tanrısına anlatılan ve sonra da beş bin yıl önce Arjuna'ya tekrarlanan Bhagavad-gītā. Aynı şey gurular zinciri ile geliyor ve aynı şey size sunuluyor. Değişiklik yok.

Otoriteler der ki,

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati
(BG 2.13)

İnsanların bu yetkili bilgiyi kabul etmesini rica ediyoruz, ve zeka ile de sindirmeniz. Argüman ve zekanızı durdurun ve kör gözle kabul edin değil. Hayır. Biz insanız, zekamız var. Hayvan değiliz ki bir şeyi kabul etmek için zorlanalım. Hayır. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Bu Bhagavad-gītā'da bulacaksınız. Anlamaya çalışın, tad viddhi. Viddhi anlamaya çalışmak demek. Praṇipāta. Praṇipātena teslim olmak demek, meydan okuyarak değil. Öğrenci manevi öğretmene itaatkar olmalıdır. Yoksa demek istediğim, şaşkına döner. İtaatkar kabul. Bizim sürecimiz...

tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātaṁ
brahmaṇy upaśamāśrayam
(SB 11.3.21)

Vedik talimat budur. Kavramınızın ötesinde şeyleri bilmek istiyorsanız, duyu algımızın ötesindeki, hakiki bir manevi öğretmene gitmeniz gerekir.