TR/Prabhupada 0664 - Hiçlik Felsefesi Bir Başka İllüzyondur. Hiçlik Olamaz

From Vanipedia


Hiçlik Felsefesi Bir Başka İllüzyondur. Hiçlik Olamaz
- Prabhupāda 0664


Lecture on BG 6.13-15 -- Los Angeles, February 16, 1969

Tamal Krishna: Bhagavad... "Maddi varoluşun durdurulması sadece bir efsaneden ibaret olan boşluğun varlığına girmek anlamına gelmez."

Prabhupāda: Evet. O halde maddi varoluşun durdurulması boşluk anlamına gelmez. Çünkü ben hükümsüz değilim. Ben ruh canım. Eğer hükümsüz olsaydım, bu bedenimin gelişimi nasıl gerçekleşti ki? Ben hükümsüz değilim. Ben tohumum. Tıpkı sizin toprağa bir tohum ekmenize benzer, kocaman bir ağaca ya da bitkiye gelişir. Benzer şekilde tohum baba tarafından annenin rahmine verilir ve bir ağaç gibi büyür. Ve bu beden var. Boşluk bunun neresinde? Ahaṁ bīja-pradaḥ pitā (BG 14.4). Ondördüncü Bölümde göreceksiniz ki, özünde tohum Kṛṣṇa tarafından bu maddi doğanın rahmine verildi ve bir sürü canlı varlıklar çıkıyor. Bunun aksini iddia edemezsiniz çünkü aslında nesil oluşumu bizim pratik yaşamımızda ki süreçle aynıdır. Biz babanın anne rahmine tohumu verdiğini görüyoruz, ve demek istediğim, anne de çocuğu bedenini geliştirmesi için besliyor. O halde boşluk söz konusu değil. Tohum boş olsaydı, bu güzel beden nasıl gelişecekti?

Öyleyse nirvāṇa daha fazla maddi beden kabul etmemek anlamına gelir. Boş yapmaya çalışmayın. Bu da başka bir saçmalık. Hükümsüzlük, siz hükümsüz değilsiniz. Hükümsüz demek bu maddi bedeni hükümsüz kılmak demektir. Bu ıstırap dolu koşullanmış beden. Yalnızca ruhsal bedeninizi geliştirmeye çalışın. Bu mümkün. Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Bu şeyler mevcut. Öyleyse anlamak için çok akıllı olmak zorundayız, yaşamın sorunu nedir, ne, bu değerli insan yaşam formunu nasıl kullanmalıyız. Ne yazık ki bu eğitim tüm dünyada neredeyse sıfır. Muhtemelen bu, hayatın gerçek problemlerini ve yaşamın esas değerini sunan tek kurum. Bu Kṛṣṇa bilinci hareketi. Devam et.

Tamal Krishna: "Rab'bın yaradılışında hiçbir yerde boşluk yoktur. Ya da maddi.... durdurulması"

Prabhupāda: Boşluk, toprakta bile hiçbir yerde görmezsiniz, toprağın içinde de boş hiçbir şey görmezsiniz. Yeryüzünde eksiklik yoktur; gökyüzünde eksiklik yoktur; havada eksiklik yoktur; su da eksiklik yoktur; ateşte eksiklik yoktur - o halde nerede eksiklik buluyorsunuz? Nerede boşluk buluyorsunuz? Bu boşluk felsefesi başka bir yanılsama. Hiç boşluk olamaz.