TR/Prabhupada 0688 - İllüzyon Enerjisine, Maya'ya Karşı Savaş İlan Etmek

From Vanipedia


İllüzyon Enerjisine, Maya'ya Karşı Savaş İlan Etmek
- Prabhupāda 0688


Lecture on BG 6.35-45 -- Los Angeles, February 20, 1969

Prabhupāda: Yoga uygulaması söz konusu olduğunda, Kṛṣṇa ve Arjuna arasında ki tartışma açıklanır. Şimdi, yoga uyguladığımı varsayarsak - demek istediğim gerçek yoga, bu sahte yogayı değil. Ve düzgün yapamazsam, başarısız olurum. O zaman sonuç nedir? İşimi bıraktığımı, sıradan mesleğimi bıraktığımı ve yogaya başladığımı farzedin. Ama bir şekilde tamamlanmamış, başarısızlıktır. O zaman sonuç nedir? Bu Arjuna tarafından sorgulanıyor. Buna Kṛṣṇa tarafından yanıt verilecek. Nedir o? Devam et. "Arjuna dedi ki..."

Adanan: "Arjuna dedi ki: 'Sebat etmeyen bir inanç adamının varacağı yer neresidir? Başlangıçta benlik idraki sürecine başlayan, ama sonradan dünyevi görüşlü olmaktan ötürü vazgeçip böylece mistisizmde mükemmeliyete erişemeyen biri? (BG 6.37)" Açıklama: "Yol... Benlik idraki yolu, ya da mistisizm, Bhagavad-gītā'da açıklanır. Benlik idrakinin temel ilkesi canlı varlığın bu maddi beden olmadığı bilgisidir, ancak bundan farklı olduğu ve mutluluğun ebedi hayat, mutluluk ve bilgi olduğudur."

Prabhupāda: Şimdi, benlik farkındalığı noktasına gelmeden önce, kişi tartışmasız kabul etmelidir ki - Bhagavad-gītā'nın başlangıcı, onun bu beden olmadığıdır. Canlı varlığın bu beden değil ama ondan ayrı olduğu, ve mutluluğun ebedi yaşam olduğudur. Bu hayat ebedi değildir. Yoga sisteminin mükemmeliyeti ebedi yaşama, saadet dolu yaşama ve bilgi dolu yaşama sahip olmaktır. Mükemmeliyet budur. O halde her yoga sistemini bu amaçla yerine getirmeliyiz. Yağ yakmak için ya da duyu tatmini için bedenimi zinde tutmak için bir yoga sınıfına katılıyorum değil. Bu yoga sisteminin sonu değildir. Ama insanlara böyle öğretiliyor. "Oh, bu yoga sistemini uygularsan..." Onu yapabilirsiniz, hangi eksersiz sürecinden geçerseniz bedeniniz zinde kalacaktır. Bir sürü bedensel eksersiz sistemi vardır, Sandow sistemi, şu ağırlık kaldırma sistemi, bu... Bir sürü sportif sistem var, onlar da bedeni zinde tutar. Çok iyi bir şekilde yiyecekleri sindirebilirler, yağ yakarlar. Bu amaçla yoga pratiği yapmaya ihtiyaç yoktur. Burada ki gerçek amaç - benim bu beden olmadığımı idrak etmektir. Ben ebedi mutluluk istiyorum; eksiksiz bilgi istiyorum; aynı zamanda ebedi yaşam istiyorum. Yoga sisteminin nihai sonu budur. Devam et.

Adanan: "Bunlar aşkındır, hem bedenin hem zihnin ötesindedir. Benlik idraki bilgi yoluyla, sekiz katlı mistisizm uygulaması ya da bhakti-yoga ile kazanılmaya çalışılır. Bu yöntemlerin herbirinde kişi canlı varlığın yapısal konumunu idrak etmek zorundadır, Tanrı ile olan ilişkisini ve kayıp bağlantıyı yeniden kurabileceği faaliyetleri, Kṛṣṇa bilincinde en yüksek mükemmeliyet aşamasına erişir. Yukarda bahsedilen bu üç metottan birini takip etmekle kişinin er geç yüve hedefe erişeceği kesindir. Bu Rab tarafından İkinci Bölümde belirtilir. Bhakti yoganın aşkın yolunda en küçük bir çaba bile özellikle de bu çağ için uygundur, çünkü Tanrı-farkındalığının en direk metotodur. İki misli emin olmak için, Arjuna Rab Kṛṣṇa'dan önceki ifadesini teyit etmesini istiyor. Kişi içtenlikle benlik-farkındalığı yolunu benimseyebilir. Lakin bilginin işlenmesi süreci ve sekiz katlı yoga sistemi uygulaması genellikle bu çağ için çok zordur. Bu yüzden en kararlı çabalarına rağmen kişi bir çok sebepten ötürü başarısız olabilir. Başlıca neden kişinin yeteri kadar süreci izlemekte ciddi olmamasıdır. Aşkın yolu sürdürmek az çok yanıltıcı enerjiye savaş ilan etmektir."

Prabhupāda: Her hangi bir benlik-idraki yöntemini kabul ettiğimizde, yanıltıcı enerji, māyāya karşı hemen hemen savaş ilan etmektir. Öyleyse māyā söz konusu olduğu ya da savaş söz konusu olduğu zaman, māyānın maruz bıraktığı bir sürü zorluk olacaktır, orası kesin. O sebeple başarısızlık ihtimali vardır, lakin kişi çok istikrarlı olmalıdır. Devam et.

Adanan: "Sonuç olarak, bir kimse ne zaman yanıltıcı enerjinin pençelerinden kurtulmaya çalışacak olursa, o uygulama yapanı çeşitli cazip şeylerle bozguna uğratmaya çalışacaktır. Koşullanmış bir ruh zaten maddi enerjinin halleriyle büyülenmiştir, ve böyle aşkın uygulamalar gerçekleştirirken tekrardan büyülenme ihtimali her zaman vardır. Buna yogāc calita-mānasaḥ... denir."

Prabhupāda: Calita-mānasaḥ. Calita-mānasaḥ zihni yoga uygulamasından saptırmak demektir. Calita-mānasaḥ Yogāt yoga pratiğinden demektir ve calita saptırma demektir. Mānasaḥ demektir. Yogāc calita-mānasaḥ. O halde her ihtimal var. Herkes deneyim sahibi. Bir kitap okumaya çalışırsınız, konsantrasyon, ama zihin izin vermiyordur, rahatsız olur. O halde zihni kontrol etmek çok önemli bir faktör. Gerçek uygulama budur. Devam et.

Adanan: "...aşkın yoldan sapmış bir kimse. Arjuna benlik-idraki yolundan sapmanın sonuçlarını bilmeye meraklıdır."

Prabhupāda: Evet, bu çok önemli bir soru. Şmyle ki bir kimse herhangi bir tür yoga uygulamaya başlayabilir, ister sekiz katlı yoga sistemi olsun ister jñāna-yoga sistemi, felsefi olarak tahminlerde bulunuyor demektir, ve bhakti-yoga sistemi, adanmışlık hizmeti. Ama kişi yoga sistemini tamamlamakta başarısız olursa, sonuç nedir? Bu çok önemli bir soru ve Arjuna tarafından öne sürülür, ve Kṛṣṇa cevaplayacak. (ara)