TR/Prabhupada 0696 - Bhakti-yoga Saf Adanmadır

From Vanipedia


Bhakti-yoga Saf Adanmadır
- Prabhupāda 0696


Lecture on BG 6.46-47 -- Los Angeles, February 21, 1969

Adanan: "Gerçekte, bhakti-yoga nihai amaçtır, bhakti-yogayı titizlikle inceleyebilmek için, kişi diğer ikincil yogaları anlamak zorundadır. İlerici olan yogi bu sebeple doğru ebedi hayrın yolundadır. Belli bir noktaya takılan ve daha fazla ilerleme kaydetmeyen kişi o belli başlı isimle adlandırılır."

Prabhupāda: Evet. Şimdi, bir kimse jñāna-yoga uyguluyorsa, bunun bittiğini sanarsa, bu yanlıştır. Daha fazla ilerleme göstermek zorundasınız. Tıpkı çoğu zaman merdiven olduğunu verdiğimiz örnekteki gibi. En üs kata çıkmak zorundasınız, diyelim ki yüzüncü kata. Yani birisi ellinci katta, birisi otuzuncu katta, kimisi de sekseninci katta. O halde belli birine gelmekle, sekseninci, ellinci ve ya sekseninci, kişi, "Bitti" sanar, o zaman ilerlemiyordur. Kişi sonuna kadar gitmek zorundadır. En yüksek yoga platformu budur. Tüm merdivene bir yoga sistemi, birleştirici, bağlantı denilebilir. Ama kendinizi ellinci katta ya da sekseninci katta tutmakla tatmin olmayın. En yüksek düzleme, yüzüncü ya da yüz ellinci kata çıkın. Bhakti-yoga budur. Devam et.

Adanan: "Lakin bir kimse bhakti-yoga platformuna gelecek kadar talihliyse, onun tüm farklı yogaları aşmış olduğu anlaşılmalıdır."

Prabhupāda: Şimdi, eğer birisine basamakları geçmek yerine, asansör şansı verilmişse, bir saniyede en tepeye çıkar. Eğer bir kimse derse ki, "Neden bu asansör fırsatından yararlanayım? Adım adım giderim," gidebilir. Ama bir şans var. Bu bhakti-yogayı kabul ederseniz, hemen asansörün yardımıyla bir saniyede yüzüncü kattasınızdır. Yöntem budur. Doğrudan yöntem. Tüm diğer yoga sistemlerini izleyerek, adım adım gidebilirsiniz. Lakin doğrudan da kabul edebilirsiniz. Rab Caitanya bu çağda bunu önermiştir, insanlar oldukça kısa ömürlü, rahatsız, endişe dolular. Bu nedenle Onun lütfuyla, Onun sebepsiz merhametiyle, O bize hemen asansörü veriyor - Hare Kṛṣṇa mantrasını söyleyerek- bhakti yogaya gelin. Derhal. Beklemek zorunda değilsiniz. Hemen alın. Bu Rab Caitanya'nın özel hediyesidir. Bu nedenle Rūpa Gosvāmī Rab Caitanya'ya dua eder, saygılarını sunar: namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te (CC Madhya 19.53). "Ey Sen en cömert enkarnasyonsun çünkü doğrudan Kṛṣṇa aşkını veriyorsun. Kṛṣṇa aşkına erişmek için kişi yoga sisteminin bir sürü basamaklarından ve aşamalarından geçmek zorundadır, ve Sen doğrudan veriyorsun. Bu sebeple Sen en cömertsin." O halde aslında durum bu. Devam et.

Adanan: "Bu nedenle, Kṛṣṇa bilinçli olmak yoganın en yüksek aşamasıdır, tıpkı Himalayalardan bahsettiğimizdeki gibi, en yüksek olana, dünyanın en yüksek dağlarına işaret ederiz, doruğu en yüksek olanlardan, Everest Dağı sonu kabul edilir. Bir kişinin Kṛṣṇa bilincine, bhakti-yoga yoluna gelmesi büyük talihinden kaynaklanır, ve Vedik talimatlara göre iyi bir konumdadır. İdeal yogi dikkatini bir bulut gibi güzelce renklenmiş, Śyāmasundara denilen Kṛṣṇa'ya yoğunlaştırır, Onun lotus gibi yüzü güneş kadar parlaktır ve küpeleriyle Onun elbisesi pırıl pırıldır ve Onun bedeni çiçeklerle taçlanmıştır. Brahmajyoti denilen, Onun her yanı aydınlatan, harikulade parıltısıdır. Farklı formlarda enkarne olur, tıpkı Rāma, Nṛsiṁha, Varāha ve Tanrının Yüce Şahsiyeti Kṛṣṇa gibi. Ve O Yaśodā annenin oğlu olarak bilinen bir insan gibi (yeryüzüne) iner, Kṛṣṇa, Govinda, ve Vāsudeva olarak bilinir. O mükemmel çocuk, eş, arkadaş, ustadır; ve O tüm zenginlikler ve aşkın niteliklerde eksizsizdir. Bir kimse Rab'bın bu özelliklerinin tümüyle farkında kalırsa, ona en yüksek yogi denir. Yogada ki bu en yüksek mükemmeliyet aşamasına ancak bhakti-yoga ile erişilebilir, tüm Vedik yazınlarda teyit edildiği üzere."

Prabhupāda: O bhakti, Bhagavad-gītā'da göreceksiniz, bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Başlangıçta Kṛṣṇa der ki milyonlarca kişi arasından, biri Beni gerçekten, gerçeklere dayanarak anlayabilir. Ve tam da aynı gerçeklere dayanarak sözcüğü On sekizinci Bölümde kullanılır, şöyle ki, "Biri Beni bilmek isterse," Kṛṣṇa ya da Tanrıyı, "o zaman bhakti-yoga sürecinden geçmelidir." Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Bu açıkça söylenir. Aynı zamanda Vedalarda denir ki: sırf bhakti, adanmışlık hizmeti aracılığla, en yüksek mükemmeliyet aşamasına erişebilirsiniz. Oradaki diğer yoga sistemleri bhaktinin bir karışımı olmalıdır. Ama bhakti-yoga katışıksız adanmışlıktır. Bu yüzden bhakti yoganın bu direkt süreci bu çağ için önerilir, çünkü onların yeterli zamanı yok, tüm ıvır zıvırı, herhangi bir diğer yoga sistemini yerine getirmek için. Çok teşekkürler. (ara)