TR/Prabhupada 0699 - Aşık Bir Adanan, Krishna'yı ve Orjinal Formunu Sevmek İstiyor

From Vanipedia


Aşık Bir Adanan, Krishna'yı ve Orjinal Formunu Sevmek İstiyor
- Prabhupāda 0699


Lecture on BG 6.46-47 -- Los Angeles, February 21, 1969

Adanan: Prabhupāda, bu sabah erkenken Bhagavad-gītā'da okuyorduk, Kṛṣṇa'nın evrensel formu hakkında - O Kendisini Arjuna'ya gösterdiğinde - ve O dedi ki, hem semavi varlıklar ve adananlar, hem de iblisler bu evrensel formu gördüklerinde korkmuşlardı. Nasıl oluyor da yarıtanrılar gibi Kṛṣṇa adananları, Viśvarūpa'yı gördükleri halde korkabiliyor?

Prabhupāda: Çünkü Viśvarūpa'yı sevemezler. Bu tamam mı? Viśvarūpa'yı sevebilir misin? Eğer Kṛṣṇa Viśvarūpa ile önüne gelse, (güler) sevgini unutursun. Viśvarūpa'yı sevmeye çalışma. Śyāmasundara'yı sev, hepsi bu. Savaş sırasında Kṛṣṇa'yı Viśvarūpa'da gördük. Hatırlıyorum, sanırım 1942 Aralık ayında, tarihini unutuyorum. Tam yemek yiyordum ve Kalküta'da bombardman sirenleri vardı. Anlıyorsunuz? Yani ayarlama, bombardman sirenleri olur olmaz hükümetin bir yer, sığınak seçmesi, o odanın da eviniz de bir sığınak odası olacağıydı. Dolayısıyla o sığınak odasına gitmek zorundaydık ve bombardman başlamıştı - (bombalama sesini taklit eder). Yani o zaman Viśvarūpa'yı görüyorduk, anlıyorsunuz. Dolayısıyla ben elbette düşünüyordum ki bu da Kṛṣṇa'nın başka bir formu. Ama o form çok sevimli bir form değil, anlıyorsunuz? (gülüşme) Yani aşık olan bir adanan Kṛṣṇa'yı Onun özgün formunda sevmek ister. Bu Viśvarūpa Onun özgün formu değildir. O herhangi bir formda belirebilir, bu Onun herşeye kadir gücüdür. Lakin sevimli formu Kṛṣṇa'dır, Śyāmasundara'dır. Bir oğlan çocuğunun babasının bir polis memuru olduğunu farzedin. O halde baba bir toplu tabancayla ateş eden bir polis memuru olarak gelirse, çocuk bile sevgi dolu babayı unutacaktır. Anlıyorsunuz? Dolayısıyla babası evdeyken çocuk doğal olarak onu sever, tıpkı baba gibi. Benzer şekilde biz de Kṛṣṇa'yı olduğu gibi - Śyāmasundara olarak seviyoruz. Viśvarūpa ahlaksız insanlığı uyarmak için Arjuna'ya gösterilmişti. Çünkü Kṛṣṇa "Ben Tanrıyım," dedi. Kṛṣṇa'yı taklit eden, bir sürü ahlaksız "Ben Tanrıyım," diye ilan ediyor. Bu yüzden Arjuna "Lütfen bana Viśvarūpa formunu göster," dedi. Dolayısıyla bu ahlaksızlar da ondan Viśvarūpa formunu göstermesini isteyebilirler. Yani eğer Tanrıysanız, lütfen bana Viśvarūpa'nızı gösterin. Onlar bunu yapamaz. Evet?

Adanan: Biz ...enerjisi olarak māyāya karşı saygılı olmamalı mıyız?

Prabhupāda: Hımm?

Adanan: Biz ...enerjisi olarak māyādeviye karşı saygılı olmamalı mıyız?

Prabhupāda: Kṛṣṇa'ya karşı saygılıysanız, herkese saygılısınızdır. Bu bir adananın niteliğidir. Bırakın māyāyı, bir karıncaya karşı bile saygılısınızdır? Māyā, Kṛṣṇa'nın önemli enerjisinden biridir. Neden māyāya saygı duymayalım ki? Ki biz... Māyā, Durgā, dua ediyoruz, "Durgā" - sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā chāyeva yasya (BS 5.44) - Durgā'ya dua ettiğimizde, hemen Kṛṣṇa'ya dua ederiz. Çünkü her yerde Kṛṣṇa'yı görmek zorundayız. Biz māyānın aktivitelerini görüyoruz. O halde hemen Kṛṣṇa'yı görmek zorundayız - "Ah, bu māyā Kṛṣṇa'nın doğrultusu altında çok güzel hareket ediyor." Dolayısıyla polis memuruna saygı, hükümete saygı sunmak demektir. Adam ofiste olduğu sürece, saygımızı sunarız. Ve ofis olmadan da. Bir beyefendi ister ofiste olsun ister ofiste olmasın saygı sunar. Fark etmez. Ama aslında bir polise sunuyorsanız - māyā polis gücü olarak hareket etmek anlamına gelir. Bu da hükümete saygı sunduğunuz anlamına gelir. O halde bu saygı sunmaktır. Govindam ādi-puruṣam.

sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā
chāyeva yasya bhuvanāni vibharti durgā
icchānurūpam api yasya ca ceṣṭate sā
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.44)

Bu Durgā, bu materyal enerji, öyle güçlü ki - yaratabilir, yok edebilir, idame ettirebilir. Lakin Kṛṣṇa'nın doğrultusunda hareket eder. Dolayısıyla ben saygı dolu itaatlerimi, (māyānın) Onun doğrultusu altında hareket ettiği Govinda'ya sunarım. Dolayısıyla māyāya saygılarınızı sunduğunuzda derhal Kṛṣṇa'ya saygılarımızı sunuyoruz demektir.