TR/Prabhupada 0702 - Ben Ruhum, Sonsuz - Bunu Kirlettim, Bu Yüzden Acı Çekiyorum

From Vanipedia


Ben Ruhum, Sonsuz - Bunu Kirlettim, Bu Yüzden Acı Çekiyorum
- Prabhupāda 0702


Lecture on BG 6.46-47 -- Los Angeles, February 21, 1969

Prabhupāda: Evet?

Śīlavatī: Prabhupāda, bir kimsenin cinsel yaşamla meşgul olduğu sürece bir yogi olamayacağını söyledin.

Prabhupāda: Evet.

Śīlavatī: Ama önceki gün evlilik yaşamının faziletlerini övüyordun, ve bazı evli yüce ācāryaların isimlerini vererek şöyle demiştin...

Prabhupāda: Evet, bu bhakti-yogadır. Bu alışılagelmiş yoga sistemi içinde daha sonra anlatılacağı üzere, bir kimse sıkıca bekaret yaşamını takip etmelidir. Fakat bhakti-yoga sisteminde tüm fikir zihninizi Kṛṣṇa üzerine odaklamaktır. Yani her ne pozisyondaysanız... Evlilik yaşamı cinsel zevklerden haz almak için değildir. Evli bir kimsenin karısı olabilir, cinsel yaşamı olabilir fakat bu sadece çocuk sahibi olmak içindir, hepsi bu. Evli bir kimse fuhuşu meşru kılmak için ehliyet almaz. Evli olan kimse cinselliği sadece iyi bir çocuğu dünyaya getirmek için yapar, hepsi budur, daha fazlası yok. Evlilik yaşamı budur; tamamıyla kontrol altındadır. Evlilik ne zaman bu makineye sahip olsa onu kullanabilir anlamına gelmez. Hayır. Evli olan koca ve karı her ikisi de Kṛṣṇa bilinçlidir, Kṛṣṇa bilinçli işlerle meşgul olurlar, fakat bir çocuğa ihtiyaçları olduğunda, Kṛṣṇa bilinci, hepsi budur. Bu aynı zamanda gönüllü gebeliği önleyici yöntemdir. Bir, iki ya da üç çocuk, hepsi bu kadar, daha fazlası yok. Yani evlilik yaşamı her hangi bir kısıtlama olmadan cinsellik yaşamı demek değildir. Fakat spiritüel yaşam için... Spiritüel hayatta ilerlemek isteyen kişi, ister bhakti yoga sistemini ister aṣṭāṅga-yoga ya da jñāna-yoga sistemini kabul etsin cinselliğe müsamaha asla yoktur. Cinselliğe müsamaha tekrar geri gelmelisin demektir. Eğer duyularını tatmin etmeyi denersen, bu materyalistik bir yaşam biçimidir. Materyalistik yaşam, hoş duyulara sahibim, tam kapasite ile duyularımdan keyif alayımdır. Bu matreryalistik yaşamdır. Tıpkı kedi, köpek ve domuzlar gibi. Domuzlar her ne zaman cinselliğe meyil etseler, annesiymiş, kız kardeşiymiş, şuymuş, buymuş hiç umursamazlar. Görüyor musunuz? Bu Śrīmad-Bhāgavatam'da belirtilmiştir: nāyaṁ deho deha-bhājāṁ nṛloke kaṣṭān kāmān arhate viḍ-bhujāṁ ye (SB 5.5.1). Viḍ-bhujām. Viḍ-bhujām şu anlama gelir, viṭ dışkı demektir, ve bhujām yiyici demektir. Yani dışkı yiyenlerin duyu tatminiyeti insan yaşamı için değildir. Dışkı yiyen bu domuzlar demektir. Domuzun duyu tatmini bu insan suretindeki yaşam için değildir. Kısıtlama. Bu sebeple insan suretindeki yaşamda evlilik sistemi vardır. Neden? Evlilik ve fuhuş nedir? Evlilik sistemi cinsel yaşamı kısıtlamak demektir. Evlilik sistemi bir karın olsun, ah - hiç bir bedel ödemeden limitsiz cinsel yaşama devam et demek değildir. Hayır, bu evlilik değildir. Evlilik demek cinsel yaşamınızı kısıtlamak demektir. Orada burada cinsel yaşamın peşinde koşacaktır. Hayır, bunu yapamazsınız. Eşiniz burada ve bu sadece çocuk için. Bu kısıtlamadır.

Dört şey vardır: loke vyavāyāmiṣa-madya-sevā nityā hi jantor na hi tatra codanā (SB 11.5.11). Vyavāya - cinsel yaşam, ve et yemek, āmiṣa. Āmiṣa et,balık, yumurta yemek demektir. Vyavāya cinsellik demektir. Cinsellik ve et yemek, vejetaryen olmayan bir beslenme. Āmiṣa… Mada-sevā, uyuşturucu. Nityāsu jantuḥ. Her koşullu ruhun doğal bir eğilimi vardır. Pravṛtti. Fakat kişi bunu kontrol etmelidir. Bu insan yaşamıdır. Eğer kendinizi doğal eğilimlerin dalgalarına bırakırsanız, bu insan yaşamı olmaz. Kısıtlamalısınız. İnsan yaşamının bütünü kısıtlama öğrenmek içindir. Buna insan yaşamı denir. Bu mükemmel Vedik medeniyetidir. Tapo divyaṁ yena śuddhyet sattvam (SB 5.5.1). Kişi varlığını saflaştırmalıdır. Bu varoluş nedir? Ben ruhum, her zaman var olan, ebedi. Şimdi bu madde ile kirlendim, bu sebeple acı çekiyorum. Bu yüzden arınmalıyım. Tıpkı hastalıklı bir koşuldan kurtulmak gibi. Ateşiniz yükseldiğinde tedavi olursunuz. Limitsiz eğlence değil. Doktor der ki, "Bunu yapmayın, şunu yapmayın, şunu yapmayın." Benzer olarak bu insan suretindeki yaşam hastalıklı olarak koşullanmış olan hayattan - maddi bedene sahip olmaktan kurtulmak içindir. Eğer kısıtlamazsak tedavi nerededir? İyileşme nerededir? Sistemin tamamı kısıtlamadır. Tapo divyam (SB 5.5.1). Bir kimsenin transandantal farkındalık için sadece fedakarlıktaki, fergattaki hareketlerine odaklanmasıdır. Bu insan suretindeki yaşamdır. Fakat sosyal toplumun farklı düzenleri vardır. brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha, sannyāsa. Bütün süreç kısıtlamak içindir. Fakat gṛhastha, evli demek tamamıyla cinsel yaşamlarını kısıtlayamayanlar için küçük bir lisans vermek demektir. Hepsi bu. Gṛhastha sınırsız cinsel yaşam demek değildir. Bu evlilik hayatını bu şekilde biliyorsanız, bu yanlış bir anlayıştır. Eğer yaşamın hastalıklı koşulundan kurtulmak istiyorsanız kontrol etmelisiniz. Duyularınızı sınırsızca tatmin etmeye devam ederken hastalıktan kurtulamazsınız. Yad indriya-prītaya āpṛṇoti na sādhu manye yata ātmano 'yam asann api kleśada āsa dehaḥ (SB 5.5.4). Duyu tatminiyeti medeniyetinde sınırsızca haz alanlar. Bu iyi değildir. Çünkü bu onun sonrasında bir daha maddi beden almasına sebep olacaktır. Belki insan bedeni veya hayvan bedeni ya da her hangi bir beden. Fakat bir beden kabul etmek zorundadır. Ve bu bedeni kabul eder etmez sonrasında bedenin üç parçalı ıstıraplarından geçmelisiniz. Doğum, ölüm, yaşlılık, hastalık. Bunlar üç parçalı ıstırabın belirtileridir. Yani insanlar... Kişi bunları bilimsel olarak anlamalıdır fakat dikkate almıyorlar. Bu yüzden ıstırap devam ediyor. Aslında acı çekmeyi de umursamıyorlar. Tıpkı hayvanlar gibi, acı çekiyorlar fakat bunu umursamıyorlar. Unutuyorlar. Bu yüzden pratikte bu duyu tatmini medeniyeti hayvan medeniyeti demektir. Birazcık cilalanmıştır, hepsi bu.