TR/Prabhupada 0793 - Talimatlar Arasında Fark Yok. O Yüzden Guru Tek

From Vanipedia


Talimatlar Arasında Fark Yok. O Yüzden Guru Tek
- Prabhupāda 0793


Lecture What is a Guru? -- London, August 22, 1973

Gurunun işi bilginin meşalesini alıp cahil olana ya da karanlıkta kalmış öğrenciye sunmaktır, ve bu onu cehaletin ya da karanlığın ıstıraplarından kurtarır. Bu gurunun işidir.

Sonra başka bir dize der ki,

tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet
samit-pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham
(MU 1.2.12)

Bu Vedik emirdir. Birisi gurunun illa ki gerekli olup olmadığını soruyordu. Evet, kesinlikle gerekli. Vedik emir budur. Vedalar, tad-vijñānārtham der. Tad-vijñāna ruhsal bilgi demektir. Ruhsal bilgi; ruhsal bilgi elde etmek için. Tad-vijñānārtham. Sa—bir; gurum eva—eva demek -meli, -malı demektir; gurum—bir guruya. Bir guruya gitmelidir. "Herhangi bir" guru değil; "guruya". Guru tektir. Çünkü bizim Revatīnandana Mahārāj tarafından açıklanır ki, guru manevi öğretmenler zincirinden gelir. Vyāsadeva beş bin yıl önce ne öğrettiyse, ya da Kṛṣṇa ne öğrettiyse, biz de aynı şeyi öğretiyoruz. Bu yüzden öğreti arasında fark yoktur. Bu yüzden guru tektir. Yüzlerce binlerce ācārya gelip geçtiği halde, yine de mesaj tektir. Bu nedenle guru ikili olamaz. Gerçek guru farklı konuşmayacaktır. Kimi guru, "Bana göre böyle yapmalısınız," der ve kimi guru da, "Bana göre böyle yapacaksınız" der- onlar guru değildir; onların hepsi sahtekardır. Gurunun "kendi" fikri yoktur. Gurunun tek bir fikri vardır, o da Kṛṣṇa ya da Vyāsadeva veya Nārada tarafından veyahut Arjuna ya da Śrī Caitanya Mahāprabhu veya Gosvāmīler tarafından ifade edilmiş fikrin aynısıdır. Aynı şeyi bulacaksınızdır. Beş bin yıl önce Rab Śrī Kṛṣṇa Bhagavad-gītā'yı konuştu ve Vyāsadeva de yazdı, onu kaydetti. Vyāsadeva "Bu benim fikrim," demez. Vyāsadeva yazar, śrī bhagavān uvāca: "Ben ne yazıyorsam, Tanrının Yüce Şahsiyeti tarafından söylenmiştir." Kendi görüşünü belirtmiyor. Śrī bhagavān uvāca. Bu yüzden o gurudur. Kṛṣṇa'nın sözlerini yanlış yorumlamıyor. Olduğu gibi veriyor. Tıpkı bir taşıyıcı, emir eri gibi. Birisi size bir mektup yazmıştır, mektup emir erindedir. Bu onun düzeltme yaptığı, düzenlediği ya da ekleme yaptığı anlamına gelmez veya... Hayır. O sunacaktır. Onun vazifesi budur. O zaman gurudur. Dürüsttür. Benzer şekilde guru ikili olamaz. Buna dikkat edin. Kişi farklı olabilir ama mesaj aynıdır. Bu yüzden guru tektir.