TR/Prabhupada 0808 - Krişna'yı Kandıramayız

From Vanipedia


Krişna'yı Kandıramayız - Prabhupāda 0808


730926 - Lecture BG 13.03 - Bombay

Bilincimiz Kṛṣṇa bilinçli olur olmaz, Kṛṣṇa anlar. Kṛṣṇa kalbimizdedir. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61).

Dolayısıyla Kṛṣṇa amacınızı anlayabilir. Kṛṣṇa'yı aldatamayız. Kṛṣṇa hemen ne kadar ciddi ve içten olduğunuzu anlayabilir, Kṛṣṇa'yı anlamak ya da Ona yaklaşmak veya eve, Tanrılığa geri dönmek için. Kṛṣṇa bunu anlayabilir. O, "İşte bir ruh, çok ciddi," diye anlar anlamaz, özel olarak sizinle ilgilenir. Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu. Kṛṣṇa, Tanrının Yüce Şahsiyeti olarak herkese karşı eşittir. Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu. Na me dveṣyo 'sti na priyaḥ. Kimse daha önemli ya da dveṣa veya özne, kıskançlık nesnesi değildir. Kṛṣṇa kıskanç değildir, ne de kimseye karşı meyillidir. Aslında, Tanrının pozisyonu tarafsızlıktır. Herkes... O herkesi sever. Suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ jñātvā māṁ śāntim ṛcchati (BG 5.29). Bu Bhagavad-gītā'da belirtilir. O herkesin arkadaşıdır.

İstediğimizin farkına varılması için bir sürü insanla arkadaşlık kurma peşinde koşuyoruz. Ama Kṛṣṇa'yı (arkadaşımız) yaparsak, eğer bilirsek ki Kṛṣṇa zaten ... Upaniṣad'da iki kuşun arkadaşça aynı ağaçta, bedende oturduğu söylenir. "Kṛṣṇa benim en iyi arkadaşım..." diye anlarsak, Kṛṣṇa der ki, suhṛdaṁ sarva-bhūtānām. O yalnızca benim arkadaşım, senin arkadaşın değil ama herkesin arkadaşıdır. Dolayısıyla o arkadaşlık eşit olarak pay edilir. Lakin bir kimse özel bir adanan olursa, ye tu bhajanti māṁ prītyā, sevgiyle ve sefkatle, kişi Rab'bın hizmetiyle meşgulse, O (Kṛṣṇa) özellikle ona meyleder. Bu Kṛṣṇa'nın adananına olan merhametidir. Kṛṣṇa herkese karşı eşittir, ama O özellikle sevgi ve şefkatle Onun hizmetiyle meşgul olan adananlarına meyillidir.

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te
(BG 10.10)

Kṛṣṇa ona ...verir. Çünkü O adananla özel olarak ilgilenir...

Dolayısıyla O herkesin kalbinde oturuyor. Kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata. Ama O adananla özel olarak ilgilenir, ona rehberlik eder, akıl verir. Ne tür bir akıl? Yena mām upayānti te. Sırf ona eve, Tanrılığa nasıl geri döneceğinin ipucunu vermek için. Kṛṣṇa bir kimsenin nasıl bir takım maddi kazançlar elde edeceğinin aklını vermez. Bu māyāya—daivī māyā or Durgādevī'ye havale edilmiştir. Bu yüzden insanlar Kṛṣṇa ibadet etmekle o kadar ilgilenmez. Genellikle Durgā'ya, Śiva'ya ibadet etmekle ilgilenirler. Çünkü Śiva'ya, tanrıça Durgā'ya ibadet etmekle maddi zenginlik elde ederler. Dolayısıyla yarıtanrılara ibadet etmek tamı tamına materyalizmdir. Ruhsal hayat söz konusu değildir. Bu nedenle Kṛṣṇa der ki... Neydi o dize? Naṣṭa-buddhayaḥ. Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ yajanti 'nya-devatāḥ (BG 7.20). Diğer yarıtanrılara ibadet etmekle ilgilenenlerin, onların aklı alınmıştır, hṛta-jñāna. Kāmais tais tair, māyayāpahṛta-jñāna. Bu terimler orda var. Māyā iki şekilde çalışır: prakṣepātmikā-śakti, āvaraṇātmikā-śakti. Āvaraṇātmikā-śakti onun örttüğü anlamına gelir. Āvaraṇātmikā-śakti, örter. Asıl gerçek māyā tarafından örtülür.