Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

TR/Prabhupada 0857 - Yapay Örtünün Kaldırılması Gerek. O Zaman Krişna Bilincine Geliriz

From Vanipedia


Yapay Örtünün Kaldırılması Gerek. O Zaman Krişna Bilincine Geliriz
- Prabhupāda 0857


740327 - Conversation - Bombay

Prabhupāda: Yani, aynı benim... Benim kendi bilincim var, acıları ve zevkleri hissediyorum, siz de acıları ve zevkleri hissediyorsunuz. (ara) Ancak ne yazık ki ben bu Amerikalı acıları ve zevkleri, şu Hintli acıları ve.... diye düşünüyorum. Acılar ve keyifler aynı. Ne Amerikalı ne de Afrikalı. Acılar ve keyifler aynı. Bu bilinç olur olmaz, Amerikalı acıları, Amerikan zevkleri duyuyorum, bittiği an, o zaman özgün bilince geliyoruz. Çünkü bilinç Amerikalı ya da Afrikalı olamaz. Eğer sizi cimdiklersem, sizin hissettiğiniz acı Afrikalıyı cimdiklediğimkiyle aynıdır. O halde bilinç aynıdır. Yapmacık bir şekilde Amerikan bilinci, Afrikalı bilinci diye düşünüyoruz. Esasında durum bu değil. Sadece bu yanlış anlayışın giderilmesi gerekiyor. Buna ceto-darpaṇa-mārjanam (CC Antya 20.12) denir. Bu bir gerçek değil mi?

Bhava-bhūti: Ah evet, Śrīla Prabhupāda, bir gerçek.

Prabhupāda: Acıları ve zevkleri hissetme bilinci, Amerikalı ya da Hintli olabilir mi?

Bhava-bhūti: Hayır.

Prabhupāda: Aynıdır. Yapmacık olarak Amerikalı ıstırabı ya da Hintli ıstırabı olduğunu düşünüyoruz. Bu yapmacıktır. Bu yapay örtünün kaldırılması gerekir. O zaman Kṛṣṇa bilincine geliriz. Hisler, bilinç Amerikalı, Afrikalı ya da Hintli değilir. Bilinç aynıdır. Acıktığınız zaman Amerikalılar farklı bir şekilde, Afrikalılar farklı bir şekilde mi açlık hissedşyor? Yani açık, iştah aynı. Şimdi, Amerikan iştahı var ve bu da Hintli iştahı var derseniz, bu yapmacıktır. Dolayısıyla yapay platforma gitmediğinizde, bu Kṛṣṇa bilincidir. Bu Narada Pancaratra'da açıklanır,

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate
(CC Madhya 19.170)

Bu yapay ünvanlardan kurtulduğumuz zaman... Amerikan bilinci, Hintli bilinci, Afrikalı bilinci diye birşey yoktur, bu yapmacıktır. Kuş ve hayvan bile, onlar da bilinci, acıları ve zevkleri hisseder. Yakıcı sıcaklar olduğunda bir acı duymanıza benzer. Bu Amerikalı, Hintli ya da Afrikalı mıdır? Yakıcı sıcak (güler) her, his... ben yakıcı sıcakları Amerikan şekliyle hissediyorum derseniz... (Hintçe), ne diyorsunuz? Mümkün mü?

Hintli bayan: Hayır.

Prabhupāda: Bunlar son derece yapay. Ve herşey bilince dayanıyor. Herşey bilince dayanıyor. Bu nedenşe, Kṛṣṇa bilinci özgün standart bilinçtir.