TR/Prabhupada 0891 - Krişna Dönüşümlü Olarak Bir Sürü Yılın Ardından Bu Evrende Belirir

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0890
Sonraki Sayfa - Video 0892 Go-next.png

Krişna Dönüşümlü Olarak Bir Sürü Yılın Ardından Bu Evrende Belirir
- Prabhupāda 0891


750522 - Lecture SB 06.01.01-2 - Melbourne

Prabhupāda: Evet.

Adanan: Kṛṣṇa'nın fiziki..., insan formunda tekrardan bu gezegene gelmesinin ne kadar sürdüğünü söylüyorsunuz?

Prabhupāda: Şimdi hesaplayın. Brahmā'nın bir gününün süresini zaten vermiştim, on iki saat, demek bin çarpı 4,300,000 yıl demektir. Ne eder? 4,300,000 çarpı bin yıl.

ADananlar: Dört bin üç yüz milyon.

Prabhupāda: Hayır, hayır.

Paramahaṁsa: Dört milyar üç yüz milyon.

Prabhupāda: Oh, farklı görüş. (gülüşme)

Madhudviṣa: Avusturalyada farklı hesaplıyorlar. (gülüşme)

Prabhupāda: Herneyse, Avusturalyalı hesabınız nedir? Bende bileyim.

Madhudvīṣa: Doğru. Onların milyarı farklı birşey.

Prabhupāda: Oh. Neyse, ben size doğru sayıyı veriyorum, dört milyon, Amerikan ya da İngiliz hesabına göre, (gülüşme) 4,300,000 yıl ve bunu binle çarpın. O zaman İngiliz hesabına göre ne ediyor? (gülüşme)

Paramahaṁsa: 4,300,000,000.

Prabhupāda: Hı?

Paramahaṁsa: 4,300,000,000.

Prabhupāda: Bu on iki saat. Ve tekrardan on iki saat gece ekleyin. O zaman sekiz milyar...?

Paramahaṁsa: 600,000,000.

Prabhupāda: Yani Kṛṣṇa o süreçten sonra gelir. (gülüşme) Bir günde, Brahmā'nın bir gününden sonra, O belirir.

Adanan (8): Śrīla Prabhupāda, Rab Caitanya Mahāprabhu da Brahmā'nın her gününde beliriyor mu?

Prabhupāda: Evet, Kṛṣṇa'yı takiben. Kṛṣṇa Dvāpara yuga'da gelir. Her bir yuga da dört dönem vardır: Satya, Tretā, Dvāpara, Kali. Dolayısıyla Kṛṣṇa Dvāpara-yuga'nın sonunda gelir ve Caitanya Mahāprabhu Kali-yuga'da gelir. Yani neredeyse aynı yılda, aynı döngüde. Tıpkı bir çok saatten sonra güneşin belirmesi gibi. Böyle. Ve güneş kaybolmaz. Güneş zaten gökyüzündedir. Avusturalya'nın görüşü içersinde olmayabilir ama başka ülkenin görüşünde olabilir. Güneş ölü değildir. Benzer şekilde, Kṛṣṇa bir çok yıldan sonra, sekiz milyar dokuz milyon yılda dönüşümlü olarak bu evrende belirir. Sonrakine bir sonraki evrene gider. Tıpkı güneşin Avusturalya'da kaybolmasından sonra, başka bir ülkeye gitmesi gibi. Benzer şekilde, Kṛṣṇa bu evrende işini bitirdikten sonra bir başka gezegene gider. Bu şekilde rotasyon sekiz milyon..., dokuz milyar yıl alır. Kaç tane evren olduğunu bir hayal edin. Bir evrende 125 yıl kalır. Herşey ortada, hesap, śāstrada. Şİmdi evrende kaç tane evren olduğunu hayal edebiliriz. Bu, hepsi birarada, maddi dünya. Bundan bahsediliyor...

athavā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat
(BG 10.42)


Bu maddi yaradılış Tanrının tüm varlığının dörtte biridir. Ve dörtte üçlük kısmı ruhsal dünyadadır. Tanrı budur. Öyle Tanrı "Ben Tanrıyım," diye öyle ucuz Tanrı değil. Biz öyle ucuz Tanrıyı kabul etmiyoruz.