TR/Prabhupada 0983 - Materyalist Kişiler, Onlar Duyularını Kontrol Edemezler

From Vanipedia


Materyalist Kişiler, Onlar Duyularını Kontrol Edemezler
- Prabhupāda 0983


720905 - Lecture SB 01.02.06 - New Vrindaban, USA

Teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam, buddhi-yogaṁ dadāmi tam (BG 10.10). Kṛṣṇa, "Ben ona akıl veririm," der. Kime? Satata-yuktānām, yirmi dört saat meşgul olanlara. Hangi şekilde meşguldür? Bhajatam, bhajana, adanmışlık hizmetiyle meşgul olanlara. Ne tür adanmışlık hizmeti? Prīti-pūrvakam, sevgi ve sefkatle. Sevgi ve şefkatle Rab'bın adanmışlık hizmetinde meşgul olan biri. SEvginin belirtisi nedir? Belirtisi, başlıca belirtisi, sevginin en önemli belirtisi adananın Rab'bın isminin, şanının, vs., yayıldığını görmek istemesidir. Şunu görmek ister, "Rab'bımın adı heryerde bilinsin." Sevgi budur. Birini seviyorsam, onun şanının dünyanın heryerine yayıldığını görmek isterim. Ve Kṛṣṇa Bhagavad-gītā'da da söyler, na ca tasmāt manuṣyeṣu kaścit me priya-kṛttamaḥ, Onun şanını yayan kişi, kimse o kişiden daha çok Onun için değerli değildir.

Herşey Bhagavad-gītā'da var, nasıl sevebileceğiniz, sevginin belirtilerinin neler olduğu, Tanrıyı nasıl memnun edebileceğiniz, Onun sizinle nasıl konuşabileceği, herşey orda. Ama faydalanmak zorundasınız. Biz Bhagavad-gītā'yı okuyoruz ama Bhagavad-gītā okuyarak bir politikacı oluyorum. O halde bu nasıl bir Bhagavad-gītā okumaktır? Elbette politikacı da var ama Bhagavad-gītā'yı okumanın asıl amacı Kṛṣṇa'yı bilmektir. Eğer biri Kṛṣṇa'ysa, Kṛṣṇa'yı bilirse, o herşeyi biliyordur. Poltikayı biliyordur, ekonomiyi biliyordur, bilimi biliyordur, felsefeyi biliyordur, dini biliyordur, sosyolojiyi, herşeyi biliyordur. Tasmin vijñāte sarvam etaṁ vijñātaṁ bhavanti, bu Vedik buyruktur. Sırf Tanrıyı, Kṛṣṇa'yı anlasanız, o zaman herşey size gösterilecektir çünkü Kṛṣṇa der ki, buddhi-yogaṁ dadāmi tam. Kṛṣṇa size içerden akıl veriyorsa, kim Onu geçebilir ki? Kimse Onu geçemez. Ama Kṛṣṇa siz bir adanan, Kṛṣṇa aşığı olduğunuz takdirde size akıl verebilir. Teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam, buddhi-yogaṁ dadāmi tam (BG 10.10). Peki nedir o buddhi-yoga, buddhi-yoganın değeri nedir? O buddhi-yoga ya da bhakti-yoga, değeri yena mām upayānti te. Böylesi bir buddhi-yoga, böylesi bir akıl onu eve, Tanrılığa geri götürecektir. Öyle bir akılla cehenneme gidecek değildir. Bu maddi akıldır.

Adānta-gobhir viśatāṁ tamisram (SB 7.5.30). Herşey Bhāgavatam'da ele alınır. Materyalist kişi için, adānta-gobhi. Adānta gem vurulmamış, kontrolsüz demektir. Go, indriya veya duyular anlamına gelir. Materyalist kişiler, onlar duuylarını kontrol edemez. Duyularının hizmetkarıdırlar, godāsa. Go indriya demektir, ve dāsa da hizmetkar anlamına gelir. O halde duyuları kontrol etme konumuna geldiğinizde, o zaman Gosvāmī budur. gosvāmī demek duyuları kontrol etmek, tamamen kontrolaltında duyuları olan demektir. Svāmī veya gosvāmī. Svāmī ayrıca o demektir, ve gosvāmī aynı şey demektir. Genellikle adānta-gobhir viśatāṁ tamiśram. Kontrolsüz duyular, onlar gidiyor. Kṛṣṇa onları gönderiyor değil. O onun yolunu açıyor, ya eve geriye, Tanrılığa ya da cehennemin en karanlık kısmına kaymaya. İki şey var, ve fırsat insan yaşam formunda. Seçebilirsiniz. Kṛṣṇa, Arjuna'dan soruşturduğu gibi, "Senin yanılsaman dağıldı mı dağılmadı mı."