TR/Prabhupada 1039 - İnek Anne Çünkü Biz İneğin Sütünü İçiyoruz. Nasıl Onun Anne Olmadığında İddia Ebelirim ki?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

İnek Anne Çünkü Biz İneğin Sütünü İçiyoruz. Nasıl Onun Anne Olmadığında İddia Ebelirim ki?
- Prabhupāda 1039


730809 - Conversation B with Cardinal Danielou - Paris

Prabhupāda: Diğer birşey de hayvan öldürmeyi nasıl günah değil diye destekleyebilirsiniz?

Yogeśvara: (comment justifier que tuer les animaux n'est pas péché)

Kardinal Danielou: (que tuer les animaux n'est pas péché?)

Bhagavān: Nasıl haklı gösterirsiniz?

Kardinal Danielou: Evet, çünkü biz, biz farklı bir doğa olduğunu düşündük, insan hayatı, ruhun hayatı ve biyolojik yaşam arasında, ve hayvan ya da bitki olan tüm yaradılışın Tanrı tarafından insana (belirsiz) yardımcı olmak için verildiğini düşünüyoruz. İsa, Sayın Lütuf, sadece ruhun gerçek varlık olduğunu, ve geri kalanının görüntü olduğunu ve gerçekten varolmadığını söyledi, ve bizde öyle düşünüyoruz. Biz hayvanların, bitkilerin gerçek varlıklar olmadıklarını, görünüm dünyası olduklarını ve siz insanın tek gerçek canlı varlık olduğunu düşünüyoruz. Ve bu bağlamda, maddi dünya önemden yoksun.

Prabhupāda: Şimdi, takip edebiliyorum. Farzedin ki bu evde yaşıyorsunuz. Yani siz bu ev değilsiniz, bu bir gerçek.

Kardinal Danielou: Evet. Evet.

Prabhupāda: Ama eğer gelip evinizi yıksam, sizin için sıkıntı olmaz mı?

Kardinal Danielou: Evet, elbette. Elbette sıkıntı olur.

Prabhupāda: O halde size sıkıntı verirsem, bu suç değil mi?

Kardinal Danielou: Benim için sıkıntı, ama...

Prabhupāda: Hayır. Eğer size bir sıkıntı verirsem, suç değil mi? Günah değil mi?

Cardinal Danielou: Bence ciddi bir sebep varsa, ruhsal insanın kendisinin yıkımı olmaz. Örnek olarak, maddi dünyanın, doğal dünyanın gerçekliğinin insan vazifesinin değerli nihai vazifesi için kullanımı kusursuz derecede mümkün. Biz meselenin bir motivasyon meselesi olduğunu düşünüyoruz. Bir hayvanı öldürmek için kötü bir sebep olabilir. Ama hayvanın öldürülmesi çocuklara, erkeklere, kadınlara yiyecek vermek içinse... Biz ont faim. Qui, ont faim?

Adanan: Aç.

Kardinal Danielou: Aç, açız, meşru, meşru... Bizim... İtiraf etmesi zor ki Hindistan'da, yorum

Yogeśvara: İnekler.

Kardinal Danielou: Oui, inekler. Bir... öldürmeye izin yok?

Yogeśvara: İnek.

Kardinal Danielou: ...aç olan çocuklara bir ineğin verilmesi ve...

Prabhupāda: Hayır, hayır, her tür diğer bakış açısından, ineğin sütünü biz içiyoruz. Bu nedenle o anne. Öyle değil mi?

Yogeśvara: (Il dit que,On boire le lait de vache, donc elle est notre mere n'est ce pas?)

Cardinal Danielou: Oui. Oui, evet, elbette, elbette, ama...

Prabhupāda: Vedik uyarlamaya göre, bizim yedi annemiz var, ādau-mātā, özgün anne, guroḥ patnī, ustanın, manevi öğretmenin eşi ...

Kardinal Danielou: Evet.

Bhagavān: Anlayabiliyor musunuz?

Yogeśvara: (Il dit que selon la vision vedique il existe sept mères, pour la humain, donc la mère naturel...)

Prabhupāda: Ādau-mātā guroḥ patnī brāhmaṇī, rahibin eşi.

Yogeśvara: (prochainment..)

Cardinal Danielou: (belirsiz)

Prabhupāda: Rāja-patnikā, kralın eşi, kraliçe.

Kardinal Danielou: Oui.

Prabhupāda: Dört. Ādau-mātā guroḥ patnī brāhmaṇī rāja-patnikā, dhenur. Dhenu inek demektir. Dhenur dhātrī. Dhātrī hemşire demektir. Tathā pṛthvī. Pṛthvī toprak anlamına gelir. Yedi anne vardır. Dolayısıyla inek anne çünkü biz sütünü, ineğin sütünü içiyoruz.

Kardinal Danielou: Evet.

Prabhupāda: Nasıl onun anne olmadığında inkar edebilirim ki? O halde annenin öldürülmesini nasıl destekleyebiliriz ki?

Kardinal Danielou: Evet, evet, bir motivasyon. Ama biz düşünüyoruz ki, ...

Prabhupāda: Bu nedenle Hindistan'da et yiyici olanlara tavsiye edilen... O da kısıtlama altında. Keçiler gibi, mandaya kadar olan daha aşağı bir takım hayvanların öldürülmesi tavsiye edilir. Ama inek öldürmek en büyük günahtır.

Kardinal Danielou: Evet, evet, evet, evet. Oui, oui... Bunu biliyorum, bunu biliyorum. Ve bu bizim için bir zorluk, bir zorluk...

Prabhupāda: Evet, çünkü inek annedir.

Kardinal Danielou: Evet, evet, öyle.

Prabhupāda: Siz anneden sürü alın ve yaşlandığında, size süt veremediğinde, bu nedenle öldürülmeli mi?

Kardinal Danielou: Evet.

Prabhupāda: Bu çok mu iyi öneri?

Yogeśvara: (Est-ce que c'est une bonne proposition que quand la vache devien tros vieille, pour donner du lait on la tue?)

Kardinal Danielou: Oui, oui, oui.

Yogeśvara: Evet diyor. Diyor ki: "Evet, iyi bir öneri."

Kardinal Danielou: Eğer insanlar açsa, insanın yaşamı ineğin yaşamından daha önemli.

Prabhupāda: Bu nedenle biz bu Kṛṣṇa bilincinin propogandasını yapıyoruz, insanlardan hiç bir et cinsini yememelerini istiyoruz.

Kardinal Danielou: Evet, evet.

Prabhupāda: Ancak eğer belli koşullar altında, et yemeye mecbur kalırsanız, bazı daha aşağı hayvanların etini yiyin. İnekleri öldürmeyin. Bu en büyük günah. Ve günahkar olduğumuz sürece, Tanrının ne olduğunu anlayamayacak. Lakin insanın esas işi Tanrıyı anlamak ve Onu sevmektir. Ama günahkar kalırsa, ne Tanrıyı anlamayı ne de Onu sevmek ne kelime, anlayamaz. Bu nedenle en azından insan toplumu tarafından mezbahaların bu acımasız idamesine son verilmeli.

Kardinal Danielou: (qu'est qu'il dit?)

Yogeśvara: (Il dit que lorsque, il est recommande dans les ecriture vedique, si l'on doit manger de la viande c'est mieux de tuer les animaux inférieur a la vache. Donc ces abattior qui existe actuelment, doit etre fermé si l'on doit avancer l'espèce humaine )

Kardinal Danielou: Oui, oui, oui. Şunu düşünüyorum, belki de gerekli bir nokta değil. Bence bu alemde çeşitli dinlerden faydalanılması iyi olabilir. Önemli olan Tanrıyı sevmektir.

Prabhupāda: Evet.

Kardinal Danielou: Ancak on emir pratikte çeşitli olabilir.

Prabhupāda: Hayır. Tıpkı Tanrı gibi, Tanrı derse ki: "Bunu yapabilirsin," o günah değildir. Ama Tanrı derse ki: "Bunu yapamazsın," o günahtır.