Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1058 - Bhagavad-gite je Gospod Šri Krišna

From Vanipedia


The Speaker of the Bhagavad-gita is Lord Sri Krishna - Prabhupāda 1058


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Narator "Bhagavad-gite (Kakva Je)" je Gospod Šri Krišna. On se pominje na svakoj strani "Bhagavad-gite" kao Vrhovna Božanska Ličnost, Bhagavan. On se pominje na svakoj strani "Bhagavad-gite" kao Svevišnja Božanska Ličnost, Bhagavan. Naravno, reč "bhagavan" ponekad označava neku moćnu osobu ili moćnog poluboga ... ... ali ovdje "bhagavan" bez sumnje označava Gospoda Šri Krišnu, jednu jako važnu ličnost ... ... u isto vrijeme, trebamo znati da je Gospod Šri Krišna upravo ta Vrhovna Božanska Ličnost, kao što su potvrdile sve aćarje (duhovni učitelji) ... ... kao što su Šankaraćarja, Ramanuđaćarja, Madhvaćarja... ... Nimbarka Svami, Šri Ćaitanija Mahaprabhu i mnogi drugi (učitelji Vedskog znanja). U Indiji su postojali mnogi učeni ljudi od autoriteta i aćarje (duhovni učitelji)... Hoću da kažem - autoriteti u pogledu Vedskog znanja. Svi ti autoriteti, uključujući i Šankaraćarju - su prihvatili Šri Krišnu kao Svevišnju Božansku Ličnost. Gospod Bog je lično uspostavio Sebe kao Svevišnju Božansku Ličnost u "Bhagavad-giti". Gospod Bog je lično uspostavio Sebe kao Svevišnju Božansku Ličnost u "Bhagavad-giti". Gospod Bog je kao takav prihvaćen i u "Brahma-samhiti", pa i u svim "Puranama", naročito u "Bhagavat Purani" : "...krišnas tu bhagavan svajam" (Šrimad Bhagavatam 1.3.28, "...od svih inkarnacija i ekspanzija Boga, Gospod Krišna je ta izvorna Svevišnja Božanska Ličnost..."). Zbog toga treba da prihvatimo "Bhagavad-gitu" na način koji je preporučen lično od strane Vrhovnog Boga. U Četvrtom Poglavlju Gite (4.1) Gospod Bog kaže: "(Šri bhagavan uvaća) imam vivasvate jogam proktavan aham avjajam..." (BG 4.1, "Ja sam izložio ovu neuništivu nauku bogu sunca, Vivasvanu... ")... "...vivasvan manave praha manur ikšvakave 'bravit" (BG 4.1, "...a Vivasvan je onda istu preneo Manu-u, ocu čovečanstva, a onda je Manu tu istu nauku preneo kralju Ikšvaku-u"). "evam parampara-praptam imam rađaršajo viduha..." (BG 4.2, "I tako je ova vrhovna nauka primljena lancem učeničkog nasleđa, i sveti kraljevi su je shvatili na taj način")... "...sa kaleneha mahata jogo naštaha parantapa" (BG 4.2, "...Ali, tokom vremena, učiteljski lanac se prekinuo, usled čega ova nauka sada izgleda kao da je iščezla"). "...sa evajam maja te 'dija jogaha proktaha puratanaha" (BG 4.3, "Sada sam Ja tu drevnu nauku o odnosu sa Vrhovnim Bogom objasnio tebi, Arđuna, jer si Moj predani i Moj prijatelj..."). "...bhakto 'si me sakha ćeti rahasjam hi etad utamam" (BG 4.3, "...Upravo zbog toga, ti Arđuna možeš da razumeš transcendentalnu misteriju ove nauke"). Značenje ovih stihova je, da je Bog rekao Arđuni da ... ... da "Ovu jogu, tj. ovaj sistem joge, Bhagavad-gitu ..." "...Ja sam prvo objasnio bogu sunca (Vivasvanu) ..." "... a bog sunca ju je onda objasnio (polubogu) Manu-u ..." "... a Manu je onda tu istu nauku predstavio (kralju) Ikšvaku-u..." "... i na taj način, putem učeničkog nasleđa, jedan narator za drugim - ovaj joga sistem se prenosio..." "... ali se tokom vremena ovaj sistem joge izgubio." "... Zbog toga, Ja tebi ponovo saopštavam taj isti joga sistem..." "... taj isti drevni joga sistem Bhagavad-gite, iliti Gitopanišade..." "... jer Arđuna, ti si Moj predani i Moj prijatelj..." "... i zato si samo ti u stanju da ga razumeš..." To znači da je "Bhagavad-gita" sveti spis specijalno namenjen onome ko je predan Bogu. Postoje tri klase transcendentalista, naime gjani, jogi i bhakta... ...to jest, impersonalista, meditator, i oni koji su predani Bogu. Ovde je to jasno naznačeno. Gospod Bog kaže Arđuni da... "Ja lično saopštavam da te Ja činim prvim članom nove parampare (linije učeničkog nasleđa)..." "Jer je stara parampara - ili linija učeničkog nasleđa - sada prekinuta..." "Zbog toga je Moja želja da ponovo uspostavim još jednu paramparu..." "...u istoj liniji mišljenja koje teče od boga sunca ka drugim učenicima ..." "Zato Arđuna, uzmi ovu nauku i dalje je distribuiraj ..." "...Tako da ovaj sistem, joga sistem Bhagavad-gite - sada može da se proširi kroz tebe..." "...Tako da ti (Arđuna) postaneš autoritet u razumevanju Bhagavad-gite." Ovde se dakle radi o uputstvu da se Bhagavad-gita specijalno saopšti Arđuni... ...jer je Arđuna predani Boga, Krišnin neposredni student... I ne samo to, već je Arđuna i u prisnom kontaktu sa Krišnom, u svojstvu Njegovog prijatelja. Stoga, "Bhagavad-gitu" shvata osoba koja ima kvalitete slične Krišninim. To znači da takva osoba mora da bude predani Boga... ... i da (ta osoba) mora da bude u odnosu, direktnom odnosu sa Vrhovnim Bogom.