Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1062 - Mi Svi Imamo Tendenciju Da Kontroliramo Materijalnu Prirodu

From Vanipedia

Revision as of 18:18, 30 September 2018 by Vanibot (talk | contribs) (Vanibot #0023: VideoLocalizer - changed YouTube player to show hard-coded subtitles version)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Mi Svi Imamo Tendenciju Da Kontroliramo Materijalnu Prirodu
- Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Pritome, griješimo u mnogo čemu. Kada vidimo da se u kosmičkoj prirodi dešavaju predivne stvari ... ... treba da znamo da iza tih čudnovatih kosmičkih manifestacija - stoji Kontrolor. Ništa ne može da se ispolji - a da to nije pod nečijom kontrolom. Bilo bi djetinjasto ne uzeti u obzir postojanje Kontrolora. Na primer, neki vrlo fini automobil, koji je brz ... ... veoma dobro dizajniran i izrađen - vozi ulicom. Dete može da pomisli, "kako se ovo vozilo kreće ..." ... "... bez pomoći bilo konja ili neke druge vučne sile?" Međutim, neki razuman čovjek, stariji čovjek ... ... zna da uprkos inžinjeringu primenjenom u tom vozilu ... ... ono se ne može pokrenuti - bez vozača. Taj inžinjering može da se odnosi bilo na vozilo, ili na električnu centralu ... U sadašnjem trenutku, riječ je o mašineriji .. Ipak, mi uvek trebamo znati da iza sve te mašinerije ... ... iza čudnovatnog djelovanja te mašinerije - stoji vozač. Dakle, taj vozač, ili 'adhjakša' je - Vrhovni Gospod Bog. Bog je Svevišnja Ličnost pod čijom upravom sve djeluje. Tu su još i 'đive', iliti 'živa bića', koja su u ovoj "Bhagavad-giti" prihvaćena od strane Gospoda ... ... - što ćemo saznati u kasnijim poglavljima - kao sastavni dijelovi i parčići Njega, Vrhovnog Boga. "mamaivamšo...điva-bhutaha" (BG 15.7), "Moji fragmenti... utjelovljena živa bića..."). Reč "amša" znači "dijelovi i parčići". Naravno, kao što je čestica zlata - također zlato ... ... a kap oceanske vode je slana baš kao i ocean... ... tako i mi, živa stvorenja - zato što smo fragmenti i dijelovi Vrhovnoga Kontrolora ... ... Išvare, Bhagavana, iliti Gospodina Šri Krišne ... ... mi posjedujemo - da tako kažem - ... ...sve kvalitete Vrhovnoga Boga - ali u minijaturnoj srazmjeri. To je stoga što smo mi zapravo minijaturne 'išvare' (kontrolori), tj. podredjene išvare. I mi također pokušavamo da kontroliramo ... ... pokušavamo da kontroliramo materijalnu prirodu. U ovom času, vi (Amerikanci) pokušavate da kontrolirate svemirski prostor ... ... nastojeći da vaše imitacije planeta (sateliti, sonde) počnu da lebde ... Dakle, ta tendencija za kontrolom ili za kreacijom je prisutna... ... zato što i mi dijelimično posjedujemo tu (Krišninu) tendenciju za kontrolom. Ipak, treba da znamo da ta tendencija - sama po sebi - nije dovoljna. Mi imamo tendenciju da kontroliramo materijalnu prirodu, da gospodarimo materijalnom prirodom ... ... ali mi nismo vrhovni kontrolor. Taj predmet je objašnjen u "Bhagavad-giti". Onda, tu je i pitanje: što je zapravo ova materijalna priroda? Ta priroda je takodjer objašnjena... Priroda, tj. materijalna priroda je objašnjena u "Bhagavad-Giti" kao inferiorna, "inferiorna prakriti", iliti 'inferiorna priroda'.

Pored te 'inferiorne prakriti' --- živa bića su definirana kao "superiorna prakriti". "Prakriti" znači 'ono što je pod kontrolom, ono što je kontrolisano', što će reći ... ... da je pravi smisao riječi "prakriti" zapravo 'žena', ili 'ženstveno'. Baš kao što suprug kontrolira aktivnosti svoje supruge ... ... tako se i "prakriti" smatra podrijeđenom, dominiranom stranom. Bog, tj. Svevišnja Božanska Ličnost, je taj glavni Dominator ... ... a ova "prakriti" - tj. živa bića i materijalna priroda - ... ... su zapravo dvije različite vrste "prakritis", koje su obe 'predominirane', tj. kontrolirane od strane Vrhovnoga Boga. Dakle, po "Bhagavad-giti", živa bića - iako dijelovi i čestice Vrhovnoga Boga - su prihvaćena kao 'prakrti'. To je jasno naznačeno u Sedmom Pjevanju "Bhagavad-gite": "aparejam itas tv anijam prakrtim vidhi me param..." (BG 7.5), "Ova prakrti je Moja niža priroda..."). Ova materijalna priroda je 'apara-ijam' ('inferiorna'). 'Itas tu' ('ali, pored ove'), ili 'iznad ove' - 'postoji još jedna prakriti'. I kakva je to vrsta prakriti? To su 'điva-bhuta' ('živa bića'). Dakle ova prakrti, priroda, je sastavljena od tri kvalitete : ... režima dobrote, režima strasti i režima neznanja. A iznad tih režima, da kažemo dobrote, strasti i neznanja ... ... postoji još i vječno, vječno vrijeme. I, kombinacijom tih režima prirode ... ... i pod kontrolom i dijelokrugom vječnoga vrijemena - postoje razne aktivnosti. Tu su aktivnosti, i one se nazivaju 'karma'. Te aktivnosti se odvijaju oduvijek ... ... i mi ili patimo ili uživamo plodove tih naših aktivnosti.