Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1078 - Kako okupirati um i inteligenciju - da misle o Bogu - 24 časa na dan

From Vanipedia


Absorbed Both By The Mind and Intelligence Twenty-four Hours Thinking of the Lord - Prabhupāda 1078


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Kada imate snažan osjećaj ljubavi za Vrhovnoga Boga ... ... onda je moguće upražnjavati našu dužnost - i istovremeno se sjećati Boga. Dakle, mi trebamo razviti taj osjećaj ljubavi. Isto kao Arđuna, koji je neprestalno mislio o Bogu. On nije mogao - u toku cijeloga dana - da zaboravi Krišnu čak ni za jedan jedini momenat. Arđuna, Krišnin stalni pratilac, a u isto vrijeme i - ratnik. Gospod Bog Krišna nije savjetovao Arđuni da odustane od borbe ... ... te da ode u šumu, na Himalaje - i tamo meditira. Kada je Bog posavjetovao Arđunu da prihvati joga sistem - Arđuna je odbio, ... ... "taj sistem za mene nije moguć", (BG 6.33, "Arđuna reče, O Madhusudana, sistem yoge koji si Ti sažeo izgleda nepraktičan i neizdrživ za mene - jer je um neobuzdan i nestabilan."). Na to je Bog odvratio, "joginam api sarvešam mad-gatenantar-atmana ..." (BG 6.47, "Od svih jogija, onaj tko je uvijek postojan u Meni, i koji uvijek razmišlja o Meni ... ")... "...šradhavan bhađate jo mam sa me juktatamo mataha" (BG 6.47, "... onaj tko Me slavi sa punom vjerom kroz predano služenje - taj je sjedinjen sa Mnom u jogi, i najveći je jogi od sviju"). Znači, osoba koja uvijek misli o Vrhovnom Bogu je najveći jogi ... ... vrhunski gjani (filozof), a također i najveći predani Boga - sve u isto vrijeme. Bog savjetuje, "tasmat sarvešu kalešu mam anusmara judhja ća..." (BG 8.7, "Stoga, Arđuna, uvek se sjećaj Mene u formi Krišne i izvršavaj svoju dužnost ratnika ... "). ... 'kao kšatrija, ratnik - ti ne možeš odbaciti tvoje borilačko zanimanje ; ti se zapravo trebaš boriti ...' ... ... '... te ako se istovrijemeno i stalno sjećaš Mene - tvoja djelatnost će postati moguća' ... "anta-kale ća mam eva smaran muktva kalevaram..." (BG 8.5) --- "... onda će biti moguće i da se sjećaš Mene - u momentu smrti")... "...maji arpita-mano-budhir mam evaišjasi asamšajaha" (BG 8.7, "...kada su tvoje aktivnosti posvijećene i predane Meni, i tvoji um i inteligencija fiksirani na Mene - dostići ćeš Me bez sumnje.")... Bog tu (BG 8.7) nanovo veli, "u to nema sumnje". Pod uslovom da je osoba potpuno posvijećena procjesu služenja Bogu ... ... tj. transcendentalnom služenju Boga sa ljubavlju, "...maji arpita-mano-budhir ..." (BG 8.7, "... umom i inteligencijom...") ... To je stoga što mi ustvari ne radimo tijelom - već djelujemo našim umom i inteligencijom. To znači : ako su um i inteligencija uvijek uključeni u misao o Vrhovnome Gospodu ... ... onda su i naša čula također uključena u službu Bogu. To je tajna 'Bhagavad-gite'. Osoba bi trebala naučiti tu umjetnost, tj. kako da bude zaokupljena ... ... i umom a i inteligencijom --- kako bi mislila o Bogu - 24 časa na dan. Takva zaokupljenost će pomoći osobi da se prenese u kraljevstvo Boga ... ... to jest u duhovnu sferu - nakon napuštanja ovoga materijalnoga tijela. Moderni znanstvenici, oni već ljetima i ljetima pokušavaju da ... ... dostignu mjesečevu planetu, i do sada joj nisu uspjeli prići (primedba prevodioca: ova lekcija je data 20. Veljače 1966). Međutim, ovdje, u 'Bhagavad-giti' - nalazimo sljedeću sugestiju: ... recimo da čovjek ima još 50 ljeta života pred sobom ... ... i da pokuša da uzdigne sebe u duhovnim idejama tekom tiju 50 ljeta života (iako u praksi to skoro niko ne čini) ... ... to bi onda bila jedna izvrsna ideja. Ali, čak i ako osoba iskreno pokušava tu praksu tekom nekih 5 ili 10 ljeta ... "...maji arpita-mano-budhir ..." (BG 8.7, "da posvijetiš svoje aktivnosti Meni, i da fiksiraš tvoj um i inteligenciju na Mene ...") ... ... ta bi praksa onda bila jako laka i moguća --- putem posvijećenoga procjesa zvanog "šravanam'... "Šravanam", znači 'slušanje' : najlakši procjes je dakle da se sluša o Bogu ...

"šravanam kirtanam višnoha smaranam pada-sevanam arćanam vandanam dasjam sakhjam atma-nivedanam" (ŠB 7.5.23, "...slušanje, pjevanje i sjećanje o svijetom imenu, formi, kvalitetama ... dogodovštinama Gospoda Višnua, ")... "...služeći Njegova lotosova stopala, slaveći Ga, nudeći Mu molitve, postajući Njegov sluga, smatrajući Boga za najboljega prijatelja, i predajući Mu tijelo, um i riječi zarad službe Njemu... ");

od tih 9 procjesa, najlakši je - slušanje o Bogu.