AZ/Prabhupada 0029 - Buddha, Şeytanları Aldatdı

From Vanipedia


Buddha, Şeytanları Aldatdı
- Prabhupāda 0029


Sri Isopanisad, Mantra 1 -- Los Angeles, May 3, 1970

Xülasə, Tanrı Buddha, şeytanları aldatdı. Niyə aldatdı? Sadaya-hṛdaya darśita-paśu-ghātam. Cox mərhəmətli idi. Bütün canlılar Tanrının övladları olduğu üçün onları sevir. Bu tərbiyəsizlər heç bir şeyə baxmadan heyvanları öldürürlər, sırf heyvan oldürərək… və əgər “ Niyə heyvanları öldürürsən “ desən, deyərlər ki, “Vedalarda var : paśavo vadhāya sṛṣṭa” Vedalarda heyvan öldürmək var amma məqsədi nədir? Bu Veda mantrasını sınamaq üçündür. Bir heyvan odda yandırılır və Veda mantra ilə yenidən doğulur. Bu qurbandır, heyvan qurban etməkdir. Yemək üçün deyil. Buna görə bu Kali dövründə, Çaitanya Mahāprabhu bu cür yajñayı qadağan etmişdir, çünki, mantraları zikr edə bilən və “Bax ruhu çıxır” diye Veda mantralarını sınaya biləcək usta brahmana yoxdur. Bu … Yajñayı həyata keçirmədən əvvəl mantranın necə tə'sir etdiyi, heyvan qurban edilərək və yeni həyat verərək sınanırdı. O zaman o mantranı oxuyan rahiblərin doğru insanlar olub olmadığı anaşılmalı idi. Bu bir imtahan idi. Heyvan öldürmək üçün deyildi. Amma bu tərbiyəsizlər heyvanları yemək üçün bunları “ Bax burada heyvan öldürmək var” diyə qəbul edirlər. Eyni Kalkütdadaki kimi…Kalkütaya getdinizmi? Orda bir küçə var, College küçəsi. İndi adı başqadır. Deyesən Vidhan Rayadır?... Eyni...Hər nə isə, orda məzbəhalar var. Məzhabaların olması o deməkdir ki, Hindlilər Müsəlman mağazalarından ət almırlar. Bu saf deyil. Eyni şey: bu tərəf də o tərəf də nəcisdir. Onlar ət yeyirlər və Hindlinin dükanı saf, müsəlmanın dükanı saf deyil. Bunlar zehnin uydurmalarıdır. Din bele də davam edir. Buna görə də savaşlar var,” Mən Hindliyəm, mən müsəlmanam, mən Xristiyanam” deyirlər. Görürsünüz də. Onlar dindən əl çəkiblər, bu tərbiyəsizlər. Din yoxdur. Gerçək din onlara Tanrı sevgisini öyrədən Krişna şüurudur. Bu qədər. Din budur. Hansı din, istəyir Hindu dini olsun, istəyir Müsəlman dini olsun ya da Xristiyan dini olsun fərqi yoxdur, əgər Tanrı sevgisini ikişaf etdirirsə o vaxt o dinində mükəmməlsən.