AZ/Prabhupada 0050 - Sonraki Həyatın Nə Olduğunu Bilmirlər

From Vanipedia


Sonraki Həyatın Nə Olduğunu Bilmirlər
- Prabhupāda 0050


Lecture on BG 16.5 -- Calcutta, February 23, 1972

Krişnanın tə'limatı ilə təbiət bizə imkanlar verir, bizə doğumum və ölümün bağlarından qurtarmaq üçün imkanlar verir. "janma-mṛtyu-jarā-vyādhi duḥkha-doṣānudarśanam "(BG 13.9). Hər şəxsin ağlı olmalıdır ki, hayatın dörd sahəsinin problemlərini görsün. janma-mṛtyu-jarā-vyādhi. Veda sisteminin hamısı budur- özümü necə bu pəncələrdən qurtara bilərəm. Amma onlara belə bir imkan verilir, "Bunu et, onu et" beləliklə, sabit həyatla ən sonunda qurtarıla bilər. Buna görə Bhagavan "daivī sampad vimokṣāya" (BG 16.5)" dedi. Əgər "daivī sampat", anladıldığı kimi bu xüsusiyyətləri inkişaf etdirsəniz- "ahiṁsā, sattva-saṁśuddhiḥ, ahiṁsā", cox şey- o vaxt xilas olacaksınız, vimokṣāya. Təəssüflər olsun ki, müasir sivilizasiya nəyin "vimokṣāya" olduğunu bilmir. Kordular. Vimokṣāya deyilən bir mövqenin olduğunu bilmirlər. Bilmirlər. Sonraki həyatın nə olduğunu bilmirlər. Öyrədən heç bir sistem yoxdur. Mən bütün dünyanı gəzirəm. Ruhun köçməsi, insanın necə daha yaxşı bir həyata sahib olacağı haqqında təhsil verən heç bir sistem yoxdur. Fəqət onlar inanmırlar. Heç bir mə'lumatları yoxdur. Bu āsurī sampatdır. Burada açıqlanır: pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca janā na vidur āsurāḥ. Pravṛttim. Pravṛttim cazibə ya da bağlılıq deməkdir. Asuralar, nə cür faliyyətlərə bağlı olmalıyıq və nə cür faliyyətlərdən uzaq durmalıyıq onu bilmirlər. Pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca.

pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca
janā na vidur āsuraḥ
na śaucaṁ nāpi cācāro
na satyaṁ teṣu vidyate
(BG 16.7)

Bunlar asuralardır. Həyatlarının necə, hansı tərəfə istiqamətləndirilməsi lazım olduğunu bilmirlər. Buna pravrtti deyilir və hansı cür həyatdan ayrılmalıdılar, əl çəkməlidirlər- nivrtti. Pravṛttis tu jīvātmana. Bu da bir başqası. Bhunam. Nivṛttis tu mahāphalām. Bütün śāstra, bütün Veda- "pravṛtti-nirvṛtti" istiqamətləndirməsi üçündür. Yavaş- yavaş öyrənirlər. Eyni "Loke vyavāyāmiṣa-madya-sevā nityā sujantoḥ" kimi. Canlı bir varlığın vyavāya, seks həyatına təbii bir istəyi vardır; və "madya sevāḥaya", sərxoşluğa; "āmiṣa sevāḥaya", və ət yeməyə. Təbii bir instinkt var. Amma asuralar bunu dayandırmağa çalışmırlar. Onlar bunu artırmaq istəyirlər. Bu asura həyatıdır. Bir xəstəliyim var və sağalmasını istəyirsəm, həkim mənə bir resept verir və "Bunları yemə" deyir. Eyni şəkər xəstəsi olanlar kimi "Şəkər yemesi və nişasta işlədməsi qadağan edilmişdir". Nivrtti. Bunun kimi sastra da bizə yol göstərir ki, biz bu şeyləri qəbul edək, bunları da etməyək, sastra. Eyni bizim cəmiyyətdə olduğu kimi, ən cox lazım olan "nivṛttiyi" və "pravṛttiyi" seçdik. Pravṛtti... Şagirdlərimizə tə'limat veririk ki, "Caiz olmayan cinsəllik yox, ət yemək yox, "āmiṣa-sevā" yox." Āmiṣa-sevā nityā sujantoḥ. Amma śāstra deyir ki, əgər bunlardan əl çəkə bilsən, nivṛttis tu mahāphalām, o vaxt həyatınız müvəffəqiyyətlidir. Amma hazır deyilik. Əgər "pravṛttileri" və "nivṛttiləri" qəbul etməyə hazır deyilsəniz, o vaxt siz asura olduğunuzu bilməlisiniz. Kṛiṣṇa burda deyir ki, pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca janā na vidur āsurāḥ (BG 16.7). Onlar ... "Ah, o da nədi?" Böyük böyük swamīler belə deyəcəklər ki, "Ah, bunda nə qüsur var? Herşeyi yeyəbilərsiniz. Fərqi yoxdur. Hərşey edə bilirsiniz. Siz yalnız mənə pulumu verin və mən sizə bir mantra verim." Belə şeyler davam edib gedir.