AZ/Prabhupada 0073 - Vaikuntha- Narahatçılıq Olmayan Yer Deməkdir

From Vanipedia


Vaikuntha- Narahatçılıq Olmayan Yer Deməkdir
- Prabhupāda 0073


Lecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Bu, o demək deyil ki, bunu bu dərnək içində etməyə məcbursunuz. Siz bu sənəti öyrənəbilərsiniz və evinizdə də edə bilərsiniz. Bundan başqa siz evinizdə də bir şey hazırlaya bilərsiniz, Krişnaya təklif edə bilərsiniz. Bu cox çətin deyil. Biz hərgün yemək hazırlayıb Kṛṣṇa'ya təklif edirik və mantra oxuyuruq,

namo brahmaṇya-devāya
go-brāhmaṇa-hitāya ca
jagad-dhitāya kṛṣṇāya
govindāya namo namaḥ

Bu qədər. Bu cox çətin deyil. Hərkəs yemək hazırlayıb Kṛṣṇaya təklif edə bilərsiniz və sonra onları alıb, ailə üzvlərinizlə ya da dostlarınızla oturub Kṛṣṇanın şəklinin qarşısında mantra oxuya bilərsiniz .

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare

və pak bir həyat yaşayabilərsiniz. Sonucuna bir bakın. Əgər hər ev, hər insan Krişnanı başa düşmək prinsibini mənimsəsə, o vaxt... bütün dünya Vaikuṇṭha olacaq. Vaikuṇṭha narahatlıq olmayan yer deməkdir. Vaikuṇṭha. Vai "olmayan" mə`nasındadir, kuntha da "narahatlıq" demektir. Bu dünya narahatçılıqla doludur. Sadā samudvigna-dhiyām asad-grahāt (SB 7.5.5). Çünki, biz bu geçici maddi həyatın varlığını qəbul etdiyimiz üşün, hər zaman narahatçılıqla yüklənirik. Ruhi dünyada-Vaikuṇṭha planetlərinin olduğu yerdə bunun tam tərsidi. Vaikuṇṭha narahatçılıq olmayan deməkdir. Biz narahatçılıqlardan xilas olmaq istəyirik. Hər kəs narahatçılıqdan xilas olmağa çalışır, amma bunu necə edəcəklərini bilmirlər. Özünü qorxulardan xilas etmək üçün narkotika qəbul etmək hiç bir işə yaramaz. Bu yanlız uyuşturucudur. Bir anliq unutmaqdır. Ara sıra, bir müddət hərşeyi unuturuq, amma özümüzə gəldiyimizdə eyni qorxular və eyni şeylər yenə orda olur. Yə`ni bunun sizə heç bir xeyri olmaz. Əgər siz narahatçılıqdan xilas olub azad olmaq istəyirsiniz və əgər həqiqi hüzurlu, bilik dolu əbədi bir həyat istəyirsinizsə, o halda yolu budur. Proses budur. Krişnanı anlamalısınız. Burda açıq -açıq göstərilmiş; na me viduḥ sura-gaṇāḥ (BG 10.2). Heç kim anlamaz. Amma bir yolu var. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (Brs. 1.2.234). Bu bir prosesdir. Bu ücul Śrīmad-Bhāgavatamın bir necə yerində fərqli şəkillərdə təsvir edilir. Bir yerdə eyni belə təcvir eilir;

jñāne prayāsam udapāsya namanta eva
jīvanti san-mukharitāṁ bhavadīya-vārtām
sthāne sthitāḥ śruti-gatāṁ tanu-vāṅ-manobhir
ye prāyaśo 'jita jito 'py asi tais tri-lokyām
(SB 10.14.3)

Çox yaxşı qitədir. Deyilir ki, ajitayı heç kim bilmir. Ajita Tanrının başqa bir adıdır. Ajita -yə`ni heç kim ona qalib gələ bilməz. Heç kim ona çata bilməz. Buna görə onun adı Ajitadır. Yə`ni Ajita fəth edildi. Ajita jito 'py asi. Tanrı bilinmədiyi, Tanrı məğlubedilməz olduğu halda, yenə də fəth edilir. Necə? Sthāne sthitāḥ.