AZ/Prabhupada 1062 - Bu Maddi Təbiəti Kontrol Etmək İstəyimiz Var

From Vanipedia


Bu Maddi Təbiəti Kontrol Etmək İstəyirik
- Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Biz səhv edirik. Kosmik təbiətdə baş verən mükəmməllikləri gördüyümüz vaxt, bunların arxasında bir idarəci olduğunu bilməliyik. Heç bir şey kontrol edilmədən ortaya çıxa bilməz. Burada bir idarəçinin olduğunu görməmək uşaqlıqdır. Bu, cox yaxşı bir mühəndislik işi olan çox yüksək sürətlə kücədə gedən gözel bir maşın kimidir. Bir uşaq fikirləşə bilər ki, :"necə olur ki, bir at yada başqa bir çəkici başqa şeyin gücü olmadan bu maşın hərəkət edir". Amma ağıllı və ya bəlli bir yaşa gəlmiş adam bilir ki, maşın çox yaxşı mühəndislik işinə baxmayaraq, sürücü olmasa hərəkət edə bilməz. Bu maşındakı ya da elektrik dinamosundakı o mühəndisin tənzimləməsi... Bu dövr artıq maşın dövrüdür, ancak həmişə bilməliyik ki, o mükəmməl işləyən maşınların bir sürücüsü var. Yə'ni sürücü Ali Tanrıdır, adhyaksa. O, hər şey onun idarəsi altında işləyən Ali Şəxsiyyətdir. İndi bu civa ya da canlı varlıklar Bhagavat-Gitada Tanrı tərəfindən qəbul edildilər, irəlidəki hissələrdə görəcəyik ki, onlar Tanrının kiçik hissələridir. Mamaivamso jiva-bhutah (BG 15.7). Amsa- parçalar və hissələr deməkdir. Qızılın kiçik bir hissəsi də qızıldır, okeanın bir damcı suyu da duzludu, bunun kimi biz, canlı varlıklar da Ali idarəcinin bir parçası və hissəsiyik. İşvaranın, Bhagavanın veya Tanrı Şri Krsnanın, demək istəyirəm ki, bizdə də az da olsa Ali Tanrının keyfiyyətləri var. Çünki biz çox kiçik İşvarayıq, İşvaranın əmrindəyik. Biz də nəzarət etməyə çalışırıq. Biz təbiəti idarə etməyə çalışırıq. İndi də kosmosu idarə etməyə çalışırıq. Sü'ni planetlərdə gəzməyə çalışırsınız. Yə'ni idarə etmək və yaradmaq arzusu var, çünkü, qismən idarə etmək arzusuna sahibik. Ancak bilməliyik ki, bu istək kifayət deyil. Maddi təbiəti idarə etmək, maddi təbiətə hökm etmək arzumuz var, amma biz Ali nəzarətçi deyilik. Bu Bhagavat-Gitada açıqlanmış. O halda bu maddi təbiət nədir? Təbiət də açıqlanır. Bhagavat-Gitada maddi təbiət aşağı dərəcə- ikinci prakrti olaraq açıqlanmışdır və canlı varlıqlar yuxarı dərəcədən prakrti olduğu açıklanır. Prakrti-kontrol edilən deməkdir...Prakrti, prakrtinin doğru mə'nası qadın vəya dişidir. Kişinin arvadını kontrol edildiyi kimi, eyni şəkildə prakrti də tabe olan- nəzarət altında olandır. Tanrının Ali Şəxsi nəzarət edəndir və bu canlı varlıqlar və maddi təbiət fərqli prakrtilərdir ya da Tanrı tərəfindən nəzarət edilənlərdir. Bu səbəblə Bhagavat-Gitaya görə canlı varlıqlar Ali Tanrının kiçik parçaları olmasına baxmayaraq prakrti olaraq qəbul olunurlar. Bunlardan Bhagavat-Gitanın yeddinci bölməsində açıq şəkildə danışılır. Apareyam itas tu viddhi apara (BG 7.5).Bu maddi dünya apara iyamdır. İtas tu və bunun sonrasında başqa bir prakrti vardır və o prakrti nədir? Civa-bhuta, bunlar.... Yə'ni bu prakrti üç keyfiyyətin tə'siri altındadır: ərdəm halı, ehtiras halı və cəhalət halının(satva-guna, raja-guna, tama-guna)və bu üç halın üç fərqli halın- yaxşılıq, ehtiras və cəhalət halının üstündə də əbədi zaman vardır. Təbiətin bu üç halının birləşimiylə və nəzarət altında, əbədi zamanın səlahiyyəti altında fəaliyyətlər olur. Bu fəaliyyətlər karma adlanır, bu fəaliyyətlər qədimdən bəri var və bizdə bu fəaliyyətlərimizin nəticəsində ya acı çəkərik ya da zevq alırıq.