Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

BG/Prabhupada 0044 - Служене означава да се подчините на нареждането на духовния учител

From Vanipedia


Служене означава да се подчините на нареждането на духовния учител - Prabhupāda 0044


Lecture on BG 4.1 -- Montreal, August 24, 1968

Това означава, че той следва указанието на Кришна. Това е всичко. Той няма нищо против, че „Аз ще бъда враг на Кришна.“ Принципът е, че той следва. Ако Кришна каже: „Стани мой враг“, аз мога да бъда Негов враг. Това е бхакти-йога. Да. Аз желая да удовлетворя Кришна. Точно както един учител моли слугата си: „Удари ме тук.“ И той го удря както е помолен. Това е служене. Другите могат да видят: „О, той го удря и си мисли, че служи? Какво е това? Той го удря.“ Но учителят иска: „Удари ме.“ Това е служене. Служене означава да се подчините на нареждането на духовния учител. Няма значение какво е то.

Ето един много хубав пример от живота на Бог Чайтаня, Той имал личен слуга на име Говинда. След като Бог Чайтаня приемел прасадам, след Него и Говинда приемал. И така, един ден Бог Чайтаня, след като приел прасадам се излегнал на прага. Как се нарича? Праг? Врата? Вход. И Говинда го прескочил. Говинда разтривал краката Му, докато Той си почивал. Говинда прескочил Бога и разтрил краката Му. Тогава Бог Чайтаня спял и да кажем след половин час, когато станал Той забелязал: „Говинда, още ли не си приел твоя прасадам?“ „Не, господарю.“ „Защо?“ „Не можех да Те прескоча. Ти лежеше тук долу.“ „Тогава как дойде?“ „Прескочих.“ „Щом веднъж си прескочил, защо не го направи пак?“ „Аз дойдох да Ти служа. А сега не мога да Те прескоча просто, за да приема прасадам. Това не е моето задължение. То се отнася до мен. А това е за Теб.“ И така, за удоволствието на Кришна можете да станете Негов враг, може да бъдете Негов приятел, може да сте всякакви. Това е бхакти-йога. Понеже нашата цел е как да удовлетворим Кришна. Веднага щом се стигне до удовлетворяване на собствените ви сетива, тогава попадате в материалния свят, незабавно. кришна-бахирмукха хана бхога ванчха каре никата-стха мая таре джапатия дхаре (Према-виварта). Веднага щом забравим Кришна и искаме да правим неща за нашето сетивно удовлетворение, това е мая. Колкото по-скоро изоставим процеса на сетивно удовлетворение и правим всичко за Кришна, това е освобождение.