BG/Prabhupada 0342 - Всички ние сме индивидуални личности и Кришна също е индивидуална личност

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Предишна страница - видео 0341
Следваща страница - видео 0343 Go-next.png

Всички ние сме индивидуални личности и Кришна също е индивидуална личност
- Prabhupada 0342


Lecture on CC Adi-lila 7.7 -- Mayapur, March 9, 1974

Всеки от нас, живите същества, всички ние сме индивидуални личности, и Кришна също е индивидуална личност. Това е знание. Нитйо нитянам четанаш четананам еко йо бахунам видадхати каман (Катха Упанишад 2.2.13) Кришна, или Бог, също е нитя, вечен. Ние също сме нитя, вечни. На ханяте ханямане шарире (БГ 2.20). Ние не умираме. Това е подготвителното знание в духовното разбиране: "Аз не съм това тяло, аз съм духовна душа, ахам брахмасми, обаче съм индивидуален." Нитйо нитянам. Кришна е индивидуална личност; аз също съм индивидуална личност. Когато Кришна казва: сарва-дхарман паритяджя мам екам шаранам враджа (БГ 18.66), това не означава, че аз ставам едно с Кришна или че се вливам в съществото на Кришна. Аз запазвам своята индивидуалност, Кришна запазва Своята индивидуалност, обаче аз се съгласявам да се покорявам на повелята Му. Затова Кришна казва в "Бхагавад Гита" на Арджуна: "Казах ти всичко. Сега какво е твоето решение?" Индивидуално. Кришна не насилва Арджуна. Ятччхаси таттха куру (БГ 18.63): "Сега постъпи както пожелаеш." Това е индивидуалност.

Това е най-висшето знание, че тази Маявада философия, да станеш едно, да се слееш със съществуването, да се слеем със съществуването означава, че се сливаме с повелята на Кришна. Нашата индивидуалност в настоящия момент е мая, понеже ние плануваме толкова много неща. Затова вашата индивидуалност и моята индивидуалност се сблъскват. Но когато няма да има повече сблъсъци, ще се съгласим: "Централната точка е Кришна" - това е единството, а не че губим своята индивидуалност. И така, както е заявено в цялата ведическа литература и както е казано от Кришна, ние всички сме индивиди. Всички сме индивиди. Сваям бхагаван екале ишвара. Разликата е, че Той е върховният властелин, ишвара. Ишвара означава властелин. Всъщност Той е господар и ние също сме господари, обаче сме подчинени господари. Затова Той е екале ишвара, единственият владетел. Ишварах парамах кришна, в "Брахма Самхита". Екале ишвара. Ишвара не може да са много. Това не е ишвара. Маявада философията, че всеки е Бог, не е никак вярно заключение. Това е негодяйство. Кришна казва, мудха. На мам прападянте мудхах (БГ 7.15) Такъв, който не се покорява на върховния ишвара, на Върховния Бог, трябва да знаете съвършено добре, че "Той е мудха, негодник," защото не е така, че всички можем да станем ишвара. Това не е възможно. Тогава няма смисъл от ишвара. Ишвара означава господар. Да предположим, че сме в една група, това наше международно Общество. Ако всеки стане управник или ачария, тогава как то би могло да бъде ръководено? Не. Трябва да има някой начело. Това е принципът в нашия практически живот. Ние следваме своите политически лидери. Не можем да кажем, че "Аз принадлежа на тази партия," ако не следваме водача. Това е естествено.

Такова е ведическото становище: нитйо нитянам четанаш четанам (Катха Упанишад 2.2.13) Трябва да има един водач, водач от същото качество, нитя. Аз съм нитя, Кришна е нитя. Кришна е живо същество, аз също съм живо същество. Нитйо нитянам четанаш четананам. И каква е разликата между Кришна и мен? Разликата е, че има два вида нитя или два вида четанаш. Единият е описан като единствено число, а другият е описан като множествено число. Нитйо нитянам. Това нитянам е множествено число, а нитя е единствено число. Така че Бог е нитя, един, единствено число, а ние, ние сме управлявани. Ние сме множествено число. Това е разликата. И как Той управлява множественото число? Защото еко йо бахунам видадхати каман. Той осигурява всичко необходимо за живота на всички тези множествени числа; затова Той е ишвара, Той е Кришна, Той е Бог. Онзи, който обезпечава всички житейски нужди, Той е ишвара, Той е Кришна, Той е Бог. Така че съвсем ясно можем да разберем, че ние сме поддържани от Кришна, и защо да не бъдем управлявани от Него? Това е факт.