CS/BG 10.18

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního
BG 10.17 BG 10.17 - BG 10.19 BG 10.19
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 18

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।
भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥१८॥
vistareṇātmano yogaṁ
vibhūtiṁ ca janārdana
bhūyaḥ kathaya tṛptir hi
śṛṇvato nāsti me 'mṛtam

Překlad slovo od slova

vistareṇa — podrobně; ātmanaḥ — Tvoje; yogam — mystická síla; vibhūtim — bohatství; ca — také; jana-ardana — ó hubiteli ateistů; bhūyaḥ — dále; kathaya — popiš; tṛptiḥ — spokojenost; hi — jistě; śṛṇvataḥ — naslouchání; na asti — není; me — moje; amṛtam — nektaru.

Překlad

Ó Janārdano, popisuj prosím dále podrobně mystickou moc Tvého bohatství. Nemohu se nasytit naslouchání o Tobě — čím více naslouchám, tím více chci vychutnávat nektar Tvých slov.

Význam

Podobně se vyjádřili před Sūtou Gosvāmīm ṛṣiové v Naimiṣāraṇyi, vedení Śaunakou:

vayaṁ tu na vitṛpyāma uttama-śloka-vikrame yac chṛṇvatāṁ rasa-jñānāṁ svādu svādu pade pade

“Živá bytost se nikdy nepřesytí byť i neustálého naslouchání o transcendentálních zábavách Kṛṣṇy, který je oslavován nádhernými modlitbami. Ti, kdo pronikli do transcendentálního vztahu s Ním, vychutnávají popisy Pánových zábav na každém kroku.” (Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.19) Arjuna chce tedy naslouchat o Kṛṣṇovi a konkrétně o Jeho postavení všeprostupujícího Nejvyššího Pána.

Každé vyprávění nebo výrok pojednávající o Kṛṣṇovi je jako nektar (amṛtam). A tento nektar lze skutečně okusit. Novodobé i staré příběhy a romány se od transcendentálních zábav Pána liší — naslouchání světským příběhům nás unaví, ale v případě naslouchání o Kṛṣṇovi k tomu nikdy nedojde. Právě z toho důvodu jsou popisy dějin celého vesmíru plné zmínek o činnostech inkarnací Boha. Konkrétně Purāṇy jsou sepsané události z dávných věků, které zaznamenávají zábavy různých Pánových inkarnací. Díky tomu je tato četba stále svěží, i při opakovaném čtení.


BG 10.17 BG 10.17 - BG 10.19 BG 10.19