CS/BG 8.19

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA OSMÁ: Dosažení Nejvyššího
BG 8.18 BG 8.18 - BG 8.20 BG 8.20
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 19

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥
bhūta-grāmaḥ sa evāyaṁ
bhūtvā bhūtvā pralīyate
rātry-āgame 'vaśaḥ pārtha
prabhavaty ahar-āgame

Překlad slovo od slova

bhūta-grāmaḥ — seskupení všech živých bytostí; saḥ — toto; eva — jistě; ayam — to; bhūtvā bhūtvā — opakovaně se rodící; pralīyate — je zničeno; rātri — noci; āgame — s příchodem; avaśaḥ — samočinně; pārtha — ó synu Pṛthy; prabhavati — je projeveno; ahaḥ — dne; āgame — s příchodem.

Překlad

Ó Pārtho, znovu a znovu se s příchodem Brahmova dne všechny živé bytosti projevují a s příchodem Brahmovy noci jsou bezmocně ničeny.

Význam

Méně inteligentní osoby, které se snaží zůstat v tomto hmotném světě, mohou dosáhnout vyšších planet, a potom musí opět sestoupit na planetu Zemi. Během Brahmova dne mohou projevovat své činnosti na vyšších a nižších planetách hmotného světa, ale s příchodem Brahmovy noci jsou všechny zničeny. Za jeho dne získávají různá těla pro hmotné činnosti a za jeho noci již těla nemají a všechny spočívají těsně vedle sebe v těle Viṣṇua. Poté jsou s příchodem Brahmova dne znovu projeveny. Bhūtvā bhūtvā pralīyate — během dne se projeví a v noci je čeká zničení. Nakonec, po skončení Brahmova života, jsou všechny zničeny a zůstávají neprojeveny po dobu miliónů let. A když se opět narodí Brahmā, projeví se v tomto dalším věku opět i ony. Tímto způsobem jsou uchváceny hmotným světem. Avšak ti inteligentní jedinci, kteří začnou rozvíjet vědomí Kṛṣṇy, plně využijí lidského života k oddané službě Pánu, zpívají Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare a tak se mohou dokonce ještě v tomto životě přemístit na Kṛṣṇovu duchovní planetu, kde budou věčně blažení, nepodrobeni opakovaným zrozením.


BG 8.18 BG 8.18 - BG 8.20 BG 8.20