CS/BG 8.26

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA OSMÁ: Dosažení Nejvyššího
BG 8.25 BG 8.25 - BG 8.27 BG 8.27
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


VERŠ 26

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥२६॥
śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

Překlad slovo od slova

śukla — světlo; kṛṣṇe — a tma; gatī — cesty odchodu; hi — jistě; ete — tyto dvě; jagataḥ — hmotného světa; śāśvate — Ved; mate — podle vyjádření; ekayā — jednou; yāti — jde; anāvṛttim — k nenávratnu; anyayā — druhou; āvartate — vrací se; punaḥ — znovu.

Překlad

Podle vyjádření Ved existují dvě cesty odchodu z tohoto světa, jedna plná světla a druhá temná. Ten, kdo odchází cestou světla, se nevrací, zatímco ten, kdo odchází tmou, se musí vrátit.

Význam

Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa uvádí stejný popis odchodu a návratu, když cituje z Chāndogya Upaniṣady (5.10.3-5). Ti, kdo jednají s touhou po plodech své práce nebo holdují filozofické spekulaci, již od nepaměti odcházejí a znovu se vracejí. Nedosahují konečného osvobození, protože se neodevzdávají Kṛṣṇovi.


BG 8.25 BG 8.25 - BG 8.27 BG 8.27