Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

CS/Prabhupada 0020 - Pochopit Krišnu není tak snadná věc

From Vanipedia


Pochopit Krišnu není tak snadná věc
- Prabhupāda 0020


Arrival Lecture -- Miami, February 25, 1975

Pochopit Krišnu není nic jednoduchého.

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścid vetti māṁ tattvataḥ
(BG 7.3)

Z mnoha tisíců či miliónů lidí možná jeden dychtí učinit svůj život úspěšným. Nikoho to nezajímá. Dá se říci, že nikdo ani neví, co vlastně je pravý úspěch v životě. V moderní civilizaci si všichni myslí, "Když budu mít dobrou ženu a pěkné auto a dobře zařízený byt, budu úspěšný." To ale není úspěch. To vše je jen dočasné. Pravý úspěch tkví v tom, dostat se ze zajetí máji, čili ze zajetí hmotného podmíněného života, který sestává ze zrození, smrti, stáří a nemocí. Procházíme mnoha různými druhy života, a tento lidský život je velká šance uniknout z tohoto řetězce výměny jednoho těla za druhým. Duše je věčná a blažená, neboť je nedílnou součástí Krišny, Boha, sac-cid-ānanda, je věčná, plná blaženosti a poznání. Bohužel v tomto hmotném, podmíněném životě měníme různá těla, ale nedostáváme se zpátky na tuto duchovní úroveň, kde není žádné zrození, žádná smrt. Žadnou takovou vědeckou disciplínu nenajdeme. Nedávno mě navšítvil jeden psychiatr. Ale kde nabízíte vzdělávání o porozumění duši a jejím původním postavení? Prakticky celý svět je tedy v temnotě. Lidi zajímá jen těchto padesát, šedesát, možná sto let života, ale nevědí nic o tom, že jsme věční, blažení a plni poznání, a jen kvůli tomuto hmotnému tělu jsme vystaveni zrození, smrti, stáří a nemoci. A to se děje dál a dál.

Šrí Čaitanja Maháprabhu se tedy zjevil kvůli Svému velkému soucitu k padlým duším. Krišna se také zjevil. Ale Krišna není tak velkorysý. Krišna si kladl podmínku, že "Nejprve ze všeho se odevzdej. Pak se o tebe postarám." Ale Čaitanja Maháprabhu je ještě soucitnější než Krišna, ačkoli jsou oba ta samá osoba. Díky milosti Čaitanji Maháprabhua můžeme tak snadno pochopit Krišnu. A tento Čaitanja Maháprabhu se nachází zde. Vy Jej uctíváte. Není to příliš těžké. Yajñaiḥ saṅkīrtanaiḥ prāyair yajanti hi su-medhasaḥ. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam, yajñaiḥ saṅkīrtanam (SB 11.5.32). Zkrátka jen zpívejte Hare Krišna mantru, a cokoli můžete, obětujte Čaitanjovi Maháprabhuovi. On je velice laskavý. Nehledí na žádné přestupky. Uctívnáí Rádhy a Krišny je trochu těžší. Musíte Je uctívat s velkou úctou a bázní. Ale Čaitanja Maháprabhu dobrovolně přišel osvobodit pokleslé duše. Uspokojíte Ho i jen malou službou. Bude s tím spokojen. Ale nebuďte nedbalí. Jen protože je tak laskavý a soucitný, neměli byste zapomínat na Jeho postavení. On je Nejvyšší Osobnost Božství. Měli bychom Mu tedy nabízet vše v velkým respektem, a pokud je to jen možné... Výhoda však je v tom, že Čaitanja Maháprabhu nehledí na žádné přestupky. A uctívat Ho, potěšit Ho, je velice snadné. Yajñaiḥ saṅkīrtanaiḥ prāyair yajanti hi su-medhasaḥ. Prostě jen zpívejte Hare Krišna mahá-mantru a tancujte, a Čaitanja Maháprabhu bude velice potěšen. On zavedl toto tancování a zpívání a je to ten nejjednodušší proces k uvědomění si Boha. Jak je to tedy jen možné...Pokud možno, dvacet čtyři hodin denně. Pokud to není možné, alespoň čtyřikrát, šestkrát, zpívejte Hare Krišna mantru před Čaitanjou Maháprabhuem, a dosáhnete tak úspěchu ve vašem životě. Tak to je.