CS/Prabhupada 0037 - Každý, kdo zná Krišnu je guru

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0036
Následující stránka - Video 0038 Go-next.png

Každý, kdo zná Krišnu je guru
- Prabhupāda 0037


Lecture on BG 7.1 -- Hong Kong, January 25, 1975

Jak tedy můžeme porozumět Bhagavánově enegii, jak porozumět Jeho tvořivé energii, a jaká je Jeho moc, jak vykonává všechny věci - to vše je také velká věda. Říká se tomu věda o Krišnovi. Kṛṣṇa-tattva-jñāna. Yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei guru haya (CC Madhya 8.128). Čaitanja Maháprabhu vysvětlil, kdo je opravdu guru. Guru znamená yei kṛṣṇa-tattva-vettā sei guru haya: "Kdokoli pochopil Krišnu se nazývá guru." Gurua nemůžete vytvořit. Avšak každý, kdo rozumí Krišnovi, jak jen to je možné... Nemůžeme Ho znát úplně. Není možné znát Krišnu na sto procent. To nejde. Krišnových energií je tak mnoho. Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (CC Madhya 13.65, výklad). Jedna energie pracuje tímto způsobem, jiná energie zase jinak. Ale všechny jsou Krišnovými energiemi. Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). Tato prakriti...Můžeme pozorovat, jak tato květina vyrůstá z přírody, a nejen tato květina, tolik mnoho různých jiných věci - prostřednictvím semen. Růžové semínko vyroste v růžový keř. Bélové semeno vyroste v bélový strom. Jak se to stane? Rostou ve stejné půdě, živeny stejnou vodou, dokonce i to semínko vypadá stejně, přesto výsledek tohoto růstu je jiný. Jak je to možné? Říká se tomu parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna. Obyčejný člověk nebo takzvaný vědec řeknou, že tak to zařídila příroda. Neví však, co je tato příroda, kdo dohlíží na dění v přírodě, hmotné přírodě, jak vše funguje.

V Bhagavad-gítě o tom mluví jako o mayādhyakṣeṇa (BG 9.10). Krišna říká, "Příroda pracuje pod Mým dohledem." Tak to je. Příroda, hmota...Hmota se nedokáže měnit sama od sebe. Tyto budovy mrakodrapů jsou stvořeny hmotou, ale tato hmota se nestala budovami mrakodrapů sama od sebe. To není možné. Je k tomu potřeba maličká, nepatrná duchovní duše, inženýr či architekt, který tuto hmotu vezme a zkrášlí ji a stvoří mrakodrap. To můžeme sami vidět. Jak tedy můžeme říci, že hmota funguje sama o sobě? Tak tomu není. Vyžaduje to vyšší myšlení, vyšší ovládání, a proto také vyšší řád. Tak jako v tomto hmotném světě máme ten nejvyšší řád, Slunce, pohyby Slunce, tepelnou energii, světelnou energii Slunce. A jak je využívána? V šástře se říká: yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Sluneční planeta je stejnou planetou jako Země. Na Zemi najdeme tolik různých prezidentů, ale původně tu byl pouze jeden prezident, a stejně tak každá planeta má svého prezidenta. Z Bhagavad-gíty se můžeme dozvědět něco o planetě Slunci. Krišna říká, imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam: (BG 4.1) "Nejprve jsem vyložil tuto vědu Bhagavad-gíty Vivasvánovi." Vivasván je prezidentem sluneční planety a jeho synem je Manu. Teď je jeho věk. Jeho doba právě probíhá. Nazývá se období Vaivasvata Manua. Vaivasvata znamená pocházející od Vivasvána, jeho syn. Jmenuje se Vaivasvata Manu.