CS/Prabhupada 0054 - Každý jen trápí Krišnu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0053
Následující stránka - Video 0055 Go-next.png

Každý jen trápí Krišnu
- Prabhupāda 0054


His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada's Appearance Day, SB 6.3.24 -- Gorakhpur, February 15, 1971

Májávádí tedy chtějí dokázat, že konečná pravda je nirākāra neboli neosobní. Krišna vám pak dá inteligenci: "Ano, představ tedy toto. Dokaž toto touto logikou, touto logikou, tamtou logikou." Podobně Krišna dává... Jedno bengálské přísloví hovoří o tom, jak Bůh jedná, jeden muž, hospodář, se modlí k Bohu, "Můj drahý Pane, prosím nedovol této noci žádnou krádež, vloupání, v mém domě. Prosím ochraň mě." Tento muž takto odříkává svou modlitbu, takto se modlí. A jiný muž se modlí, je to zloděj, "Můj drahý Pane, tuto noc provedu vloupání do tohoto domu. Prosím pomož mi něco tam ukrást." No, a co pak má Krišna dělat? (smích) Krišna je v srdci každého. Musí tedy uspokojovat tolik různých modliteb. Lupič, zloděj, hospodář, tolik různých modliteb. Krišna to tedy zařizuje...Ale přesto je...Taková je Krišnova inteligence, že to dokáže zařídit. Dává každému svobodu. A každý dostává vše potřebné, ale přesto je Krišna stále obtěžován. Proto Krišna radí Svým oddaným, "Nic neplánujte. Ty darebo, ty nesmysle, nepřitěžuj mi svými problémy. (smich) Prosím odevzdej se Mi. Jen se řiď podlé Mého plán, a budeš šťastný. Spřádáš plány a jsi nešťastný a Já jsem také nešťastný. (smích) Jsem také nešťastný. Tolik různých plánů se tvoří každý den a Já je musím naplnit." Bůh je však milostivý. Když někdo...Ye yathā māṁ prapadyante tāṁs... (BG 4.11).

Kromě Krišnových oddaných Mu každý je přidělává potže, víc a víc potíží. Proto se těmto lidem říká duṣkṛtina. Duṣkṛtina, nejničemnější, nejničemnější. Nic neplánujte. Přijměte Krišnův plán. Jinak jen budete Krišnovi přidělávat potíže. Proto se oddaný nemodlí dokonce ani o tom, aby o něj bylo postaráno. Taková je čistý oddaný. Nezatěžuje Krišnu dokonce ani kvůli tomu, aby o něj bylo skromně postaráno. Když o něn nebude postaráno, bude trpět, bude se postit, ale přesto nebude Krišnu žádat, "Krišno, má velký hlad. Prosím dej mi nějaké jídlo." Krišna je samozřejmě ve střehu pro Svého oddaného, avšak tento oddaný netvoří pro Krišnu žádné plány. Nechá Krišnu jednat. Musíme tedy prostě jen konat podle Krišnova plánu.

A co je tento plán? Náš plán je, jak Krišna říká, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ (BG 18.66). Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī. Náš plán je tato stejná věc. Prostě se jen snažím získávat pro Krišnu jiné: "Staňte se vědomi Krišny." Musíme ukázat náš příklad, jak se my stáváme vědomi Krišny, jak uctíváme Krišnu, jak jdeme ven do ulic, abychom šírili vibraci Krišnových jmen, transcendentálních jmen. Teď také rozdáváme Krišnovo prasádam. Jak je to jen možné, snažíme se přimět lidi k tomu, aby se stali vědomi si Krišny. To je vše. Za tímto účelem můžete spřádat plány, protože toto je i Krišnův plán. Mělo by to však být také schváleno Krišnou. Nevytvářejte své vlastní vymyšlené plány. Proto, abychom měli vedení, potřebujem Krišnova představitele. A tím je duchovní mistr.

Boží plán je tak obrovský, tento projeckt je tak obrovský. Proto musíme následovat ve stopách mahádžanů. Jak se tady říká, dvādaśaite vijānīmo dharmaṁ bhāgavataṁ bhaṭāḥ. Říká tady, "My, vybraní mahádžanové, Krišnovi představitelé, víme, co je bhágavata-dharma, co je Krišna dharma." Dvādaśa. Dvādaśa. Toto slovo dvādaśa znamená dvanáct jmen, jak už bylo zmíněno: svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ... (SB 6.3.20). To už jsem vysvětlil. Jamarádža tedy říká, "Jedině my, těchto dvanáct mužů, Krišnových představitelů, známe, co je bhágavata-dharma." Dvādaśaite vijānīmaḥ. Vijānīmaḥ znamená, "My víme." Dharmaṁ bhāgavataṁ bhaṭāḥ, guhyaṁ viśuddhaṁ durbodhaṁ yaṁ jñātvāmṛtam aśnute. "My víme." Proto se nám radí, mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). Tito mahádžanové, jak bylo popsáno, jsou tou pravou cestou k pochopení Krišny, neboli k duchovnímu spasení.

My tedy následujeme Brahma-sampradáju, kde je první Svajambhú. To je Brahmá. Brahmá, pak Nárada, po Náradovi Vjásadéva. Tak to jde dál, Madhváčárja, Šrí Čaitanja Maháprabhu, a tak dál. Dnes tedy, protože následujeme ve stopách Šrí Bhaktisiddhánty Sarasvatího Gósvámího Prabhupády, dnes oslavujeme jeho den zjevení. Měli bychom tedy oslavit toto tithi s velkým respektem a modlit se k Bhaktisiddhántovi Sarasvatímu Gósvámímu následovně: "Jsme zaměstnání ve tvé službě. Dej mám proto sílu, dej nám inteligenci. A dej nám vedení od tvého služebníka." Takto se tedy musíme modlit. A večer myslím budeme rozdávat prasádam.