CS/Prabhupada 0088 - Studenti, kteří se k nám přidali, získali zkušenosti nasloucháním

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0087
Následující stránka - Video 0089 Go-next.png

Studenti, kteří se k nám přidali, získali zkušenosti nasloucháním
- Prabhupāda 0088


Lecture on BG 7.1 -- San Diego, July 1, 1972

Brahma říká. Brahmova zkušenost...On je nejvyšší živá bytost v tomto vesmíru. Říká, "Když se člověk vzdá tohoto nesmyslného zlozvyku spekulovat..." Jnane prayasam udapasya. Musíte se stát poddajnými. Člověk by neměl ukazovat, jak všemu rozumí, jak může všechno vyspekulovat, jak dokáže něco vymyslet. Tak jako tito tak zvaní vědci, prostě jen spekulují a zbytečně něco dělají. Nemůžete udělat nic. Všechno už je zařízeno. Nemůžete to změnit. Můžete jedině pozorovat, jak tyto zákony fungují, to je vše, co můžete dělat. Ale nemůžete změnit tyto zákony, nemůžete je vylepšit. Ne, to udělat nemůžete. Daivi hy esa gunamayi mama maya duratyaya (BG 7.14). Duratyaya znamená něco velice obtížného. Když se tedy Čaitanja Maháprabhu dozvěděl o tomto Brahmově výroku, že se člověk má vzdát spekulativní cesty, toho, že může něco vytvořit... Toho nesmyslného zlozvyku bychom se měli vzdát. Člověk se prostě jen musí stát pokorným. Pokornějším než tráva. Tak jako když šlapeme po trávě, tráva neprotestuje. "Dobrá pane, jen jděte." Takový druh pokory. Trnad api sunicena taror api sahisnuna. Taru znamená strom. Strom je velice snášenlivý.

Čaitanja Maháprabhu tedy řekl, jnane prayasam udapasya namanta eva... "A když se pak vzdám těchto spekulativních procesů a stanu se pokornějším, jak jsi mi poradil, co pak je má další povinnost?" Další povinnost je: namanta eva, být pokorným, san-mukharitam bhavadiya-vartam, měli byste vyhledat osobu, která je oddaným, a měli byste jí naslouchat. Sthane sthitah. Zůstaňte tam, kde jste. Zůstaňte Američanem. Zůstaňte Indem. Zůstaňte křesťanem. Zůstaňte hinduistou. Zůstaňte černochem. Zůstaňte bělochem. Zůstaňte ženou, mužem, čímkoli jste. Zkrátka jen propůjčte své uši k naslouchání hovorů mezi uvědomělými dušemi. To je doporučeno. A o čem uslyšíte, o tom můžete také rozjímat. Tak jako teď nasloucháte mně. Když budete rozjímat o tom, co to svámídží řekl... Sthane sthitah sruti-gatam tanu-van-manobhih. Sruti-gatam. Sruti znamená to, co jste právě obdrželi skrze své uši. Pokud nad tím budete rozjímat a snažit se to pochopit svým tělem, myslí, pak postupně... Vaším cílem je totiž sebe-uvědomění. A toto sebe znamená Nadsebe. Nejvyšší Pán, On je to Nejvyšší Sebe. My jsme Jeho nedílné části. Čaitanja Maháprabhu říká, že tímto procesem Bůh, Adžita, ten, koho nelze porazit... Pokud budete... Pokud se budete snažit poznat Boha vyzývavě, nikdy Ho nepochopíte. Bůh nikdy nepřijímá výzývavé chování. Bůh je totiž velký, proč by měl přijímat vaše vyzývavé chování? Když řeknete, "Ó můj drahý Pane, prosím přijď sem. Chci tě vidět," Bůh není takový, aby jen vyplňoval vaše příkazy. Vy musíte plnit Jeho pokyny. Pak Boha pochopíte. Bůh říká, "Odevzdej se," sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja (BG 18.66). Takovým procesem se o Bohu něco naučíte. Nic takového jako, "Tak, a já pochopím Boha. Mám dobrou inteligenci, umím spekulovat." Ne.

Toto naslouchání... Hovoříme tu o naslouchání. Proces naslouchání je tak důležitý. Naše celá instituce, toto hnutí pro vědomí Krišny, se rozšiřuje, protože studenti, kteří se k nám připojili, nám věnovali své naslouchací vnímání, naslouchali. Nasloucháním se všechno uvnitř nich změnilo a pak se připojili s celým svým srdcem a...Tak se to stalo. Toto naslouchání je tedy tak důležité. Otevíráme tolik středisek jen proto, abychom dali lide možnost naslouchat tomuto transcendentálnímu poselství. Chyťte se tedy této šance, využijte, jak bych tak řekl, této výhody procesu naslouchání.