CS/Prabhupada 0096 - Musíme se učit od osoby bhagavata

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0095
Následující stránka - Video 0097 Go-next.png

Musíme se učit od osoby bhagavata
- Prabhupāda 0096


Lecture on BG 13.4 -- Miami, February 27, 1975

Toto myšlení, že jsme Američany, Indy, hinduisty, muslimy, se zakládá na nečistotách v našich srdcích. Očistěte své srdce. Hṛdy antaḥ-sthaḥ abhadrāṇi. Nečistoty v našem srdci jsou, a proto jej očistěte, a tak se osvobodíte od těchto označení. Naṣṭa-prāyeṣu abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā (SB 1.2.18) Naṣṭa-prāyeṣu. Tyto nečistoty budou očištěny, pokud budeme pravidelně naslouchat Šrímad Bhágavatamu či Bhagavad-gítě. Nityaṁ bhāgavata...

A bhágavata znamená kniha Bhágavata a také osoba Bhágavata. Osobou bhágavata je duchovní mistr. Nebo jiný pokročilý oddaný. Ten je bhágavata, mahá-bhágavata, bhágavata. Bhagavata-sevaya tedy znamená nejen čtení Bhagavad.gíty a Bhágavatamu, ale také učení se od osoby Bhágavata. To je potřeba. Čaitanja Maháprabhu nám doporučil, bhagavata para giya bhagavata-sthane: "Chcete-li se naučit Bhágavatě, běžte za osobou Bhágavata, která je realizovanou duší." Ne za nějakým profesionálem. To vám nepomůže. Oficiální a profesionální - jdete do chrámu či do kostela, a pak se vrátíte zase do pekelných podmínek...ne. Prostě se jen družte s osobou bhágavata, která je realizovanou duší, a naslouchejte od ní o té samé knize, to samé poznání. Krišnův zástupce...Krišna také říká, tat samasena me srnu. Me srnu: "Naslouchej Mně nebo Ménu představiteli. Pak z toho budeš mít prospěch."

Tato střediska tedy otevíráme jen proto, abychom poskytli trpícím lidem příležitost nejenom v tomto životě, život za životem.

ei rupe brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva
guru-krsna-krpaya paya bhakti-lata-bija
(CC Madhya 19.151)

Toto je naše povinnost, musíme tuto povinnost přijmout ve jménu Krišny. Krišna osobně přichází učit. Zanechal nám zde Svůj Šrímad 'Bhágavatam. Ten pak svěřil Svým oddaným, aby jej vysvětlili obecnému publiku. My se právě to snažíme dělat. Nic jsme si nevymysleli a nic není náš vlastní výplod. Zisk a vlastnictví už tu je. My se jen snažíme je předat jako služebník. Toť vše. A nemáme s tím žádný problém. Když jen budeme představovat Bhagava gítu, Krišnovy pokyny, tak jak jsou, bude naše povinnost splněna. Nemusíme si nic vymýšlet, ani k tomu nemáme žádné schopnosti. Už tu je tolik různých myslitelů. Vytvářejí nové druhy idejí, nové druhy filozofií...všechno je to nesmysl. To jim nepomůže. Přijměte raději pravé poznání.