CS/Prabhupada 0111 - Následujte pokyny a budete všude v bezpečí

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0110
Následující stránka - Video 0112 Go-next.png

Následujte pokyny a budete všude v bezpečí
- Prabhupāda 0111


Morning Walk -- February 3, 1975, Hawaii

Oddaný (1): Šrílo Prabhupádo, odkud člověk získává svou autoritu?

Prabhupáda: Guru je autoritou.

Oddaný (1): Ne, já vím, ale pro své činnosti vyjma prostého následování čtyř regulativních principů a zpívání šestnácti kol. Během dne dělá tolik různých věcí. Kde získává svou autoritu, pokud nežije dejme tomu v chrámu.

Prabhupáda: Nerozumím. Autoritou je guru. To jste přijali.

Bali Mardana: Na všechno.

Džajatírtha: Dejme tomu, že mám práci venku, žiju venku, ale odevzdávám 50 procent mého výdělku. Je potom tato práce, kterou dělám, vykonávána pod autoritou gurua?

Prabhupáda: Pak nenásleduješ pokyny gurua. To je holý fakt.

Džajatírtha: To znamená, že veškeré mé činnosti během dne, práce, je jen nenásledování pokynů gurua. Je to neautorizovaná činnost.

Prabhupáda: Ano. Pokud nenásleduješ pokyny gurua, pak okamžitě poklesáváš. Tak to je. Proč bychom jinak zpívali, yasya prasādād bhagavat-prasādo? Mou povinností je uspokojit gurua. Jinak jsem mimo. Chcete-li raději být mimo, pak nenásledujte, jak se vám zachce. Chcete-li ale mít stálou pozici, musíte důsledně následovat pokyny gurua.

Oddaný (1): Všechny vaše pokyny můžeme pochopit jednoduše čtením vašich knih.

Prabhupáda: Ano. Tak či onak, následuj pokyny. To je zapotřebí. Následuj pokyny. Ať se budeš nacházet kdekoli, na to nesejde. Budeš v bezpečí. Následuj pokyny. Pak budeš v bezpečí kdekoli. Lhostejno kde. Už jsem vám řekl, že jsem mého Guru Mahárádžu ve svém životě neviděl déle než deset dní, následoval jsem však jeho pokyny. Byl jsem grihastha, nikdy jsem nežil v Mathu, v chrámu. Tak to bylo. Tolik mých duchovních bratří doporučovalo, abych měl na starost chrám v Bombaji, toto, tamto... Guru Mahárádža na to řekl, "Ano, ať raději žije venku. To je dobré, a nakonec v průběhu času vykoná vše, co je potřeba."

Oddaní: Džaja! Haribol!

Prabhupáda: Tak to řekl. V tu chvíli jsem nedokázal pochopit, co vlastně očekává. Ovšem, věděl jsem, že chce, abych kázal.

Jašódánandana: Myslím, že jste to vykonal ve velkém stylu.

Oddaní: Džaja Prabhupáda! Haribol!

Prabhupáda: Ano, ve velkém stylu, protože jsem důsledně následoval pokyny mého Guru Mahárádži, toť vše. Jinak sám žádnou moc nemám. Nic jsem si nevykouzili. Nebo ano? Vytvořil jsem nějaké zlato? (smích) Přesto mám lepší žáky než tento zlatonosný guru.