CS/Prabhupada 0112 - Věci se posuzují podle výsledku

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0111
Následující stránka - Video 0113 Go-next.png

Věci se posuzují podle výsledku
- Prabhupāda 0112


Television Interview -- July 29, 1971, Gainesville

Tazatel: Vy jste, pane, přišel do této země v roce 1965, jak jsem řekl, na pokyn či nařízení, které vám dal váš duchovní mistr. Kdo byl, mimochodem, vaším duchovním mistrem?

Prabhupáda: Mým duchovím mistrem byl Óm Višnupáda Paramahamsa Bhaktisiddhánta Sarasvatí Gósvámí Prabhupáda.

Tazatel: A v této učednické posloupnosti, o které jsem předtím mluvili, tato učednická linie posloupnosti, která jde zpět do minulosti, až nakonec dojde ke Krišnovi Samému, byl váš duchovní mistr vaším předchůdcem?

Prabhupáda: Ano. Tato učednická posloupnost pochází od Krišny a je 5000 let stará.

Tazatel: Je váš duchovní mistr stále naživu?

Prabhupáda: Ne. Opustil tento svět v roce 1936.

Tazatel: V tuto chvíli jste tedy světovým vůdcem tohoto hnutí? Dá se to tak říct?

Prabhupáda: Mám mnoho dalších duchovních bratrů., ale já jsem od samého začátku dostal specificky tento úkol. Snažím se tedy potěšit mého duchovního mistra. Toť vše.

Tazatel: Vy jste tedy byl vyslán do této země, do Spojených států amerických. Toto je vaše určené území. Je to tak.

Prabhupáda: Moje území, on mi prostě řekl, "Běž a hovoř o této filozofii k anglicky hovořící veřejnosti."

Tazatel: K anglicky mluvící části světa.

Prabhupáda: Ano. A zvláště na Západě. Ano. Tak mi to řekl.

Tazatel: Když jste, pane, před patnácti, šestnácti lety přišel do této země a začal jste...

Prabhupáda: Ne, ne, to není patnáct, šestnáct let. Tazatell" Pět, šest let zpátky. Omlouvám se. Do této části světa, nepřišel jste do části světa, kde nebyl dostatek náboženství, víte. Ve Spojených státech amerických máme mnoho náboženství, a myslím, že lidé v této zemi věří, alespoň většina, že jsou pobožnými lidmi, lidmi věřícími v Boha, kteří se oddali nějaké formě náboženského vyznání. Tak si říkám, jak jste uvažoval. Co jste si myslel, že můžete přidat do tohoto již existujícího náboženského vyznání v této zemi tím, že sem přijdete a přinesete sem svou vlastní filozofii? Prabhupáda. Ano. Když jsem poprvé přišel do vaší země, byl jsem hostem jednoho indického přítele v Butleru.

Tazarel: V Pennsylvánii.

Prabhupáda: V Pennsylvánii. Ano. Ačkoli to byl malý okrsek, byl jsem velice potěšen, že tam měli mnoho kostelů. Tazatel. Velice mnoho kostelů. Ano. Ano.

Prabhupáda: Ano. Tolik kostelů. A hovořil jsme v mnohých těchto kostelích. Můj hostitel mi to zařídil. Mým záměrem tedy nebylo, že jsem sem přišel porážet jiné náboženské procesy. To nebyl můj záměr. Mým poselství je, poselstvím Pána Čaitanji je učit všechny, jak milovat Boha, nic jiného.

Tazatel: Jakým způsobem však, pane, pokud se mohu zeptat, jak jste uvažoval, a jak uvažujete nyní o tom, že učení o lásce k Bohu, kterému se věnujete, je odlišné a možná i lepší než učení o lásce k Bohu, které se v této zemi již vyučuje a které bylo vyučováno na Západě po staletích?

Prabhupáda: Tak to je. Následujeme totiž ve šlépějích Pána Čaitanji. Je považován...My Ho příjímáme - podle autority védské literatury - za Krišnu Samotného.

Tazatel: Jakého Pána?

Prabhupáda: Pána Čaitanju. Tazatel. Ach tak. To je ten, který se objevil před pěti sty lety v Indii?

Prabhupáda: Ano. On je tedy Krišnou Samotným a učí náš, jak milovat Krišnu. Proto je Jeho proces tím nejautorizovanějším. Tak jako vy jste expertem v této oblasti. Pokud někdo něco děla, a vy ho osobně poučíte, aby to dělal tak a tak, pak je to velice autorizované. Vědomí Boha tedy vyučuje Bůh Samotný. Tak jako v Bhagavad gítě je Krišna Bohem. Hovoří tam Sám o Sobě. A nakonec řekne, "Prostě se mi odevzdej. Já se o tebe postarám." Lidé tomu ale nerozumí. Pán Čaitanja - Krišna tedy přišel znovu jako Pán Čaitanja, aby učil lidi, jak se odevzdat. A protože my následujeme ve stopách Pána Čaitanji, tato metoda je tak vznešená, že dokonce i cizinic, kteří nic o Krišnovi něvěděli, se Mu odevzdávají. Tato metoda je tak mocná. To byl tedy můj záměr. Neříkáme, že toto náboženstí je lepší než jiné nebo že náš proces je lepší. Chceme jen vidět výsledek. V sanskritu je takový výraz, phalena pariciyate. Věc můžeme posoudit podle výsledku.

Tazatel: Věc můžeme posoudit podle...?

Prabhupáda: Podle výsledku.

Tazatel: Ach tak.

Prabhupáda: Můžete říct, můžu říct, že má metoda je dost dobrá. Vy také můžete říct, že vaše metoda je dost dobrá, ale musíte to posoudit podle výsledku. A tím je...Bhágavat říká, že proces náboženství je velice dobře následován, když člověk začne milovat Boha.