CS/Prabhupada 0118 - Kázání není příliš obtížná věc

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kázání není příliš obtížná věc
- Prabhupāda 0118


Lecture on SB 1.5.8-9 -- New Vrindaban, May 24, 1969

Ten, kdo se odevzdá Krišnovi neboli Bohu, je velice šťastlivý. Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate (BG 7.19). Ten, kdo se odevzdá, není obyčejný člověk. Je víc než všichni učenci, všichni filozofové, všichni jógí a všichni karmí dohromady. Ten, kdo se odevzdá, je z nich nejlepší. Proto je to velice důvěrné. Naše učení, hnutí pro vědomí Krišny, které představuje Bhagavad gítu tak jak je, je proces vzdělávající lidi v tom, jak se odevzdat Krišnovi, Bohu. Nic jiného. Proto Krišna říká, že to je důvěrné...Ne každý to přijme. Ale ten, kdo tento risk podstoupí, kdo se odevzdá... Když jdete kázat, víte, že někdy jsou kazatelé napadeni. Jako třeba Nitjánanda Prabhu byl napaden Džagájem a Mádhájem. A Pán Ježíš Kristus byl ukřižován, zabit... Kazatel tedy podstupuje risk. Proto Krišna říká, "Tito vojáci v poli, kteří se zapojili do kázání Bhagavad gíty tak jak je, jsou Mi velice, velice drazí. Velice, velice drazí." Na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ (BG 18.69). "Nikdo Mi není dražší, než ten, kdo káže tuto důvěrnou pravdu ostatním lidem."

Chceme-li proto potěšit Krišnu, musíme podstoupit toto riziko. Pro Krišnu, gurua. Můj duchovní mistr riskoval kvůli kazatelské činnosti, a inspiroval nás tak do další kazatelské činnosti. My se vám tedy také snažíme vštípit tento kazatelský duch. Tuto kazatelskou činnosti však děláme, jak bych tak řekl, řekněme v prostém stylu... Prostě - nejde o to, že jsem chudí, ale možná nemáme zas až tak velké vzdělání. Jako tento chlapec. Když ho teď pošlu kázat, nebude mít moc velké vzdělání. Není to filozof. Není to učenec. Přesto ale může kázát. Může také kázat. Naše kázání totiž není příliš náročné. Prostě jen jdeme ode dveří ke dveřím a jen prosím lid, "Můj drahý pane, zpívejte Hare Krišna." A když udělá trochu pokrok, "Prosím snažte se číst Učení Pána Čaitanji. Je to pro vás velice dobré. Získáte z toho prospěch." Tato tři čtyří slova z vás udělají kazatele. Je na to něco těžkého? Možná nejste moc vzdělaní, nejste velcí učenci, velcí filozofové. Prostě jen říkáte...Jděte ode dveří ke dveřím. "Můj milý pane, vy jste velice vzdělaný člověk. Ale aspoň pro teď prosím zanechte své učenosti. Prostě jen zpívejte Hare Krišna."