Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

CS/Prabhupada 0130 - Krišna se zjevuje v podobě mnoha inkarnací

From Vanipedia


Krišna se zjevuje v podobě mnoha inkarnací
- Prabhupāda 0130


Lecture on BG 4.5 -- Bombay, March 25, 1974

Krišna se zjevuje v tolik inkarnacích. Snažte se zkrátka pochopit, jaké je Krišnovo postavení. Jako Paramátmá se nachází v srdci každého. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). A každého takto vede. A živých bytostí je neomezeně, nespočet. Dává tak pokyny různými způsoby tolika živým bytostem. Zkuste si jen představit, kolik toho má na starosti. Přesto je Jeho postavení neměnné. Goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ (Bs. 5.37). Goloka eva nivasati. Krišna je neustále ve Svém původním sídle, Gólóce Vrindávaně, a užívá se tam společnosti Šrímatí Rádhárání. Tam nejde o...Není to žádná májávádská filozofie. On totiž Sám Sebe rozšířil do tolika srdcí živých bytostí, to ale neznamená, že už není ve Svém vlastním sídle. Ne. Stále tam je. Takový je Krišna. Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate (Īśo Vzývání). Tyto informace nám dávají Védy. Dokonce i... Máme určité materiální zkušenosti. Máte-li jednu rupí a odeberete z ní jednu annu, zbyde vám patnáct ann. Odeberete-li dvě anny, zbyde vám čtrnáct ann. Odeberete-li šestnáct ann, nezbyde vám nic. Krišna ale není takový. Dokáže se rozšířit do nespočetných podob, a přesto dál zůstává tím původním Krišnou. Takový je Krišna. Naše zkušenosti je, že jedna minus jedna rovná se nule. Avšak tam, v duchovním světě...Tomu se říká Absolutní. Jedna minus, miliónkrát jedna minus, a přesto je ta původní jedna stále stejná. To je Krišna. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam (Bs. 5.33). Tohoto Krišnu nemůžete pochopit pomocí vedeṣu, prostým studiem védské literatury. Ačkoli Véda znamená, Védánta znamená, že pochopíme Krišnu. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15). Bohužel však, protože nebereme útočiště u Krišny či Jeho oddaného, nedokážeme pochopit, jaký je význam Véd. To bude vysvětleno v sedmé kapitole. Mayy āsakta-manāḥ pārtha.... Mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ. Asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi tac chṛṇu (BG 7.1). Chcete-li Krišnu pochopit asaṁśayam, bez jakékoli pochyby, a samagram, v úplnosti, pak se musíte věnovat tomuto jógovému systému. A co je tato jóga? Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Mad-āśrayaḥ yogaṁ yuñj... Yogaṁ yuñjan, mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ, toto slovo je velice významné. Mat znamená "buďto vezmete přímo..." - což není příliš jednoduché - "...útočiště u Mě, nebo přijměte útočiště u toho, kdo již našel útočiště u Mě." Tak jako elektrická rozvodna a zásuvka. Zásuvka je napojená na tuto rozvodnu, a když do ní zasunete kabel, získáte elektřinu. Podobně se na počátku této kapitoly říká evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Přijmete-li útočiště u tohoto systému paramprary... Ten samý příklad. Přijmete-li útočiště u té zásuvky, která je napojena na rozvodnu, okamžitě získáte elektřinu. Podobně přimete-li útočiště u osoby, která přichází v systému parampary... Existuje systém parampary. Krišna dal pokyny Brahmovi, ten zase poučil Náradu. Nárada dal pokyny Vjásadévovi, ten zase Madhváčárjovi. Madhváčárja dal pokyny tolika různými způsoby. Pak Mádhavéndra Purí. Po něm Íšvara Purí, od něj pak Pán Čaitanja. Takto pokračuje systém parampary. Existují čtyři vaišnavské sampradáji. Rudra-sampradája, Brahma-samopradája, Kumára-sampradája a Lakšmí-sampradája, Šrí-sampradája. Sampradāya-vihīnā ye mantrās te niṣphalā matāḥ. Pokud neobdržíte Krišnovy pokyny skrze sampradáju, pak niṣphalā matāḥ, pak cokoli jste se naučili, je k ničemu. K ničemu. To je ten nedostatek. Tolik lidí studuje Bhagavad gítu, ale nechápou, co je Krišna. Neobdrželi totiž své poznání skrze evaṁ paramparā-prāptam (BG 4.2). Tato parampará, dokud nepřijdete k parampaře...Ten samý příklad. Nezískáte-li elektřinu ze zásuvky napojené na rozvodnu, k čemu je vám pak žárovka a kabel? Jsou k ničemu. Proto to, jak se Krišna rozšiřuje, je vedeṣu durlabha. Budete-li prostě jen mít akademické poznání, nedokážete to pochopit. Vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau (Bs. 5.33). To je výrok Brahma-samhity.