CS/Prabhupada 0133 - Chci jednoho studenta, který bude následovat moje pokyny

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0132
Následující stránka - Video 0134 Go-next.png

Chci jednoho studenta, který bude následovat moje pokyny
- Prabhupāda 0133


Arrival Lecture -- San Francisco, July 15, 1975

Lidé mi někdy dávají zásluhy za to, že jsem po celém světě vykonal úžasné věci. Já ale nevím nic o tom, že bych byl úžasný. Vím však jednu věc, že říkám to, co řekl Krišna. Toť vše. Nic si k tomu nepřidávám, nic neměním. Proto představuji Bhagavad gítu tak jak je. Za to zásluhy přijímám, že jsem nic nesmysného nepřidal ani nic nezměnil. A můžu na vlastní oči vidět, že to má úspěch. Já jsem všechny ty Evropany a Američany neuplatil. Jsem jen chudý Ind. Přišel jsem do Ameriky se čtyřiceti rupími, a teď vlastním čtyřicer krórů (400 miliónů). Není to však žádné kouzlo. Bež někam stranou. Usínáš. To tajemství je, že když se ve vší upřímnosti chcete stát guruem... Chcete-li podvádět, to je něco jiného. Najdeme tolik podvodníků. A lidé také chtějí být podvedeni. Jakmile řekneme, "Chceš-li být mým žákem, musíš se vzdát čtyř věcí: žádný nezákonný sex, žádné omamování včetně pití čaje a kouření, žádné jedení masa a žádný hazard," lidé mě pak kritizují, říkají, že Svámídží je příliš konzervativní. A kdybych jim řekl, že mohou dělat jakýkoli nesmysl, cokoli chtějí, prostě bych jim dal nějakou mantru a oni by mi dali 125 dolarů, to by se jim líbilo. V Americe je totiž 125 dolarů jako nic. Kdokoli vám to hned dá. Kdybych tedy chtěl takto podvádět, už jsem mohl naspořit milióny dolarů. Já tohle však nechi. Já chci jednoho žáka, který bude následovat mé pokyny. Nechci žádné milióny. Ekas candras tamo hanti na ca tara-sahasrasah. Je-li na nebi jeden měsíc, stačí to k osvícení všeho. Není třeba milionů hvězd. Já tedy jen toužím po tom vidět, že alespoň jeden můj žák se stane čistým oddaným. Máme samozřejmě mnoho upřímných a čistých oddnaných. To je mé štěstí. Byl bych však spokojen, i kdybych našel jen jednoho jediného. Není třeba miliónů tak zvaných hvězd. Proto tedy máme tento proces, a je velice jednoduchý, a pochopíme-li všechny pokyny Bhagavad gíty a následně studujeme Šrímad Bhágavatam... Dokonce i když nebudete studovat, Čaitanja Maháprabhu nám dává velice prostou metodu. Je to také doporučeno v šástře:

harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā
(CC Adi 17.21)

Jestli chcete studovat védskou literaturu, to je skvělé. To vám dá pevné základy. Doposud už máme padesát knih. Studujte je. Staňte se velkými vzdělanci ve filozofii, náboženství, v sociologii. Ve Šrímad Bhágavatamu najdete všechno, včetně politologie. Stanete se tak dokonalými lidmi, s plným poznáním. A pokud si myslíte, že na to nemáte čas, že nejste dobrými učenci, že nedokážete číst všechny tyto knihy, zpívejte Hare Krišna. Tak či tak se stanete dokonalými, ať už budete dělat oboji, nebo alespoň jedno z toho. Nedokážete-li číst knihy, zpívejte Hare Krišna. Stanete se dokonalými. A jestli budete číst knihy a zpívat Hare Krišna, jen tím lépe. Ale nikdy o nic nepřijdete. Jestli budete zpívat Hare Krišna mahá mantru, avšak nebudete číst knihy, není nato nic špatného. Nic neztratíte. Toto zpívání je dostačující. Avšak budete-li také číst, pak se budete schopni obránit před opozičními stranami. Pomůže vám to s kazatelskou prací. Při kázání totiž musíte odpovídat mnoho otázek, musíte se střetávat s tolika protivnými prvky, jste-li tedy silní ve vašem čten knih, védské literatury, pak si vás Krišna velice oblíbí. Krišna říká,

na ca tasmāt manuṣyeṣu
kaścit me priya-kṛttamaḥ
(BG 18.69)
ya imaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣu abhidhāsyati
(BG 18.68)

Kdokoli káže toto důvěrné poznání, sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja (BG 18.66), je-li schopen kázat toto poselství světu, pak si ho Nejvyšší Pán okamžitě velice všimne.