Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

CS/Prabhupada 0132 - Beztřídní společnost je nefunkční společnost

From Vanipedia


Beztřídní společnost je nefunkční společnost
- Prabhupāda 0132


Lecture on BG 7.1 -- Hyderabad, April 27, 1974

V Bhagavad gítě najdeme tedy veškerá řešení pro problémy lidstva, veškerá řešení. Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). Dokud nerozdělíte celou lidskou společnost do těchto čtyř oddílů, bráhmana, kšatrija, vaišja a šúdra... Musíte je takto rozdělit. Nemůžete hovořit o "beztřídní společnosti." Taková společnost je k ničemu. Beztřídní společnost je společnost k ničemu. Musíme mít inteligentní třídu lidí, ideální třídu lidí, který dohlíží na lidskou civilizaci. To je tedy bráhmana. Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma... (BG 4.13). Dokud v veřejnost nebude vidět ideální lidi, jak je mohou následovat? Yad yad ācarati śreṣṭhaḥ, lokas tad anuvartate (BG 3.21). Bráhmana je přirovnán k mozku společnosti. Pokud nemáte mozek, k čemu vás jsou ruce a nohy? Je-li mozek narušen, jako u šílence, nemůžete dělat nic. V současné chvíli kvůli nedostatku brahamanicky vzdělaných lidí v celé lidské společnosti... Nemyslí se tím...Bráhmana není pouze pro Indii či hinduisty. Je pro celou lidskou společnost. Krišna nikdy neřekl, že tato cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam (BG 4.13) je určena pro Indii, pro hindusty nebo pro nějakou třídu lidí. Pro celou lidskou společnost musí existovat velice ideální intelektuální lidé, které mohou ostatní následovat. Mozek, mozek společnosti. To je učení Bhagavad gíty. Nemůžete říct, že budete fungovat bez mozku. Dejme tomu, že vám bude odejmut mozek, uříznou vám hlavu, pak je s vámi konec. Co budou ruce a nohy dělat bez mozku, když nebudete mít mozek? V současnosti tedy trpíme nedostatkem mozku v celé lidské společnosti. Proto panují tak chaotické podmínky. Toto je tedy zapotřebí, jak to říká Bhagavad gíta. Lidská společnost, celá lidská civilizace, musí být takto napravena, aby... Přirozeně vždy najdeme intelektuální třídu lidí. Existuje intelektuální třída lidí prvního řádu, druhého řádu, třetího, čtvrtého atd. Intelektální třída prvního řádu musí být bráhmani, s bráhmanickými kvalifikacemi, a musí si být vědomi Krišny. Pak mohou vést celou společnost správným směrem a nebudou žádné problémy. To je hnutí pro vědomí Krišny. A tady Krišna říká, jak se stát vědomým si Krišny.

Hovoří tu k bráhmanů,. intelektuální třídě lidí. Krišna to tu popisuje. A co to je? Mayy āsakta-manāḥ: "Mysl by měla být připoutána ke Mně, Krišnovi." To je začátek. Nějakým způsobem musíme... Naše mysl je připoutána k něčemu jinému. Nemůže být odpoutaná. Máme tolik tužeb. Mysl se zajímá jen o to, jak být připoutaná. Proto něco přijímám a něco odmítám. Tak pracuje mysl. Nemůžete se vynulovat, nemůžete se zbavit vašich tužeb. To není možné. Náš proces...Ostatní říkají, "Zbavte se všech tužeb." To je pošetilý nápad. Kdo se dokáže zbavit tužeb? To není možné. Nemám-li žádné touhy, pak jsem mrtvý člověk. Mrtvý člověk nemá žádné touhy. To tedy není možné. Musíme naše touhy očistit. To je potřeba. Očistit naše touhy. Sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam (CC Madhya 19.170). Tomu se říká očista. Nirmalam. Tat-paratvena. Tat-paratvena znamená, že když se staneme vědomi si Boha neboli Krišny, pak se naše touhy očistí.

Musíme se tedy dostat ne do bodu zbavení se tužeb, ale do bodu. kdy jsou naše touhy očistit. To je potřeba. Proto se tu říká, mayy āsakta-manāḥ: "Nemůžete mysl zbavit tužeb, ale můžete svou mysl upevnit na Mě." To je potřeba. Mayy āsakta-manāḥ pārtha. To je jógový systém. Říká se tomu bhakti-jóga a ta je zároveň touto nejvýsostnější jógou. To je popsáno v Bhagavad gítě, yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntar-ātmanā (BG 6.47). Jógí,prvotřídní jógí, yoginām api sarveṣām... "Existují různé druhy jógových systémů, všaqk ten, kdo přijal tuto cestu bhakti-jógy, vždy myslí na Mě." Tak jako tito chlapci a dívky byli naučeni, jak neustále myslet na Krišnu. "Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare. Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma., Hare Hare." Budete-li číst Bhagavad gítu a zpívat Hare Krišna, okamžitě se naučíte celou tuto vědu, jak se stát připoutanými ke Krišnovi. Tomu se říká mayy āsakta-manāḥ. Mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan, Věnovat se józe...Toto je bhakti jóga. Mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ znamená "podle Mého vedení," nebo "pod Mou ochranou." Āśraya.