CS/Prabhupada 0137 - Jaký je význam života? Kdo je Bůh?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0136
Následující stránka - Video 0138 Go-next.png

Jaký je význam života? Kdo je Bůh?
- Prabhupāda 0137


Lecture on BG 7.4 -- Nairobi, October 31, 1975

Harikéša: "Překlad - Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a nepravé ego - všechny tyto prvky dohromady tvoří Mé oddělené hmotné energie."

Prabhupáda:

bhūmir āpo 'nalo vayuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā
(BG 7.4)

Krišna tu vysvětluje Sám Sebe. Bůh vysvětluje, co je Bůh. To je pravé poznání. Budete-li o Bohu spekulovat, ničeho nedosáhnete. Bůh je neomezený. To nedokážete pochopit. Bůh, Krišna, nejprve říká, asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi tac chṛṇu (BG 7.1). Samagram. Samagra znamená cokoli...

Nebo to také znamená úplný. Úplné shrnutí jakýchkoli předmětů studia a poznání, jedna pravda. Bůh je úplné shrnutí všeho. Proto začíná vysvětlovat Sám Sebe. Nejdříve, kvůli tomu, že nemáme žádné informace o Bohu - ale na vlastní oči můžeme vidět rozlehlou krajinu, širé vody, oceán, nezměrné nebe, pak oheň. Tolik věci, materiálních věcí. Materiální věci, také mysl...Mysl je také hmotná. A pak ego. Každý si myslí, že je něco, že je... Kartāham iti manyate. Ahaṅkāra-vimūḍhātmā. To je nepravé ego. Toto ego znamená nepravé ego. Existuje také pravé ego. Pravé ego je ahaṁ brahmāsmi, a nepravé ego je: "Jsem Indi," "Jsem Američan," "Jsem Afričan," "Jsem bráhmana," "Jsem kšatrija," "Jsem to a to." To je nepravé ego, ahaṅkāra. V tuto chvíli tedy... Nejen v tuto chvílí, neustále, jsme obklopeni těmito věcmi. To je počátek filozofie: odkud se vzala země? Odkud se vzala voda? Kde vznikl oheň? To jsou přitozené dotazy. Odkud se vzalo nebe? Jak jsou hvězdy rozmístěny, tolik miliónů a miliónů hvězd? Takové jsou dotazy inteligentní osoby. To je začátek filozofického života. Proto ti, kdo jsou přemýšlivými lidskými bytostmi, postupně začnou klást otázky týkající se pochopení Nejvyššího Pána, Krišny.

A tady je Krišna a vysvětluje Sám Sebe, "Jsem takový a takový." Naneštěstí my Krišnovi nerozumíme, snažíme se však spekulovat o tom, jaký Bůh je. To je naše nemoc. Krišna vysvětluje Sám Sebe, Bůh vysvětluje Sám Sebe. My ale Jeho výroky nepřijímáme, radší Boha odmítneme nebo přijmeme Boha bez hlavy a nohou atd., tolik různých věcí. To je naše nemoc. Proto bylo v předešlém verši vysvětleno,

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ
(BG 7.3)

Z mnoha miliónů a miliónů osob ti, kdo se skutečně vážně snaží pochopit, "Jaký je cíl života? Co je Bůh? Jaký je můj vztah..." Nikoho to nezajímá. Tak jako...Sa eva go-kharaḥ (SB 10.84.13). Všichni se zajímají o tělesné pojetí života jako kočky a psi. Tak se věci mají. Nejen teď, neustále, takové je hmotné podmínění. Někdo však, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu, jeden z miliónu lidí, se snaží pochopit, zdokonalit svůj život. A z těchto dokonalých...

Dokonalost znamená pochopení našeho pravého původního postavení, toho, že nejsme toto hmotné tělo, že jsme duchovní duše, Brahman. To je dokonalost, dokonalost poznání, brahma-jñāna.