CS/Prabhupada 0138 - Bůh je velmi milostivý. Cokoliv si přeješ, to ti splní

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0137
Následující stránka - Video 0139 Go-next.png

Bůh je velmi milostivý. Cokoliv si přeješ, to ti splní
- Prabhupāda 0138


Ratha-yatra -- Philadelphia, July 12, 1975

Dámy a pánové, nejprve bych vám chtěl všem poděkovat, vám občanům tohoto krásného města, Filadelfie. Jste tak laskaví, nadšení, abyste se připojili k tomuto hnutí. Jsem vám tedy velice zavázán. Obzvláště jsem zavázán těm americkým chlapcům a dívkám, kteří mi tak pomáhají v rozšiřování tohoto hnutí pro vědomí Krišny v západních zemích. Můj duchovní učitel mi nařídil, abych kázal o tomto vědomí Krišny v západních zemích. V roce 1965 jsem tedy dorazil do New Yorku. Pak v roce 1966 byla tato společnost v New Yorku náležitě zaregistrována a od roku 1967 se toto hnutí řádně rozšiřuje v Americe, Evropě, Kanadě, a na jihu Pacifiku, v Austrálii, po celém světě.

Rád bych vám tedy sdělil něco o tomto hnutí, o vědomí Krišny. Krišna, toto slovo, znamená všepřitahující. Krišna je přitažlivý pro každou živou bytost, nejen pro lidi, dokonce i pro zvířata, ptáky, včely, květiny, ovoce, vodu. Tak si můžeme představit Vrindávanu. Toto je hmotný svět. Nemáme zde žádnou zkušenost s duchovním světem.

Můžeme ale získat malý střípek poznání o tom, co je duch a co je hmota. Prostě se jen snažte pochopit rozdíl mezi živým člověkem a mrtvým tělem. Mrtvé tělo znamená, že jakmile živá síla z tohoto těla odejde, stane se z něj mrtvá hmota k ničemu. A dokud tam živá síla je, má tělo velký význam. V tomto těle můžeme vnímat, že existuje něco jako mrtvá hmota a něco jako živá síla, a podobně existují také dva světy: hmotný svět a duchovní svět. My živé bytosti, každý z nás, náležíme do duchovního světa. Nepatříme do tohoto hmotného světa. Nějak se stalo, že jsme přišli do kontaktu s tímto hmotným světem a hmotným tělem, a měli bychom se zajímat o to, že ačkoli jsme věčná žijící síla, kvůli našemu kontaktu s tímto hmotným tělem musíme podstupovat čtyří druhy strastí: zrození, smrt, nemoc a stáří. Ty musíme podstupovat. V tomto hmotném světe dostanem jistý druh těla, které v určitém momentu zanikne. Tak jako jakákoli hmotná věc. Vezměte si například vaše oblečení. Oblékli jste si jistý druh oblečení, ale až bude onošené, bez užitku, vyhodíte ho do koše a koupíte si jiné oblečení. Toto hmotné tělo je tedy oblekem duchovní živé síly. Protože jsme však k tomuto hmotnému světu připoutáni, chceme si ho užívat, a dostáváme proto různé typy těl. V Bhagavad gítě se to popisuje jako stroj. Toto tělo ve skutečnosti je stroj. V Bhagavad gítě se říká,

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmāyān sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā
(BG 18.61)

My živé bytosti máme touhy. "Člověk míní, Pán Bůh mění." Bůh je velice laskavý. Cokoli chcete, to vám splní. Ačkoli říká, že tento druh hmotných tužeb vás nikdy neuspokojí, my je přesto chceme. Proto nám Bůh, Krišna, dodává různé typy těl, aby vyplnil naše různé touhy. Tomu se říká hmotný, podmíněný život. Toto tělo, tato výměna těla podle touhy, se nazývá evoluční proces. Evolucí se dostaneme do tohoto lidského těla, skrze mnoho miliónů jiných těl. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati. Projdeme skrze 900 000 druhů vodních forem. Podobně pak dva milióny rostlin, stromů. Takto nás příroda postupně dostává do této lidské podoby života, jen abychom vyvinuli či probudili naše vědomí. Příroda nám dává tuto šanci a čeká, co s ní teď uděláme. Teď máe vyvinuté vědomí. Chcete tedy znovu zpátky do tohoto evolučního procesu, nebo chete jít na vyšší planetární systémy, nebo chcete jít k Bohu, Krišnovi, nebo chcete zůstat tady? To jsou naše možnosti. Jak se říká v Bhagavad gítě,

yānti deva-vratā devān
pitṛn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtejyā yānti bhūtāni
mad-yājīno 'pi yānti mām
(BG 9.25)

Teď si vyberte. Chcete-li na vyšší planetární systémy, můžete jít. Chcete-li zůstat zde, na středím planetárním systému, můžete tu zůstat. A chcete-li jít na nižší planetární systémy, můžete to udělat. A chcete-li jít k Bohu, Krišnovi, také to můžete udělat. Je na vás, jak se rozhodnete. Jaký je tedy rozdíl mezi tímto hmotným světem, ať už mluvím o vyšším nebo nižším planetárním systému, a duchovním světem? Duchovní svět znamená, že tam není žádné hmotné požívání. Všechno je duchovní, jak jsem již řekl. Stromy, květiny, ovoce, voda, zvířata - vše je duchovní. Není tam žádné zničení. Je to věčné. Chcete-li tedy jít do tohoto duchovního světa, v tomto lidském těle máte tuto příležitost, a chcete-li zůstat v tomto hmotném světě, můžete tu zůstat.