CS/Prabhupada 0146 - Jestliže pustíte náhrávku v mé nepřítomnosti, bude to stejná vybrace, stejný zvuk

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0145
Následující stránka - Video 0147 Go-next.png

Jestliže pustíte náhrávku v mé nepřítomnosti, bude to stejná vybrace, stejný zvuk
- Prabhupāda 0146


Lecture on BG 7.4 -- Nairobi, October 31, 1975

Krišna tady říká, jak přemýšlíte o hmotě. Materialističtí vědci studují zemi. Jak se tomu říká? Odborník na půdu. Studují půdu, hledají doly, kde je zlato, kde je uhlí, kde je to či ono. Tolik různých věci takto studují. Nevědí ale, odkud se tyto věci berou. Tady se...Krišna vysvětluje, že bhinnā me prakṛti: "Toto je Má energie, moje energie." Jak se tyto různé chemické a pozemské prvky začaly projevovat, to zajímá každého, jakéhokoli přemýšlivého člověka. A tady je odpověď. Tady se říká,

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā
(BG 7.4)

Bhinnā prakṛtir aṣṭadhā. Stejně jako já teď hovořím a nahrává se to, je to nahrané. Když tu však nebudu a tato nahrávka bude hrát, bude to úplně stejná zvuková vibrace. To je tedy má energie nebo kohokoli energie, avšak bhinnā, oddělená ode mě. Tak to musíte pochopit. Vše je tedy energií Boha, Krišny, ale tento hmotný svět znamená, že jsme vynechali Krišnu. Odkud se tato energie bere? Tento bod nám uniká. Bhinnā. Ten, kdo ví...Tak jako ten samý příklad. V nahrávači hraje nějaká nahrávka, ale ten, kdo neví, kdo to nahrál, to nemůže zjistit. Ale ten, komu je ten hlas známý, může pochopit, že ta nahrávka je od Prabhupády nebo od Svámídžího. Podobně tato energie tu je, ale protože jsem zapomněli její zdroj, nebo nevíme, co tento zdroj je, myslíme se, že nic jiného než materiální věci není. To je naše nevědomost.

Tato prakrti, tento materiální svět, se skládá z těchto věcí: bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṁ mano buddhir eva ca (BG 7.4). Odkud se tedy bere? To Krišna vysvětluje takto, "Jsou to Moje energie." Musíme to totiž vědět, takže... Abychom pochopili Krišnu, musíme vědět, co je tato země, co je tato voda, co je tento oheň, co je tento vzduch, co je nebe, co je mysl, co je toto ego. Měli bychom vědět, odkud se tyto materiální věci berou. Lidé je vytváří teorie, že voda je kombinací nějakých chemikálií, vodíku a kyslíku. Ale odkud se vzali ty prvky, vodík, kyslík? Na to odpověď nemají. Proto se tomu říká acintya-śakti. Acintya-śakti. Pokud nepoužijete, pokud odmítnete acintya-śakti při chápání Boha, acintya-śakti, tuto nepochopitelnou energii, pak to není žádný Bůh. Acintya-śakti-sampannaḥ.

Teď můžete pochopit, co je tato acintya-śakti. Acintya-śakti je vám též vlastní, acintya-śakti má každý, protože jsme nedílnými součástmi Boha. Proto v nepatrní míře...My jsme však...Jaký je ten podíl? Podílně jsme, jak říká šástra...Jak to je? Keśāgra-śata-bhāgasya śatadhā kalpitasya ca jīva-bhāgaḥ sa vijñeyaḥ sa cānantyāya kalpate (CC Madhya 19.140). Keśāgra-śata-bhāgasya. To nám jen dává představu. Jak to je? Koneček vlasu, ten malý koneček, rozdělte do sta částí. A tuto jednu částečku rozdělte znovu stokrát. To znamená jedna desetitisícina konečku vlasu. Něco jako malinká tečka. To je rozměr džívy, ducha, duchovní jiskry, molekulárních či atomických částí. Keśāgra-śata-bhāgasya śatadhā kalpitasya ca jīva-bhāgaḥ sa vijñeyaḥ sa cānantyāya kalpate (CC Madhya 19.140).

Má tedy určitý rozměr, avšak protože našima hmotnýma očima můžeme vidět jen hrubé věci, nedokážeme těm jemnějším věcem porozumět. Pomocí šástry to však můžeme pochopit, pomocí šruti. Pak tomu porozumíte. V Bhagavad gítě je verš, indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ manasas tu parā buddhiḥ (BG 3.42). Tak jako tady se říká mano buddhiḥ. Manasas ca parā buddhiḥ. Jemnější či vyšší než mysl je inteligence. To je...Na jiném místě je také vysvětleno, že hrubými věcmi míníme tyto smysly. Indriyāṇi parāṇy āhuḥ. To je hrubé vidění. Když vidím člověka, vidím jeho tělo, jeho oči, jeho uši, jeho ruce a nohy a tak dál. To je hrubé vidění. Jemnější než tyto hrubé smysly je mysl, která tyto smysly ovládá. To nemůžete vidět. Indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ (BG 3.42). A mysl je pak ovládána inteligencí. Manasas ca parā buddhiḥ. Takto to tedy musíte studovat. Obyčejný člověk prostě jen nechápe nic, myslí si, že Bůh není, duše není, ale to je jen darebnost, pouhá darebnost. Nebuďte darebáky. Tady je Bhagavad gíta. Naučte se všemu velice podrobně, do detailu. A je to otevřeno pro všechny.